20921

ValueBlue

€ 150.000  |  8,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 135
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 16-06-2016 in 1 uur volgeschreven door 135 investeerders

Samenvatting

Organisatie
ValueBlue B.V. is de ontwikkelaar van BlueDolphin, een innovatief softwaresysteem dat voor organisaties in kaart brengt hoe hun ICT landschap in elkaar zit en hoe hiermee de bedrijfsvoering wordt ondersteund. Bij de meeste (grote) organisaties is het ICT landschap een ‘black box’, waarbij niet duidelijk is welke applicaties er zijn, wat die kosten, hoe informatiestromen lopen en hoe de bedrijfsvoering door ICT wordt ondersteund. Naarmate ICT systemen, binnen en buiten organisaties, meer met elkaar communiceren en de organisatie hier meer van afhankelijk wordt, wordt het meer van belang dat dit inzicht er is en dat het ICT landschap transparant is. 

BlueDolphin onderscheidt zich van andere architectuursystemen, doordat het zeer eenvoudig in gebruik is waardoor het breed in de organisaties wordt toegepast. Het wordt aangeboden vanuit de cloud (Microsoft Azure) en is gebaseerd op big data technologie. Hierdoor is het zelflerend en kan het geautomatiseerd suggesties geven aan organisaties voor verbeteringen en besparingen, op basis van ervaringen bij vergelijkbare organisaties. Voor elke organisatie met meer dan 250 medewerkers is BlueDolphin interessant. En voor organisaties binnen homogene doelgroepen, zoals gemeenten, provincies, ziekenhuizen, ggz’s en zorginstellingen, waterschappen, woningbouwcorporaties en onderwijsinstellingen, biedt het door het zelflerende kennissysteem nog extra voordelen. 

BlueDolphin is inmiddels aangekocht door 20 organisaties, waaronder binnen alle hierboven genoemde homogene doelgroepen. BlueDolphin wordt aangeboden op basis van een maandelijks abonnement, dat varieert tussen € 750,- tot € 2.500,- per maand, afhankelijk van de omvang van de organisatie. Op dit moment komen er gemiddeld 2 à 3 klanten per maand bij.

ValueBlue heeft in de afgelopen drie jaren fors jaar geïnvesteerd in BlueDolphin. Op dit moment zijn de ontwikkelkosten van BlueDolphin ongeveer € 50.000,- euro per maand, waar licentie inkomsten van € 20.000,- tegenover staan. Het verschil wordt goedgemaakt uit de winstgevende dienstverlening die de 14 consultants van ValueBlue bij klanten leveren op uur-factuur basis. De licentie-inkomsten van BlueDolphin nemen bij de huidige groei cumulatief toe met ongeveer € 3.000,- per maand.
 

Financieringsbehoefte

De gevraagde financiering bedraagt € 150.000,-. De looptijd is 36 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd. Om de versnelling van het aantal opdrachten mogelijk te maken, moeten er extra investeringen worden gedaan in uitbreiding van het ontwikkelteam met capaciteit voor testen en support van (internationale) klanten en partners, inhuur van specifieke big data kennis en extra capaciteit op sales en marketing (is al ingehuurd sinds 1 december jl.). 

Risico

De Dun & Bradstreet score voor ValueBlue geeft een Verhoogd risico. De Collin Credit Score is gebaseerd op het jaar 2015 en de prognoses 2016-2018 zijn Ruim voldoende. De debiteur is ValueBlue B.V. De ondernemer W.A.N. Visser geeft daarnaast een persoonlijke borgstelling af van € 75.000,- en hij stelt een bestaande lening van € 122.000,- achter ten opzichte van de lening via Collin. Tevens is er een non-onttrekkingsverklaring overeengekomen tot en met een solvabiliteit van 35%.

Video Pitch

Leendoel

Op dit moment begint voor BlueDolphin een fase van versnelling van het aantal opdrachten, doordat 15 partners het systeem in Nederland aan hun klanten gaan aanbieden (Microsoft, Insight, Comparex, Software One, Conclusion, IT Value, Winvision, Ithec, QS Solutions, Quantra, Quarant, Caase, Resultaat Groep, Rapid Circle en Breinwave). In aanvulling hierop werken we met de wereldwijd opererende organisaties Microsoft, Insight, Comparex en Software One een methode uit om BlueDolphin uit te gaan rollen naar hun andere Europese organisaties en hun partners in die landen. 

Om deze versnelling te kunnen realiseren moeten er extra investeringen worden gedaan: uitbreiding van het ontwikkelteam met capaciteit voor testen en support van (internationale) klanten en partners, inhuur van specifieke big data kennis en commerciële capaciteit (is al ingehuurd sinds 1 december jl.).

Ondernemer

Wilko Visser (1963)
Na afronding van de HEAO Commerciële Economie ben ik in dienst getreden van het automatiseringsbedrijf Alpha Computer Diensten in een salesfunctie. Drie jaar later ben ik overgestapt naar Digital Equipment Company (DEC), een groot Amerikaans computerbedrijf, ook in een salesfunctie. Na weer drie jaar ben ik gaan werken voor Quality & Results B.V. in de functie van commercieel directeur. Hier heb ik 6 jaar gewerkt waarbij de organisatie is gegroeid van 50 naar 170 medewerkers. 

In 1997 heb ik het bedrijf VAI/Brain Force opgericht en aangestuurd. Ik heb VAI in 2005 verkocht aan het Oostenrijkse Brain Force. Daarna heb ik er nog drie jaren gewerkt. VAI/Brain Force is een IT-dienstverlener met ongeveer 100 medewerkers in dienst. Van 2008-2011 was ik bij Atos Origin directeur van het bedrijfsonderdeel IBS met in totaal 1.150 medewerkers. Ik rapporteerde aan de directeur ‘Atos Managed Services’, die verantwoordelijk was voor een organisatie met in totaal 3.500 medewerkers.

In 2011 nam het ondernemersbloed het weer over en heb ik ValueBlue B.V. opgericht. Als directeur ben ik algemeen verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de strategie. ValueBlue is een IT-bedrijf met nu 25 medewerkers in dienst.

Onderneming

ValueBlue B.V. is opgericht in 2011 als een ICT-dienstverlener op Enterprise Architectuur en Beheer Innovatie. Met deze diensten helpen we organisaties om de doelmatigheid van ICT te verbeteren en onnodige kosten te besparen. Sinds 2013 ontwikkelen we een innovatief softwaresysteem voor het geautomatiseerd in kaart brengen van de opbouw en doelmatigheid van complexe ICT-landschappen. Dit is een gat in de markt, omdat er op dit moment nog geen ander goed en eenvoudig werkend systeem is die dat kan. BlueDolphin heeft een zelflerend kennissysteem, dat ervaringen bij de ene klant zelf kan toepassen bij volgende en bestaande andere klanten en zo suggesties geeft voor verbeteringen en besparingen. Inmiddels zijn er 18 grote organisaties die BlueDolphin dagelijks gebruiken. Het webadres is www.valueblue.nl.

Tot dusver is de ontwikkeling van BlueDolphin betaald vanuit de marge die op de dienstverlening werd behaald en door het grotendeels afzien van management fee’s door de oprichter. Op dit moment zijn de ontwikkelkosten van BlueDolphin ongeveer € 50.000,- euro per maand, waar licentie-inkomsten van € 20.000,- tegenover staan. Het verschil wordt goedgemaakt uit de winstgevende dienstverlening die de 14 consultants van ValueBlue bij klanten leveren op uur-factuur basis. De licentie-inkomsten van BlueDolphin nemen bij de huidige groei cumulatief toe met ongeveer € 3.000,- per maand. Er moet nu extra worden geïnvesteerd door een versnelling in de commerciële slagkracht van ValueBlue. BlueDolphin gaat namelijk verkocht worden door 8 Nederlandse en 4 internationale partners.

Missie
ValueBlue wil ICT voor klanten transparant en stuurbaar maken, zodat de bedrijfsvoering hiermee optimaal kan worden ondersteund. Door slimme technologie laten we verschillende organisaties geautomatiseerd van elkaar leren.

Transparantie, voorspelbaarheid en eerlijkheid staan voorop in de relatie met zowel klanten als medewerkers. We leveren BlueDolphin voor een vaste prijs per maand. De klant mag zelf bepalen hoeveel medewerkers hij er mee wil laten werken en ook alle toekomstige nieuwe ontwikkelingen zijn onderdeel van deze vaste prijs. 

Onze medewerkers maken de innovatieve producten en diensten voor klanten mogelijk en kunnen alleen optimaal functioneren in een professionele en eerlijke omgeving. 

Ondernemingsdoelen 
Dit jaar willen we eindigen met tussen de 60 en 80 BlueDolphin klanten en een volledig werkend en bewezen partnermodel, zodat de kosten voor de ontwikkelingen in BlueDolphin, de sales en de marketingkosten worden gedekt. Daarnaast willen we een start maken met internationalisatie en die in 2017 verder uitbouwen. 

Waar staat het bedrijf over 3-5 jaar? 
Over vijf jaar zijn we de standaard in Nederland en een aantal buitenlanden op het gebied van enterprise architectuur. We hebben dan meer dan 1.000 klanten die zorgen voor stabiele abonnement inkomsten. 

Het zelflerende kennissysteem is dan het belangrijkste onderdeel van BlueDolphin. Het zorgt, door op maat antwoorden te geven op vragen van klanten én door geavanceerde benchmarking gegevens, voor veel inhoudelijke toegevoegde waarde. Hiermee laten onze klanten hun organisatie en bedrijfsvoering optimaal ondersteunen door ICT.

Positionering in de markt
De doelgroepen zijn ondernemingen, overheid en privaat, met meer dan 250 medewerkers in dienst. Vanaf deze omvang hebben organisaties doorgaans een mate van complexiteit, waarvoor BlueDolphin een oplossing biedt.

Voor organisaties binnen homogene doelgroepen, zoals gemeenten, ziekenhuizen, ggz’s, provincies, waterschappen, onderwijs en woningbouwcorporaties, biedt BlueDolphin door het zelflerende kennissysteem extra toegevoegde waarde. Klanten die een abonnement hebben op BlueDolphin mogen gratis gebruik maken van het zelflerende kennissysteem. Tot dusver maken alle klanten gebruik van deze mogelijkheid.

Concurrentiepositie
BlueDolphin onderscheidt zich van concurrenten door:

 • Gebruikersgemak, wat belangrijk is om het systeem in te bedden in de organisatie van een klant.
 • Het zichzelf geautomatiseerd actueel houden, door koppelingen met informatiebronnen van de klant zelf. 
 • Concurrenten zijn complex, duur en ambachtelijk. 

Daarnaast bouwen we ons eigen concurrentievoordeel door het zelflerende kennissysteem. Deze herkent kansen voor verbeteringen en besparingen bij nieuwe klanten op basis van ervaringen bij vorige klanten. We bouwen deze voorsprong inmiddels al uit binnen alle genoemde homogene doelgroepen. Elke extra klant binnen zo’n doelgroep vereenvoudigt het werven van nieuwe klanten. 

Doel van de financiering
Met de financiering wordt de versnelling die zich aandient via partners en naar het buitenland mogelijk gemaakt. Er worden extra inspanningen gericht op het commerciële vlak en op support naar klanten en partners. Daarnaast wordt specifieke kennis van self learning systemen en big data ingehuurd, voor optimalisatie van de betreffende functionaliteit binnen BlueDolphin. 

Interne organisatie
Wilko Visser – algemeen directeur
Jurre Heesbeen – meewerkend voorman ontwikkelteam
Henk van Wijnen – meewerkend voorman voor sales en marketing 
Tom de Ridder – meewerkend voorman BlueDolphin support 
Jordy Dekker – meewerkend voorman enterprise architectuur services
Leen van der Meer – meewerkend voorman beheer innovatie services

Alle meewerkende voormannen zijn ‘hands on’ en volop zelf actief betrokken in projecten bij klanten.

 • Jurre Heesbeen – stuurt het ontwikkelteam aan en is zelf verantwoordelijk voor het maken van ontwerpen, selectie van technologische platforms en de innovatieve impulsen. Naast innovatief is Jurre ook van de structuur.
 • Henk van Wijnen – zeer ervaren algemeen manager met een sterke commerciële inslag. Hij geeft sturing aan sales en marketing en is zelf verantwoordelijk voor Zuid-Nederland. 
 • Tom de Ridder – medeoprichter van ValueBlue en technisch briljant. In combinatie met Jurre ontwikkelt Tom innovatieve en briljante, simpele oplossingen die vervolgens gestructureerd worden gebouwd door het ontwikkelteam. 
 • Jordy Dekker – een zeer gedreven enterprise architect met sterke financiële affiniteit en strak in het organiseren van processen en procedures. Hij is de drijvende kracht achter het professionaliseren van de organisatie van ValueBlue. Daarnaast stuurt Jordy het team enterprise architecten aan en is hij, vanuit de inhoud, ‘producteigenaar’ van BlueDolphin.
 • Leen van der Meer – verantwoordelijk voor de dienstverlening op het gebied van beheer innovatie. Zelf een innovatieve consultant op dit terrein.

  Structuur
  organigram

Financieringsbehoefte

In het overzicht hieronder wordt de besteding van de via Collin gevraagde financiering gespecificeerd.

Investeringsoverzicht

Uitbreiding team testcapaciteit (€ 8.000,- per maand) € 56.000,-
Inhuur specifieke expertise Machine Learning € 18.000,-
Uitbreiding (internationale) salescapaciteit  € 126.000,-
Totaal € 200.000,-
Eigen middelen (cashflow) € 50.000,-
Totaal via Collin € 150.000,-

Leenbedrag: € 150.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 36 maanden, lineaire aflossing

Huisbankier is ABN AMRO, deze heeft sinds jaren een rekening-courant faciliteit van € 100.000,- verstrekt aan ValueBlue B.V. Hiermee werden fluctuaties in de debiteurenstand opgevangen. Hiervan werd niet of nauwelijks gebruik gemaakt. Gezien de te verwachten oplopende debiteurenstanden bij de geprognosticeerde groei is er via ABC-Finance een debiteurenfinanciering (factoring) aangetrokken. 

De overeenkomst is in het bezit van Collin Crowdfund. Naar verwachting zal hiermee (het gebruik van) de faciliteit van ABN AMRO komen te vervallen. 

Risico

Zekerheden

 • De debiteur is ValueBlue B.V. 
 • De bestaande vordering van ondernemer zelf van € 122.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de Collin investeerders. Hierop wordt dan ook niet afgelost gedurende de looptijd van de lening via Collin. De rente wordt wel betaald.
 • W.A.N. Visser en zijn partner geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 75.000,- af. Deze borgstelling heeft materiële waarde.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een non-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van ValueBlue B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score geeft een Verhoogd risico aan. De bovenliggende persoonlijke Holding W.A.N. Visser Holding B.V. noteert een Minimaal risico. De score Verhoogd risico wordt voor deze leningaanvraag gehanteerd.

Collin Credit Score 
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor de beoordeling is uitgegaan van de definitieve cijfers 2015 en prognoses 2016 – 2018 (inclusief realisatiecijfer eerste kwartaal 2016) na financiering, rentebetalingen en aflossingen op de lening via Collin. De prognoses zijn degelijk onderbouwd en gaan uit van een grote stabiliteit in omzet, zoals dit ook in de afgelopen jaren het geval was. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
ValueBlue is in de jaren 2012 – 2014 stabiel winstgevend gebleken met een gestaag groeiende omzet van een kleine € 1.500.000,- in 2012 naar bijna € 2.000.000,- in 2015. In 2015 werd een klein verlies (€ 28.000,-) genoteerd. Dit verlies is verklaarbaar doordat ValueBlue B.V. ervoor gekozen heeft het product BlueDolphin te ontwikkelen met eigen mensen, in plaats van deze facturabel in te zetten bij klanten. De kosten van deze ontwikkeling bedroegen in de afgelopen jaren: 2013 € 193.000,-; 2014 € 272.000,-; 2015 € 338.000,-. Deze kosten zijn per saldo dus betaald uit de winstgevendheid van de dienstverlening. Het product BlueDolphin wordt nu verkocht en levert een aanzienlijke bijdrage in de groei van de onderneming, zowel in omzet als in winstgevendheid. De omzet zal volgens prognose in 2016 stijgen naar ruim € 2.500.000,- met een resultaat na belasting van € 86.000,-. De realisatiecijfers over het eerste kwartaal 2016 zijn boven verwachting. De rentabiliteit kwalificeert zich hiermee als Excellent, maar wordt voorzichtigheidshave gewaardeerd op Ruim voldoende.

In principe zou het op elk moment mogelijk zijn om de investeringen in de verdere ontwikkeling van BlueDolphin te stoppen en de betrokken medewerkers betaalde uren te laten maken voor klanten (detachering). De kennis van deze medewerkers (App ontwikkeling en big data) is courant.

Solvabiliteit
De solvabiliteit is na kredietverlening via Collin 40% op een balanstotaal van ruim € 750.000,- Goed. Ook in voorgaande jaren is de solvabiliteit niet onder de 40% geweest. Dit is mede tot stand gekomen door achterstelling van een vordering (niet opgenomen management fee) van de ondernemer zelf op de B.V. Door toevoeging van de winsten en de aflossing op de lening via Collin met een korte looptijd is de verwachting dat de solvabiliteit al in 2017 een score van Excellent bereikt (65% van het balanstotaal € 1.400.000,-). De score Goed na kredietverlening wordt gehandhaafd.

Liquiditeit
De liquiditeit is ultimo 2015 met een current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) score van 1,4 Ruim voldoende. Het aan te trekken kapitaal en het inschakelen van ABC finance als factormaatschappij zal er voor zorgen dat de liquiditeit gewaarborgd wordt en snel stijgt naar Excellent. De score Ruim voldoende wordt gehandhaafd.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 1.500 geïnvesteerd.
16-06-2016 om 10:11
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
16-06-2016 om 10:11
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
16-06-2016 om 10:10
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
16-06-2016 om 10:10
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
16-06-2016 om 10:10

Reacties

Investeerder – 3609
14-06-2016 9:56
GM,In de jaarrekening 2014 van Visser holding bv zie ik een eigen vermogen van 3.500.000 euro.Waarom geld aantrekken via Collin en 8% betalen als er voldoende eigen middelen zijn?

W.A.N. Visser
14-06-2016 14:50
Dat is een goede vraag! De reden is dat ik ook nu al veel in ValueBlue investeer en zelf ook gespreid beleg.
Investeerder – 5025
16-06-2016 10:21
Maar dan kan die Holding toch makkelijk voor het volledige bedrag garant staan?

W.A.N. Visser
16-06-2016 10:50
Naast de borgstelling van € 75.000 is er ook nog een achterstelling van een lening van € 122.000. Dat leek me voldoende en Collin Crowdfund heeft met deze opzet ingestemd.

Ondernemer
Wilko Visser

Crowdfund Coach


Erwin Trapman