32186

Tropicana

€ 45.000  |  9,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 73
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

5 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 19-04-2019 in 1 uur volgeschreven door 73 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Tropicana
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Uitbreiding onderneming
Datum van oprichting 01-02-2009
Website NVT

Leendoel

Ben en Sandra Gerrits exploiteren dierenspeciaalzaak ‘Tropicana’ in Arnhem. Ook hebben zij samen een kranten bezorgdienst onder de naam Gerrits Bezorgdienst. Tropicana richt zich op de verkoop van diervoeders en -benodigdheden, hengelsportartikelen en kleine dieren, waarbij zij zijn gespecialiseerd in tropische vissen en de inrichting van aquaria. Tropicana heeft de mogelijkheid te verhuizen in het huidige winkelcentrum naar een groter pand naast een grote supermarkt. Tropicana is op zoek naar financiering voor uitbreiding van het assortiment en het starten van een webshop, waarmee de aanhoudende groei vastgehouden kan worden. Er wordt een lineaire lening van € 45.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 9,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de  investeerders.

Financieringsbehoefte

Inventaris € 30.000
Voorraad € 10.000
Webshop € 5.000
Collin Direct € 45.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn S. Bouman-Gerrits en A.H.J. Gerrits handelend onder de naam Tropicana. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Ook worden de (huidige en toekomstige) roerende zaken van Tropicana worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Tropicana is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruikt gemaakt van de historische cijfers van Gerrits Bezorgdiensten en Tropicana, aangezien beide activiteiten worden gedreven onder één inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Voor 2019 verwacht men een verdere doorgroei van de onderneming, mede op basis van deze investeringen. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Extra toelichting bij jaarcijfers 2018
De eigen vermogenspositie is noemenswaardig toegenomen door een herwaardering van de voorraadpositie. Voor het eerst heeft een daadwerkelijke inventarisatie en waardering van de voorraad plaatsgevonden. 

Jaarcijfers

Balans overzicht 2017-2018

Activa

  2017 2018
Vaste activa € 30.000 € 32.000
Vlottende activa € 22.000 € 94.000
Overige activa € 0 € 3.000
Totaal € 52.000 € 129.000

Passiva

  2017 2018
Eigen vermogen € 19.000 € 102.000
Langlopende schulden € 27.000 € 21.000
Kortlopende schulden € 6.000 € 6.000
Totaal € 52.000 € 129.000

Winst- en verliesrekening 2018 

Omzet € 117.000  
Bruto winst € 92.000  
Kosten € 38.000  
Netto winst € 54.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-36331 heeft € 300 geïnvesteerd.
19-04-2019 om 10:03
investeerder-47602 heeft € 100 geïnvesteerd.
19-04-2019 om 10:03
investeerder-37136 heeft € 400 geïnvesteerd.
19-04-2019 om 10:03
investeerder-14461 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-04-2019 om 10:01
investeerder-46815 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-04-2019 om 10:01

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders