44084

Van Nierop Montage

€ 50.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 120
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 27-01-2023 in 1 uur volgeschreven door 120 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Van Nierop Montage
Sector Bouw
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Voorraadfinanciering
Datum van oprichting 01-11-2007
Website www.vannieropmontage.nl

Leendoel

Van Nierop Montage monteert zonweringen en schuif- en draaipoorten. Doordat de levertijd toeneemt en inkoopkosten stijgen van zonweringen wil Dhr. van Nierop een grotere voorraad aanschaffen om zo inkoopkorting te verkrijgen.

Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Voorraad € 50.000
Totaal € 50.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de Heer S. van Nierop handelend onder de naam Van Nierop Montage. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op zijn woning.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Van Nierop Montage worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,- op het woonhuis aan de Logger 42, 1132 GG te Volendam Kadastraal bekend als sectie D nummer 11714 te Edam verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- met een openstaande schuld van € 199.000,- en een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 59.838,- met een openstaande schuld van € 41.344,61. De WOZ waarde per 01-01-2021 bedraagt € 340.000,-.
  • De heer S. van Nierop en mevrouw C.G. van Nierop-Schilder geven een negatieve hypotheekverklaring af op het huidige en toekomstige Logger 42, 1132 GG Volendam Kadastraal bekend als Edam D 11714. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op Logger 42, 1132 GG Volendam Kadastraal bekend als Edam D 11714 wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijvingen.
  • Mevrouw C.G. van Nierop – Schilder geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment een materiële waarde.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Van Nierop Montage is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Van Nierop Montage en de prognose voor 2023. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De heer van Nierop is met zijn bedrijf actief in twee sectoren. Voor het automatiseren en installeren van schuif- en draaipoorten wordt de heer van Nierop ingehuurd door verschillende partijen. Dit levert hem 4 dagen per week aan werk op. 1 dag per week monteert hij zonweringen. In het verleden heeft de heer van Nierop een schouderblessure gehad waardoor hij niet in de mogelijkheid was om te kunnen monteren hierdoor is het negatieve eigen vermogen ontstaan.

Jaarcijfers

Balans overzicht na financiering

Activa

  Na financiering
Vaste activa € 88.000
Vlottende activa € 88.000
Overige vlottende activa € –
Totaal € 176.000

Passiva

  Na financiering
Eigen vermogen € -29.000
Langlopende schulden € 104.000
Kortlopende schulden € 101.000
Totaal € 176.000

Winst- en verliesrekening 2022

Omzet € 269.000
Bruto winst € 188.000
Kosten € 108.000
Resultaat € 80.000

Prognose winst- en verliesrekening 2023

Omzet € 287.000
Bruto winst € 232.000
Kosten € 131.000
Resultaat € 101.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-5157 heeft € 100 geïnvesteerd.
27-01-2023 om 14:05
investeerder-32038 heeft € 100 geïnvesteerd.
27-01-2023 om 14:04
investeerder-244801 heeft € 400 geïnvesteerd.
27-01-2023 om 14:03
investeerder-87275 heeft € 100 geïnvesteerd.
27-01-2023 om 14:03
investeerder-109077 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-01-2023 om 14:03

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders