44640

Till Benelux B.V.

€ 400.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 329
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

95 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 23-05-2023 in 28 dagen volgeschreven door 329 investeerders

Samenvatting

Pim van der Vlist (vastgoedondernemer) is een aantal jaren geleden in aanraking gekomen met Benelux Barging B.V. Na wat hand- en spandiensten heeft hij medio 2022 (mede gelet op zijn ervaring in commercieel vastgoed en spreiding van risico’s) het bedrijf met het gekwalificeerde personeel overgenomen. Benelux Barging B.V. exploiteerde tot begin dit jaar drie schepen op huurbasis. Eén van de schepen, Till Deymann, wordt nu aangekocht op basis van het lichten van de koopoptie. Daarnaast wordt er een gehuurd schip afgestoten vanwege de geringe winstbijdrage. Het aangekochte schip zal, na aankoop, Till Benelux gaan heten. Het schip zal worden ingebracht in de gelijknamige vennootschap, Till Benelux B.V. Till Benelux B.V. heeft met de bevrachter Delta Energy B.V. een lopend contract (met brandstofclausule) van drie jaar voor het varen in het ARA-gebied (havengebied van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen).

Financieringsbehoefte
De totale financiering bedraagt € 2.300.000,-. Hiervan wordt € 1.400.000,- door Beequip gefinancierd en er wordt € 500.000,- aan risicodragend vermogen door de verkoper en aandeelhouder ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 400.000,-. De looptijd is 60 maanden met een aflossingsvrije periode van drie maanden gevolgd door een lineaire aflossing. De rente bedraagt 8% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score voor Till Benelux B.V. is Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De geldnemers zijn Till Benelux B.V., Benelux Holding B.V. en Benelux Barging B.V.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 400.000,- op het motortankschip Till Benelux (huidige naam: Till Deymann) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door Beequip N.V. ter hoogte van € 1.400.000,-. Het schip kent een getaxeerde marktwaarde van € 3.000.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 7 december 2022.
 • De heer P. van der Vlist geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 300.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde op basis van zeer ruime overwaarde op het in bezit zijnde onroerend goed.
 • De lening van Reederei Deymann Beteiliging GmbH ter hoogte van € 300.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Rentebetalingen en aflossingen op de achtergestelde lening zijn conform leningsovereenkomst toegestaan wanneer er na aflossing nog steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om minimaal 3 maanden aflossing en rente aan Collin Crowdfund en Beequip B.V. te kunnen voldoen en dat de solvabiliteit van Till Benelux BV na aflossing minimaal 25% bedraagt.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Till Benelux B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 25% of lager is.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste 24 maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 3 maanden.
 • Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 6 maanden conform de Algemene voorwaarden), indien de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd. De investeerders van deze financiering zullen in dat geval een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De lening wordt aangewend voor de aankoop van motorvrachtschip Till Deymann.

Ondernemer

Pim is geboren in Dordrecht. Na de basisschool ging hij naar de HAVO. Op 17-jarige leeftijd verliet Pim zonder HAVO diploma de middelbare school en begon hij aan zijn eerste baantje in de spoelkeuken van een restaurant. 

Pim is begonnen als verhuurmakelaar, waarbij hij ervaring heeft opgedaan wat het verhuren van woningen inhield. Deze periode was ontzettend leerzaam en Pim is tot op de dag van vandaag nog steeds zeer dankbaar voor de kans die hij destijds heeft gekregen.

Door zijn netwerk van vastgoedeigenaren en -specialisten, dat steeds groter wordt, is Pim in 2006 voor zichzelf begonnen. Naast verhuurbemiddeling ging hij zich ook steeds meer toeleggen op de aan- en verkoop van beleggingspanden. Het zakelijke klimaat en het behartigen van grote belangen van klanten beviel hem enorm en naast de verhuurbemiddelingen ontstond een vraag naar vastgoedbeheer.

Zijn klanten hadden behoefte aan een betrouwbare beheerder die de huurobjecten kan verhuren, de huren kan innen, onderhoudsgebreken kan oplossen en het aanspreekpunt kan zijn. 
In deze periode leerde Pim zijn huidige zakenpartner kennen die academisch geschoold is en een ervaren vastgoedbeheerder en ontwikkelaar is. Vanaf 2010 zijn ze gaan samenwerken en hebben ze diverse vastgoedbedrijven opgericht en uitgebouwd.

Vanwege risicospreiding heeft Pim zijn activiteiten uitgebreid met activiteiten in de Tankvaart. 
Vorig jaar heeft hij de kans gepakt om aan boord te komen bij Benelux Barging B.V. en heeft hij de aandelen van dit bedrijf verworven om van deze onderneming een succes te maken.

Onderneming

Benelux Barging B.V. is begin 2021 opgericht waarbij er op huurbasis schepen werden geëxploiteerd. Na verwerving van het gehuurde schip door Till Benelux B.V. is het de bedoeling om de komende jaren de vloot verder uit te breiden.
De Till Deymann/Till Benelux is een dubbelwandig motortankschip (bouwjaar 2007, ENI 4805920/ID nr. 54304) van 110m bij 11,45m. Het betreft een type C met negen gecoate centertanks, laadvermogen 2.978 ton op 2,60 meter, werf Kotter Werft te Haren-Ems Duitsland. 
Het schip wordt aangedreven door twee Veth Propulsion roerpropellers (vernieuwd in 2011) aangedreven door een 331kW Volvo Penta dieselmotor. In de voormachinekamer zijn bij de bouw eveneens twee roerpropellers geïnstalleerd (Holland Roer Propeller).
Door de roerpropellers is de manoeuvreerbaarheid van het vaartuig zeer goed. Voor het uitvoeren van bunkerwerk (hoofdzakelijk vletwerk) in de Rotterdamse haven is dit een zeer groot voordeel. Vooral voor ARA is het schip uitermate geschikt. 
Concurrentiepositie 
De kracht is dat het een bedrijf is met korte lijnen en een platte organisatie. Daarnaast werkt het bedrijf met vaste contracten, waardoor de exploitatie goed inzichtelijk is.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop schip € 2.200.000,-
Kosten/onvoorzien € 100.000,-
Totale investering € 2.300.000,-
Lease Beequip € 1.400.000,-
Aandelenkapitaal € 200.000,-
Achtergestelde leningen € 300.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 400.000,-

Leenbedrag: € 400.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden

Overige financier:
Beequip verstrekt een financiële lease van € 1.400.000,- met een looptijd van 8 jaar.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. 
De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Till Benelux B.V. en Benelux Barging B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor Benelux Holding B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de prognose, die mede onderbouwd wordt door een onderliggend bevrachtingsovereenkomst. De overall Collin Credit Score overall is Goed.

Afloscapaciteit 
In boekjaar 2023 (negen maanden exploitatie) zal de omzet, op basis van het vaste langjarige contract, van Till Benelux B.V. uitkomen op € 1.053.000,- en zal er sprake zijn van een Netto cashflowoverschot van ruim € 206.000,-. Op basis hiervan en het feit dat er sprake is van een contract welke momenteel een looptijd heeft tot eind 2025, kwalificeren wij de score van de afloscapaciteit op Goed.

Solvabiliteit
Bij de start (begin april 2023) bedraagt de solvabiliteit van Till Benelux BV ruim 21% ofwel score Voldoende. Omdat er een aantoonbare stille reserve van € 700.000,- aanwezig is, bedraagt het risicodragend vermogen ca. €1.200.000,- ofwel 40%. De score voor de solvabiliteit kwalificeren wij op Goed.

Zekerheden en voorwaarden
De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De geldnemers zijn Till Benelux B.V., Benelux Holding B.V. en Benelux Barging B.V.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 400.000,- op het motortankschip Till Benelux (huidige naam: Till Deymann) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door Beequip N.V. ter hoogte van € 1.400.000,-. Het schip kent een getaxeerde marktwaarde van € 3.000.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 7 december 2022.
 • De heer P. van der Vlist geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 300.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde op basis van zeer ruime overwaarde op het in bezit zijnde onroerend goed.
 • De lening van Reederei Deymann Beteiliging GmbH ter hoogte van € 300.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Rentebetalingen en aflossingen op de achtergestelde lening zijn conform leningsovereenkomst toegestaan wanneer er na aflossing nog steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om minimaal 3 maanden aflossing en rente aan Collin Crowdfund en Beequip B.V. te kunnen voldoen en dat de solvabiliteit van Till Benelux BV na aflossing minimaal 25% bedraagt.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Till Benelux B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 25% of lager is.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste 24 maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 3 maanden.
 • Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 6 maanden conform de Algemene voorwaarden), indien de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd. De investeerders van deze financiering zullen in dat geval een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de tweede hypothecaire inschrijving op het schip en de persoonlijke borgtocht van de heer van der Vlist kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-384761 heeft € 18.000 geïnvesteerd.
23-05-2023 om 16:38
investeerder-1696 heeft € 4.000 geïnvesteerd.
23-05-2023 om 15:28
investeerder-367132 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-05-2023 om 23:36
investeerder-380792 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-05-2023 om 23:17
investeerder-374928 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-05-2023 om 15:39

Ondernemer

Pim van der Vlist

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas