32647

Thuiszorg Kino B.V.

€ 75.000  |  8,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 152
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

2 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 9-07-2019 in 17 uur volgeschreven door 152 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Thuiszorg Kino B.V.
Sector Gezondheid
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal / herfinanciering
Datum van oprichting 01-04-2015
Website www.thuiszorgkino.nl

Leendoel

Thuiszorg Kino BV biedt verpleging, persoonlijke verzorging, ambulante begeleiding en huishoudelijke hulp thuis in de regio de Liemers en Arnhem. De visie van onderneemster Nazha van Amersfoort is het leveren van zorg met een persoonlijke touch, waarbij persoonlijke aandacht voor de cliënt hoog in het vaandel staat. Door de aanhoudende groei is Thuiszorg Kino op zoek naar werkkapitaal om de aanhoudende groei te financieren. Daarnaast zal ook een dure, kortlopende lening geherfinancierd worden. Er wordt een lineaire lening van € 75.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering € 30.000
Werkkapitaal € 45.000
Collin Direct € 75.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn Thuiszorg Kino B.V. en Kino Holding B.V. Door mevrouw N. van Amersfoort wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Thuiszorg Kino B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruikt gemaakt van de historische cijfers van Thuiszorg Kino B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Extra toelichting bij jaarcijfers 2018
Eenmanszaak Thuiszorg Kino is in 2018 volledig voortgezet door Thuiszorg Kino B.V. De bovengenoemde datum van oprichting, 01-04-2015, betreft de datum van de start van de eenmanszaak. Daar de financiering wordt aangegaan door Thuiszorg Kino B.V. en Kino Holding B.V. laten we in het hierop volgende overzicht de jaarcijfers 2018 van Thuiszorg Kino B.V. zien en zijn de jaarcijfers van de eenmanszaak buiten beschouwing gelaten.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2018 

Activa

  2018
Vaste activa € 33.000
Vlottende activa € 143.000
Overige activa € 25.000
Totaal € 201.000

Passiva

  2018
Eigen vermogen € 88.000
Langlopende schulden € 0
Kortlopende schulden € 113.000
Totaal € 201.000

Winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 838.000  
Bruto winst € 838.000  
Kosten € 729.000  
Belasting € 21.000  
Nettowinst € 88.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-25572 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-07-2019 om 6:12
investeerder-45716 heeft € 100 geïnvesteerd.
09-07-2019 om 5:41
investeerder-36914 heeft € 200 geïnvesteerd.
09-07-2019 om 4:39
investeerder-19510 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-07-2019 om 0:49
investeerder-29188 heeft € 200 geïnvesteerd.
08-07-2019 om 0:18

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders