41392

Toko Pandan

€ 100.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 187
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 1-02-2022 in 1 uur volgeschreven door 187 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Toko Pandan
Sector Horeca
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Verbouwing
Datum van oprichting 03-07-2013
Website www.tokopandan.nl

Leendoel

Xiao Zhang exploiteert onder haar eenmanszaak Toko Pandan samen met haar partner Andreas Dwikarunia een Indonesisch afhaal- en bezorgrestaurant. De toko zit gevestigd in Uithoorn. Het huidige huurcontract loopt halverwege dit jaar af, waardoor de ondernemers genoodzaakt zijn om te verhuizen. Ze hebben een geschikt pand gevonden aan het Zijdelwaardplein te Uithoorn. De inventaris die in dit pand aanwezig is zal worden overgenomen, daarnaast zullen er nog wat aanpassingen moeten plaatsvinden om het pand volledig geschikt te maken. Voor de overname van de inventaris en de verbouwingskosten is een financiering benodigd.

Er wordt een lineaire lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Overname inventaris € 22.500
Borg huur € 12.000
Verbouwing € 62.000
Werkkapitaal € 25.000
Totaal € 121.500
Eigen inbreng € 21.500
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is Mevrouw X. Zhang handelend onder de naam Toko Pandan. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt zich op dit moment tot de overwaarde op het appartement en is voor ongeveer de helft materieel.
  • De heer A.A. Dwikarunia geeft een persoonlijke borgstelling ter hoogte van € 100.000,- af. De waarde van de borgstelling beperkt zich op dit moment tot de overwaarde op het appartement en is voor ongeveer de helft materieel.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Toko Pandan worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het appartement aan de Arthur van Schendellaan 52, 1422 LD te Uithoorn (kadastraal bekend als sectie B, complexaanduiding 7671, appartementsindex 16 te Uithoorn) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het appartement is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 225.600,- en openstaande schuld van € 225.600,-. Er is een spaardeel opgebouwd van € 12.000,-. De WOZ waarde per 1 januari 2020 is € 290.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Toko Pandan is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognose cijfers van Toko Pandan. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed corona
Gedurende de eerste lockdown in 2020 merkte de ondernemers een daling in omzet. Naar aanleiding hiervan hebben zij hun bezorgservice online geoptimaliseerd, waardoor de bezorging juist is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. In 2021 heeft men het bezorgingsgebied uitgebreid en is het assortiment dat via de online bezorgservice werd aangeboden uitgebreid wat ook een positieve invloed had op de omzet. 

Toelichting jaarcijfers
De ondernemers verwachten door de verhuizing een hogere omzet te generaliseren. De nieuwe huisvesting ligt op een meer centrale plek dan op dit moment. De langlopende schuld op de balans bestaat uit een New10 krediet met een rente van 5,25%. De maandelijkse aflossing bedraagt € 508,62. De nog openstaande schuld bedraagt ongeveer € 22.000,-. New10 heeft als zekerheid het eerste pandrecht op de roerende zaken.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020

Activa

  2020
Vaste activa € 28.000
Vlottende activa € 28.000
Overige vlottende activa € 8.000
Totaal € 64.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € 16.000
Langlopende schulden € 34.000
Kortlopende schulden € 14.000
Totaal € 64.000

Winst- en verliesrekening 2020

Omzet € 275.000  
Bruto winst € 166.000  
Kosten € 126.000  
Resultaat € 40.000  

 

Winst- en verliesrekening voorlopige cijfers 2021 (t/m 14 december 2021)

Omzet € 315.000  
Bruto winst € 205.000  
Kosten € 145.000  
Resultaat € 60.000  

Winst- en verliesrekening prognose 2022

Omzet € 435.000  
Bruto winst € 295.000  
Kosten € 219.000  
Resultaat € 76.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-24350 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
01-02-2022 om 14:06
investeerder-109972 heeft € 100 geïnvesteerd.
01-02-2022 om 14:06
investeerder-9186 heeft € 100 geïnvesteerd.
01-02-2022 om 14:06
investeerder-195169 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-02-2022 om 14:06
investeerder-244923 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-02-2022 om 14:06

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders