40781

V.O.F. C. van der Wal Transport

€ 130.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 204
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 8-09-2021 in 1 uur volgeschreven door 204 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam V.O.F. C. van der Wal Transport
Sector Transport
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 01-07-1998

Leendoel

De heer C. van der Wal en mevrouw M.J. de Haas exploiteren het vrachtvervoersbedrijf V.O.F. C. van der Wal Transport te Lienden. Ze vervoeren veelal groenten, fruit, bloemen en diepvriesproducten voor opdrachtgevers. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor de aanschaf industriegrond met bestrating en hekwerk.

Er wordt een lineaire lening van € 130.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden met een slottermijn van € 100.000,- en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoopsom industriegrond € 150.000
Totaal € 150.000
Eigen inbreng € 20.000
Collin Direct € 130.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • Mevrouw M.J. de Haas en de heer C. van der Wal handelend onder de naam V.O.F. C. van der Wal Transport. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De hoofdelijkheid beperkt zich momenteel op de overwaarde op het woonhuis en is materieel van aard.
  • HaWaVe Holding B.V.
  • HaWaVe B.V.
  • C. van der Wal B.V.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van V.O.F. C. van der Wal Transport, HaWaVe Holding B.V., HaWaVe B.V. en C. van der Wal B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 130.000,- op de aan te kopen industriegrond kadastraal bekend als: sectie N nummer 1515, te Lienden.
 • Mevrouw M.J. de Haas en de heer C. van der Wal geven een negatieve hypotheekverklaring af op de privéwoning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privéwoning met als adres Meertenwei 4A, 4033 BB te Lienden wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). De WOZ-waarde (1 januari 2020) van het woonhuis is € 360.000,-, de openstaande schuld is € 75.000,-.
 • Daarnaast heeft de ondernemer de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De scores voor V.O.F. C. van der Wal Transport, HaWaVe Holding B.V., HaWaVe B.V. en C. van der Wal B.V. zijn Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognose cijfers van de B.V.-structuur van HaWaVe Holding B.V. De overall Collin Credit Score is Goed.

Invloed corona
Namens de heer C. van der Wal en mevrouw M.J. de Haas: “Doordat de horeca en uitgaangelegenheden weer open mogen en dat de winkels top drukte hebben, ook in de landen om ons heen, zijn onze werkzaamheden weer op oud niveau en doordat de meeste mensen in eigen land blijven blijft het aanbod toenemen. Hierdoor plannen wij onze auto’s zo optimaal mogelijk in om zoveel mogelijk klanten tevreden te houden en omzet te maken. Ook zien wij dit aanbod aanhouden en verwachten wij deze aantallen tot het eind van het jaar.”

Toelichting jaarcijfers
De verwachting is dat in de loop van 2022 V.O.F. C. van der Wal Transport onder de B.V.-structuur van HaWaVe Holding B.V. zal gaan vallen. Zowel de ultimo als prognose cijfers zijn geconsolideerd van de B.V-structuur. Tevens bedragen de afschrijvingen in de prognose van 2021 € 12.000,-.

Jaarcijfers

Balans overzicht geconsolideerde jaarcijfers HaWaVe Holding B.V. ultimo 2019-2020

Activa

  2019 2020
Vaste activa € 2.000 € 60.000
Vlottende activa € 307.000 € 299.000
Overige vlottende activa € 14.000 € 60.000
Totaal € 323.000 € 419.000

Passiva

  2019 2020
Eigen vermogen € 152.000 € 170.000
Langlopende schulden € – € –
Kortlopende schulden € 171.000 € 249.000
Totaal € 323.000 € 419.000

Winst- en verliesrekening prognose 2021 – geconsolideerde jaarcijfers HaWaVe Holding B.V.

Omzet € 620.000  
Bruto winst € 310.000  
Kosten € 294.000  
Resultaat € 16.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-269602 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-09-2021 om 11:25
investeerder-26880 heeft € 100 geïnvesteerd.
08-09-2021 om 11:06
investeerder-225662 heeft € 100 geïnvesteerd.
08-09-2021 om 11:05
investeerder-228295 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-09-2021 om 11:05
investeerder-29026 heeft € 200 geïnvesteerd.
08-09-2021 om 11:05

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders