33104

Van Meteren Vervoer

€ 135.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 146
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 29-08-2019 in 1 uur volgeschreven door 146 investeerders

Samenvatting

Van Meteren Vervoer verzorgt taxi- en busvervoer in het binnen- en buitenland. U kunt daarbij denken aan de meest uiteenlopende vormen van busvervoer zoals schoolreisjes, dagtochten, bedrijfsuitjes, personeelsfeesten et cetera. Naast het incidentele busvervoer is het mogelijk om bij Van Meteren Vervoer een compleet maatwerkarrangement te laten samenstellen.
Martin van Meteren heeft in privé de volledige aandelen van Van Meteren Vervoer B.V. in bezit.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 135.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Van Meteren Vervoer B.V. als Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing:

  • De debiteur is Van Meteren Vervoer B.V.
  • De heer M.E.G. van Meteren geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 135.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Van Meteren Vervoer B.V., voor zover niet reeds verpand aan leasemaatschappijen, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 135.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Bovendijk 35P te Kwintsheul verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 50.000,- (openstaande lening bij Collin Crowdfund bedraagt € 47.156,-).
    • Het onroerend goed kent een getaxeerde marktwaarde van € 215.000,- op basis van een onafhankelijke waardebepaling per 5 juni 2019.

Leendoel

Het bedrijf gaat verduurzamen en de lening wordt aangevraagd ter financiering van de aanschaf van zonnepanelen, een laadstation voor elektrische auto’s en de aanschaf van twee elektrische taxibussen.

Ondernemer

Martin van Meteren (1963) is al jaren ondernemer en heeft een vwo-opleiding afgerond. Bij zijn eerste baan was hij vijf jaar lang werkzaam als technisch specialist bij Defensie. Vervolgens heeft hij vijf jaar als vrachtrijder van groente en bloemen doorgebracht. Hierna is hij de eerste kinderopvang in het Westland gestart. In 2012 heeft hij zich, samen met zijn echtgenote, volledig gericht op de verdere uitbouw van Van Meteren Vervoer.

Onderneming

Historie
Van Meteren Vervoer is een echt familiebedrijf. Een aantal jaar geleden zijn Martin en Carolien van Meteren begonnen met wat kleine (taxi)busjes om het vervoer te regelen van schoolkinderen tussen school en het (eigen) kinderdagverblijf. Later kwam daar een grotere bus bij voor 21 kinderen. Niet alleen van en naar school, maar ook met uitjes van het kinderdagverblijf was het altijd een groot feest voor de kinderen om met de bus mee te mogen.
Inmiddels verzorgen zij dagelijks, voor zowel het bedrijfsleven als voor particulieren, het busvervoer naar verschillende bijzondere plaatsen in het binnen- en buitenland. U kunt daarbij denken aan de meest uiteenlopende vormen van busvervoer, van schoolreisjes tot zomervakanties en al het overige vervoer waar een bus de meest geschikte oplossing voor vormt.

Diensten
Naast het incidentele busvervoer is het mogelijk om bij Van Meteren Vervoer een compleet maatwerkarrangement te laten samenstellen. Van Meteren Vervoer is een zeer betrokken organisatie die graag het busvervoer organiseert en daarmee ontzorgt. De logistieke organisatie van een uitje, dagtocht of andere reis is vaak een van de meest lastige punten op de agenda en vereist een strakke planning en een goede organisatie. Van Meteren vervoer weet daar als geen ander de juiste draai aan te geven en kan daarbij de helpende hand bieden. 

Wagenpark
Van Meteren Vervoer beschikt over een zeer uitgebreid en tevens goed onderhouden wagenpark waarmee zij de wensen van hun klanten kunnen vervullen. Zo beschikt Van Meteren Vervoer onder andere over 16- tot 19-persoons bussen, taxibusjes voor het vervoer tot 8 personen, een partybus, en bussen met een rolstoellift zodat ook mindervaliden zorgeloos kunnen reizen. Ook hebben zij oldtimers voor bijvoorbeeld een bruiloft en een pendelbus voor evenementenvervoer. 

Door dit uiteenlopende wagenpark kunnen de verschillende bussen efficient worden ingezet en kan vraag en aanbod bij Van Meteren Vervoer goed op elkaar aansluiten. 

Missie
Het is de missie om over 10 jaar alleen met emissievrije auto’s te rijden.

Visie
De visie is dat het bedrijf zich verder duurzaam zal moeten blijven ontwikkelen om aan alle wensen en voorwaarden van de overheid en de consument te kunnen voldoen.

Structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Zonnepanelen € 20.000,-
Laadstation € 25.000,-
Twee elektrische taxibussen € 90.000,-
Totaal € 135.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 135.000,-

Leenbedrag: € 135.000,-
Rente: 7%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

Om het personeelsrisico zo veel mogelijk te beperken wordt samengewerkt met Taxiwerq. Jaarlijks komen er meer (vaste) klanten bij, waardoor het debiteurenrisico ook beter wordt gespreid.
Van Meteren Vervoer beschikt over alle benodigde vergunningen en voldoet aan alle wet- en regelgeving.
De overige gebruikelijke bedrijfsrisico’s zijn middels zakelijke verzekeringen afgedekt.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is Van Meteren Vervoer B.V.
  • De heer M.E.G. van Meteren geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 135.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde;
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Van Meteren Vervoer B.V., voor zover niet reeds verpand aan leasemaatschappijen, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 135.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Bovendijk 35P te Kwintsheul verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 50.000,- (openstaande lening bij Collin Crowdfund bedraagt € 47.156,-); het onroerend goed kent een getaxeerde marktwaarde van € 215.000,- op basis van een onafhankelijke waardebepaling per 5 juni 2019.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Van Meteren Vervoer B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit en gebaseerd op de concept jaarcijfers 2018, de tussentijdse cijfers per 30-6-2019 en prognose over 2019 (op basis van een extrapolatie van de tussentijdse cijfers eerste halfjaar 2019). De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit
De omzet is de afgelopen jaren toegenomen. Ultimo 2017 kwam het netto casflow overschot uit op € 39.000,- bij een omzet van € 552.000,-. De omzet in 2018 is met ruim € 50.000,- toegenomen waarna een netto cashflow overschot van € 24.000,- is gerealiseerd. Na financiering (en hogere aflossingen) komt het netto casflow overschot ultimo 2019 naar verwachting uit op € 26.000,-. In de komende jaren wordt met name gestreefd naar een betere efficiency binnen het bedrijf, zodat de verwachting is dat het resultaat verder zal verbeteren. Over het eerste halfjaar 2019 is het resultaat € 12.000,- hoger dan in dezelfde periode in 2018. Op basis van de gerealiseerde resultaten en positieve verwachtingen hebben wij de score voor de rentabiliteit vooralsnog vastgesteld op Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Ultimo 2018 komt de solvabiliteit uit op ruim 19% bij een balanstotaal van € 255.000,-. Na financiering en na realisatie van de prognose komt de solvabiliteit naar verwachting ultimo 2019 uit op ruim 17% bij een balanstotaal van € 379.000,-. Wij hebben de score voor de solvabiliteit vastgesteld op Voldoende.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa gedeeld door vlottende passiva) komt ultimo 2018 uit op 0,8 en ultimo 2019 op 0,9. Reden hiervan is dat door de stijging van de omzet het debiteurensaldo, en als gevolg daarvan ook de post crediteuren, is toegenomen. 
Door efficiënter te gaan werken, verdere kostenbesparing door te voeren en gedeeltelijk gebruik te gaan maken van factoring zal de liquiditeitspositie naar verwachting gaan verbeteren. Verder heeft Van Meteren Vervoer B.V. nog de mogelijkheid om additioneel werkkapitaal te financieren op basis van bevoorschotting van de debiteuren. Derhalve hebben wij de score voor de liquiditeit vastgesteld op Voldoende. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-12208 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-08-2019 om 10:20
investeerder-40173 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-08-2019 om 10:19
investeerder-11905 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-08-2019 om 10:18
investeerder-12390 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-08-2019 om 10:18
investeerder-38770 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-08-2019 om 10:18

Ondernemer

Martin van Meteren

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas