37713

Truck Centrum Bergh

€ 700.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 711
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

32 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 7-10-2020 in 5 dagen volgeschreven door 711 investeerders

Samenvatting

Wijziging leningaanvraag d.d. 02 oktober 2020

17 september jl. is de crowdfunding van Truck Centrum Bergh live gegaan. Dit heeft nog niet geleid tot een volledige funding van het oorspronkelijke streefbedrag van € 800.000,-.

We zijn hierom met de klant en het intermediair in overleg gegaan. De klant wil graag dat de crowdfunding succesvol kan worden afgesloten en op zijn verzoek kondigen we de volgende wijzigingen aan:

 • De rente wordt verhoogd van 6% naar 7%.
 • Het streefbedrag zal worden verlaagd van € 800.000,- (83% LTV) naar € 700.000,- (72% LTV). De ondergrens gaat naar € 650.000,-. Het verschil zal bij passage van het onroerend goed bij de notaris door ondernemer vanuit zijn holding worden ingebracht.
 • De aflossingsdruk blijft gelijk; de slottermijn termijn van € 630.000,- gaat hiermee naar € 530.000,-.

Met voornoemde aanpassingen blijft de overall Collin Credit Score ‘Goed’ en blijven alle overige zekerheden en voorwaarden ongewijzigd.

Samengevat wordt de nieuwe opzet als volgt:

 • Leenbedrag: € 700.000,- (ondergrens van € 650.000,-)
 • Rente: 7%
 • Looptijd: 60 maanden, met een slottermijn van € 530.000,- (55% LTV)
 • Afloscapaciteit: Goed 
 • Solvabiliteit: Ruim voldoende
 • Zekerheden: Goed
 • Overall: Goed

Hieronder ziet u de oorspronkelijke pitch waarin bovenstaande wijzigingen niet zijn doorgevoerd. 

De ondernemer, de heer Kvitka, heeft middels stabiele groei sinds 2014 een goedlopend bedrijf opgezet. Truck Centrum Bergh B.V. wil met deze financiering het bedrijfspand met terrein aan de IJsselweg 29 en 29B aanschaffen. De reden voor de aankoop is om de in- en verkoop van de Trucks fysiek van elkaar te scheiden en meer trucks op voorraad te houden. Hiermee kan een groter aanbod van trucks aan eindklanten worden geboden (meer marge) en wordt de afhankelijkheid van tussenhandelaren kleiner.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 1.062.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 800.000,- met een ondergrens van € 750.000,-. Het resterende bedrag, waaronder de verbouwingskosten en kosten koper worden vanuit de eigen middelen uit de vennootschap voldaan. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 630.000,-. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Invloed van het Coronavirus
Uit de aangeleverde half jaar cijfers van 2020 blijkt dat de omzet in de maanden maart tot en met mei achtergebleven is. Vanaf juni waren er tekenen van herstel richting het oude omzet niveau. Door de economische gevolgen van het coronavirus kan Truck Centrum Bergh trucks voordeliger inkopen. Hierdoor ontstond er meer marge per verkochte truck. 

Risico
Truck Centrum Bergh B.V. wordt gekwalificeerd als Laag Risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De debiteuren voor de financiering zijn V.V. Kvitka Holding B.V. en Truck Centrum Bergh B.V..
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 800.000,- op het bedrijfspand met als adres IJsselweg 29-29B te Terborg gevestigd en heeft een getaxeerde waarde van € 968.000,- volgens het taxatierapport met peildatum 2 juni 2020.
 • De heer V.V. Kvitka geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 80.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment een morele waarde.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (ter hoogte van 6 maanden rente conform de Algemene voorwaarden), indien de lening via Collin Crowdfund geherfinancierd wordt. De investeerders van deze financiering krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Leendoel

De financiering via Collin Crowdfund wordt aangewend voor de aankoop van een bedrijfspand inclusief terrein, bestemd voor de verdere uitbreiding van het wagenpark.

Ondernemer

Vitalii Kvitka (1977) heeft in Oekraïne gestudeerd voor Economisch Jurist en is in 2004 geïmmigreerd naar Nederland. Hier heeft hij zijn vrouw leren kennen en hebben samen twee kinderen, Maksim en Vladimir. Nadat de heer Kvitka enkele jaren werkte als tussenhandelaar van occasions, richtte hij in 2007 een eenmanszaak op voor de handel in occasions. In het begin was dit voornamelijk in opdracht van eindklanten. 

Door hard werken en goed ondernemerschap bouwde de heer Kvitka langzaamaan een grotere klantenkring op. In 2014 genereerde de heer Kvitka genoeg omzet om een besloten vennootschap op te richten. Met de huur en later de aankoop van het bedrijfspand inclusief terrein aan de IJsselweg 35 te Terborg werd het mogelijk om naast het ‘inkopen op aanvraag’ ook trucks op voorraad te zetten.
 

Onderneming

In 2014 werd Truck Centrum Bergh B.V. door de heer Kvitka opgericht. De vennootschap richt zich voornamelijk op het inkopen van tweedehands trucks in België, om deze vervolgens door te verkopen aan klanten binnen Europa en een klein deel buiten Europa. De verkoop in Nederland is circa 10-15% van de totale omzet. De verkoop vindt voornamelijk plaats aan tussenhandelaren. Door het terrein waarover zij beschikken kunnen zij steeds meer voorraad aanhouden en vindt hierdoor steeds meer verkoop plaats aan eindklanten wat resulteert in meer marge.

De aankoop van het huidige bedrijfspand met terrein aan de IJsselweg 35 te Terborg is medio 2019 gefinancierd door de huisbank. Nu hebben zij de kans gekregen om tegen een gunstige prijs een tweede bedrijfspand met terrein aan te kopen. Met de aankoop van het tweede bedrijfspand willen zij de in- en verkoop van de trucks van elkaar scheiden. Waardoor klanten een terrein te zien krijgen met enkel trucks die gereed zijn voor de verkoop.

Met deze uitbreiding vergroten zij de stallingsmogelijkheden voor hun trucks en kunnen ze gunstiger inkopen en een breder assortiment aan hun eindklanten aanbieden.

Het bedrijfspand met terrein
Het bedrijfspand (1979) met terrein aan de IJsselweg 29- 29B te Terborg is gelegen op het bedrijventerrein “Akkermansweide”. De Akkermansweide heeft een goede ligging nabij de A18 met aansluiting op de A12. Het bedrijfspand heeft een kantoorruimte met een vloeroppervlakte van 486m² en het buitenterrein heeft een oppervlakte van 7.250 m². De getaxeerde waarde is € 968.000,- (NAR methodiek = netto aanvangs rendement-methode). 

Op het terrein stond voorheen een betonfabriek en een bedrijf dat houten pallets maakte voor de verwarming. De bodem was hierdoor sterk verontreinigd. Inmiddels is de grond schoongemaakt (uitbesteed), hiervan hebben we reeds een verklaring ontvangen.

Inmiddels is bijna het hele terrein met klinkers bestraat en is er met de totale renovatie van het blijvende bedrijfspand aangevangen. Ondernemer wil hier een modern pand met veel licht en glas van maken. De foto’s op ‘Funda in business’ zijn niet representatief voor de huidige staat van het pand aangezien er al veel werkzaamheden omtrent de renovatie afgerond zijn.

Een bijkomend voordeel van het aan te kopen object met terrein is dat op de lange termijn de gemeente ontwikkelingsplannen heeft voor woningbouw. In het kadaster heeft het aan te kopen bedrijfspand met terrein dan ook een bestemming ‘wonen’. Wat sterk waarde vermeerderend kan zijn bij een eventuele verkoop in de toekomst. Dit is niet meegenomen in de waardebepaling in het taxatierapport.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop pand € 850.000,-
Overdrachtsbelasting € 49.500,-
Overige kosten € 12.500,-
Verbouwingskosten (reeds aangevangen) € 150.000,-
Totaal € 1.062.000,-
Eigen inbreng € 262.000,-
Financiering via Collin Crowdfund € 800.000,-

 

Leenbedrag: € 800.000,- 
Rente: 6,0%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 630.000,-

De crowdfunding is succesvol als de ondergrens van € 750.000,- wordt behaald. Indien nodig, zal het ontbrekende deel vanuit het eigen vermogen worden bijgelegd. De LTV (Loan to Value) aan het eind van de financiering bedraagt 65%.

Reeds bestaande financiering
Ter financiering van het pand met terrein aan de IJsselweg 35 en een werkkapitaalkrediet heeft de huisbank een hypotheekrecht voor een bedrag van € 850.000,-. Daarnaast heeft de huisbank pandrecht op voorraden, bedrijfsinventaris en vorderingen.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn V.V. Kvitka Holding B.V. en Truck Centrum Bergh B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 800.000,- op het bedrijfspand met als adres IJsselweg 29-29B te Terborg gevestigd en heeft een getaxeerde waarde van € 968.000,- volgens het taxatierapport met peildatum 2 juni 2020.
 • De heer V.V. Kvitka geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 80.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment een morele waarde.

Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (ter hoogte van 6 maanden rente conform de Algemene voorwaarden), indien de lening via Collin Crowdfund geherfinancierd wordt. De investeerders van deze financiering krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor V.V. Kvitka Holding B.V. en Truck Centrum Bergh B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de geconsolideerde jaarcijfers 2019 van V.V. Kvitka holding B.V. en Truckcentrum Bergh B.V. en de halfjaarcijfers 2020 van Truck Centrum Bergh De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
In 2019 bedroeg de omzet € 6.755.000,- en daarbij was er een geconsolideerd netto cashflow overschot van € 319.000,-. Naar verwachting is de omzet in 2020 € 4.732.000,- en is de prognose van het netto cashflow overschot na financiering € 264.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
Met een geconsolideerde solvabiliteit ultimo 2019 van 35% op een balanstotaal van € 2.311.000,- en een verwachte solvabiliteit van 34% op een balanstotaal van € 3.532.00,- eind 2020, kwalificeren wij de solvabiliteit als Ruim Voldoende.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 800.000,- op het bedrijfspand met als adres IJsselweg 29-29B te Terborg gevestigd en heeft een getaxeerde waarde van € 968.000,- volgens het taxatierapport met peildatum 2 juni 2020.
 • De heer V.V. Kvitka geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 80.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment een morele waarde.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving als de persoonlijke borgstelling kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-108309 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
07-10-2020 om 10:20
investeerder-109662 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
07-10-2020 om 10:19
investeerder-93415 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-10-2020 om 10:18
investeerder-28822 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
07-10-2020 om 10:13
investeerder-5294 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-10-2020 om 10:13

Reacties

Investeerder – 67969
15-09-2020 13:13
De jaarcijfers lijken uit te komen op -2M tov 2019. Niet duidelijk is of dit uitsluitend veroorzaakt wordt door Corona, of dat er ook andere oorzaken zijn. Verder is mij niet duidelijk welke impact de ondernemer verwacht op de verkoop van nieuwe en oude dieselvrachtwagen gezien de groene ambities in Brussel. Tot slot is mij niet duidelijk hoe deze lening zich verhoudt tot de bestaande lening bij de huisbank, Wat is de totale schuldpositie tov de gedaalde omzet?

Collin Crowdfund
15-09-2020 14:13
Beste investeerder,

Hartelijk dank voor de vragen.
De ondernemer geeft aan dat de accountant een veilige schatting heeft afgegeven voor de prognose van 2020. De verwachting is dat het verschil tussen het resultaat van 2019 minder zal zijn dan de aangegeven 2 mio. De accountant wilde een schatting afgegeven die zeker gehaald zou worden.

De reden voor de lagere omzet is inderdaad door de gevolgen van Covid 19. Toen de buitengrenzen van de EU werden gesloten is de omzet in maart en april sterk teruggelopen. Klanten van Truck Centrum Bergh wisten niet of de grenzen gesloten zouden blijven en besloten hun investeringen uit te stellen. Toen bekend werd dat de economieën bleven doordraaien, gingen de verkopen weer richting het oude niveau.

In reactie op uw vraag over de verkoop van nieuwe en oude dieselvrachtwagen, gezien de groene ambities in de EU, verwacht Truck Centrum Bergh weinig tot geen impact. Zij verkopen geen nieuwe vrachtauto’s, de doelgroep koopt vrachtauto’s met bouwjaren 2012-2017. Deze vrachtauto’s zijn vaak EURO5 uitstoot of EURO6. Als er een nieuwe EURO-norm komt door de groene ambities, dan zijn er genoeg kopers voor de euronorm ervoor. Niet elk transportbedrijf kan zich veroorloven om met de nieuwste trucks te rijden, dat is het bestaansrecht van Truck Centrum Bergh. Zij hebben klanten in (Oost)Europa voor trucks van 1 tot 10 jaar oud. Als de trucks 10 tot 15 jaar oud zijn, dan gaan ze voornamelijk naar oude sovjet landen. Bij ouder dan 15 jaar gaan ze vaak naar hun klanten in Afrika. Als de trucks hier in Europa niet meer interessant zijn door de uitstoot, dan hebben zij nog genoeg klanten in Oost-Europa en Afrika waar de euronorm er minder toedoet.

Tot slot in antwoord op uw laatste vraag; met de nieuwe financiering zal er eind 2020 een nieuwe schuldpositie zijn van circa 2,3 mio inclusief crediteuren en een omzet die van 6,75 mio in 2019 voorzichtig is geprognosticeerd op 4,73 mio eind 2020.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Investeerder – 74289
21-09-2020 13:16
Beste Collin crowdfund,
Begrijp ik goed dat alleen een hypotheek op het bedrijfspand wordt gevestigd en niet op de grond?

Collin Crowdfund
22-09-2020 7:40
Geachte investeerder,

De financiering is voor het bedrijfspand inclusief de grond. Het betreft de kadastrale aanduidingen Wisch F 4314 en 4317. Volgens het taxatierapport, uitgevoerd door een NRVT taxateur vertalen deze kadastrale inschrijvingen zich tot een kantoorruimte van 486 m2 (BVO) en een verhard buitenterrein van 7.250 m2.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

De heer en mevrouw Kvitka

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur