40089

Van Dorst montage & elektrotechniek

€ 64.000  |  6,5% rente  |  120 maanden  Investeerders: 130
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 7-06-2021 in 1 uur volgeschreven door 130 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam van Dorst montage & elektrotechniek
Sector Bouw
Rechtsvorm

Eenmanszaak

Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 04-09-2018
Website www.vandorstmontage.nl

Leendoel

De heer Van Dorst is in 2018 gestart als zelfstandig werkende elektricien onder de handelsnaam Van Dorst montage & elektrotechniek. De werkzaamheden zijn veelal op projectbasis voor enkele maanden, hierbij zijn er diverse vaste opdrachtgevers. De ondernemer heeft de mogelijkheid gekregen om een bedrijfsruimte te kopen. Voor de aankoop van de bedrijfsruimte is een financiering nodig. 

Er wordt een lineaire lening van € 64.000,- verstrekt met een looptijd van 120 maanden met een vaste rente van 6,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Bedrijfspand € 60.000
Kosten koper € 5.000
Overige kosten € 4.000
Totaal € 69.000
Eigen inbreng € 5.000
Collin Direct € 64.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer P.H.J. van Dorst handelend onder de naam Van Dorst montage & elektrotechniek. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt zich op dit moment tot de aan te kopen bedrijfsruimte, welke wordt aangekocht voor €60.000. Daarnaast heeft de ondernemer, tezamen met zijn partner, een garagebox in bezit (WOZ per 01-01-2020 € 43.000, vrij van hypotheek).
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Van Dorst montage & elektrotechniek worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van €64.000,- op het bedrijfspand met als adres: George Stephensonweg 9M, 3133 KJ te Vlaardingen.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Van Dorst montage & elektrotechniek is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Van Dorst montage & elektrotechniek.  De overall Collin Credit Score is Goed.

Invloed corona
De invloed van corona is beperkt geweest, aldus de ondernemer. Bij de eerste uitbraak is kort een opdracht on-hold gekomen. Al snel herstelde de vraag en konden de werkzaamheden hervat worden. Er is beperkt gebruik gemaakt van tegemoetkoming in de lasten. 

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020

Activa

  2020
Vaste activa € 10.000
Vlottende activa € 3.000
Overige vlottende activa € 13.00
Totaal € 26.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € 18.000
Langlopende schulden € –
Kortlopende schulden € 8.000-
Totaal € 26.000

Winst- en verliesrekening 2020

Omzet € 113.000  
Bruto winst € 91.000  
Kosten € 30.000  
Resultaat € 61.000  

 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-110628 heeft € 100 geïnvesteerd.
07-06-2021 om 11:05
investeerder-110607 heeft € 100 geïnvesteerd.
07-06-2021 om 11:05
investeerder-221017 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-06-2021 om 11:05
investeerder-218209 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-06-2021 om 11:05
investeerder-63231 heeft € 300 geïnvesteerd.
07-06-2021 om 11:05

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders