37538

Vastgoedfinanciering Artem Tolmachev

€ 230.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 281
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

9 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 6-08-2020 in 2 uur volgeschreven door 281 investeerders

Samenvatting

Artem heeft een Master in Business Administration en een Masters in Marketing afgerond. Na zijn studie ging hij aan de slag met het kinderdagverblijf van zijn moeder, Teddy Kids en in 2018 werd hij 100% aandeelhouder. Artem breidde de Teddy Kids-formule verder uit naar totaal vier kinderdagverblijven en twee buitenschoolse opvangen in en rondom Leiden op A-locaties. 

Artem is ervaren met het renoveren van panden. Zo heeft hij voor één van zijn kinderdagverblijven in Teddy Kids B.V. het monumentale pand ‘De Keet’ aan de Rijnsburgerweg 35 te Leiden gerenoveerd en vanuit dezelfde vennootschap het voormalige schoolgebouw aan de Lorentzkade 15 te Leiden aangekocht en gerenoveerd. 

Er is reeds een tijdelijke huurovereenkomst getekend, voor de termijn van 10 maanden, door één van de ouders die zich onlangs in Leiden hebben gevestigd van € 1.550,- per maand, na afronding van de verbouwing en het aflopen van de huurovereenkomst gaat de huur marktconform omhoog.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 299.100,-. Er wordt afhankelijk van de uiteindelijke kosten van de renovatie maximaal € 69.100,- aan eigen middelen ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 230.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 215.000,-. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Invloed coronavirus
Onze verwachting is dat de waarde van vastgoed in de Professorenwijk van Leiden door de vraag van deze geliefde wijk zal blijven. Verder dekken de huurinkomsten de rente en aflosverplichtingen nagenoeg volledig.

Daarbij keert de heer Tolmachev zich een salaris uit van circa € 6.500,- per maand en heeft hij aangetoond dat Corona minimale invloed heeft gehad op zijn cijfers. Sommige contracten met ouders werden gepauzeerd en ze hebben hun prijs verlaagd van€ 9,33 naar € 8,17 per uur. Inmiddels draaien alle Teddy Kids filialen weer nagenoeg hetzelfde als voorheen.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert geen natuurlijke personen, Teddy Kids B.V. wordt gekwalificeerd als Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.
De geldende zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De debiteur is de heer Artem Tolmachev. Vanwege de gekozen financiering is de debiteur hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer nihil. Zijn vermogen zit in de Teddy Kids Groep en is beschikbaar middels uitkering van dividend.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 287.500 op het appartement aan de Burggravenlaan 233 te Leiden gevestigd. De huidige marktwaarde, vrij van verhuur, bedraagt € 235.000,- en uitgaande van een gerealiseerde verbouwing een waarde van € 287.500,- op basis van het taxatierapport met waardepeildatum 16 juli 2020.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het aan te kopen appartement aan de Burggravenlaan 233 te Leiden, worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente  i.p.v. 6 maanden conform de Algemene voorwaarden), indien de lening via Collin Crowdfund herfinanciert. De investeerders van deze financiering zullen een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.

Leendoel

De financiering via Collin Crowdfund wordt aangewend voor de aankoop en renovatie van een appartement, bestemd voor commerciële verhuur in privé.

Ondernemer

Artem Tolmachev (1987), geboren in Moskou en verhuisd naar Leiden. Artem heeft een Master in Business Administration en een Masters in Marketing afgerond. Na zijn studie ging hij aan de slag met het kinderdagverblijf van zijn moeder, Teddy Kids. Het viel hem op dat er onvoldoende keuze was voor ouders op het gebied van gezond eten en duurzaam speelgoed voor hun kinderen. 

Acht jaar geleden trad hij toe tot het familiebedrijf Teddy Kids en nam in 2018 het familiebedrijf volledig over door 100% aandeelhouder te worden. Artem breidde de Teddy Kids formule verder uit naar totaal vier kinderdagverblijven en twee buitenschoolse opvangen in en rondom Leiden op A-locaties. Teddy Kids heeft als visie; “The first step to be a Global Citizen”. De meeste ouders van kinderen zijn dan ook expats en internationals. Inmiddels heeft de Teddy Kids Groep een geconsolideerde EBITDA van € 286.370,- en een groepsvermogen van € 472.470,-.

Artem is ervaren met het renoveren van panden. Zo heeft hij voor één van zijn kinderdagverblijven in Teddy Kids B.V. het monumentale pand ‘De Keet’ aan de Rijnsburgerweg 35 te Leiden gerenoveerd en vanuit dezelfde vennootschap het voormalige schoolgebouw aan de Lorentzkade 15 te Leiden aangekocht en gerenoveerd. Bij beide panden heeft hij met een vaste groep bouwvakkers zelf de verbouwing begeleid en getransformeerd tot moderne internationale kinderdagverblijven.

Dankzij de goede resultaten van zijn kinderdagverblijven, ook tijdens Corona, en zijn goede ervaringen met renoveren is Artem begonnen, om in combinatie met een vastgoedfinanciering en dividenduitkering, een verhuurde vastgoedportefeuille in privé op te bouwen voor pensioendoeleinden. 
 

Onderneming

Artem Tolmachev is bezig een vastgoedportefeuille in box-3 (buy-to-let: de aankoop van een onroerend goed dat specifiek bedoeld is om te verhuren) op te bouwen. Hij zoekt hiervoor een financiering via Collin Crowdfund N.V.  het niet gefinancierde deel keert hij zichzelf vanuit zijn onderneming uit in dividend. Gezien de cashflow en het groepsvermogen binnen de Teddy Kids Groep kan Artem zich dit permitteren. 

Het object voor deze financiering betreft een appartement (75 m²) met twee balkons (13 m²) en berging (30 m²) in een gesloten portiekflat aan de Burggravenlaan 233 met bouwjaar 1951 in de Professorenwijk van Leiden. Het appartement staat op eigen grond en er rust geen erfpacht op. Verder valt het appartement onder een actieve VvE (Vereniging van Eigenaren) met een MJOP (Meerjarenonderhoudsplanning) lopend tot 31 december 2028.

De woning heeft tevens een zolder. De zolder is eigendom van de VvE. Voor deze ruimte betaald men momenteel € 20,-per maand. Eventueel kan deze ruimte, de zolder, eigendom worden.

Het object heeft bij aankoop nog enkel glas en een geiser, daarbij dient de woning volledig te worden gerenoveerd en geïsoleerd. Denk hierbij aan:

 • Vernieuwen van vloeren, wanden en plafonds
 • Vernieuwen van badkamer, keuken en toilet
 • Vervangen van deuren en kozijnen
 • Vernieuwen van de dakisolatie

Voor de renovatie is een STIKO (Stichtingskosten) aangeleverd met een planning van één maand. De kosten van de renovatie is op € 52.400,- gecalculeerd. De renovatie zal hiermee uitkomen op € 650,- de vierkante meter.

Artem heeft een getekende huurovereenkomst aangeleverd van € 1.550,- met een looptijd van maximaal 10 maanden. Na deze periode zal Artem de dan gerenoveerde en geïsoleerde woning tegen een hogere huurprijs opnieuw binnen zijn netwerk van expats en internationals aanbieden.
 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop pand € 235.000,-
Overdrachtsbelasting €     4.700,-
Overige kosten koper  €     7.000,-
Verbouwing €   52.400,-
Totale investeringsbehoefte € 299.100,-
Eigen inbreng €   69.100,-
Financiering via Collin Crowdfund € 230.000,-

Leenbedrag: € 230.000,-
Rente: 6,0%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 215.000,-. De LTV (Loan to Value) aan het eind van de financiering bedraagt 75%.

Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is de heer Artem Tolmachev. Vanwege de gekozen financiering is de debiteur hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer nihil. Zijn vermogen zit in de Teddy Kids Groep en is beschikbaar middels uitkering van dividend.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 287.500 op het appartement aan de Burggravenlaan 233 te Leiden gevestigd. De huidige marktwaarde, vrij van verhuur, bedraagt € 235.000,- en uitgaande van een gerealiseerde verbouwing een waarde van € 287.500,- op basis van het taxatierapport met waardepeildatum 16 juli 2020.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het aan te kopen appartement aan de Burggravenlaan 233 te Leiden, worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente  i.p.v. 6 maanden conform de Algemene voorwaarden), indien u de heer Tolmachev via Collin Crowdfund herfinanciert. De investeerders van deze financiering zullen een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Artem Tolmachev is als privépersoon niet te bepalen, de kwalificatie van Teddy Kids B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie “risico niet te bepalen”.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de geconsolideerde cijfers van de Teddy Kids Groep, recente salarisstrook van ondernemer, IB-aangifte 2019, BKR toetsing en de getekende huurovereenkomst. De overallscore is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit
De aflossing van de financiering komt maandelijks uit rond de € 260,- waar een tijdelijke huurovereenkomst van 10 maanden ter hoogte van € 1.550,- tegenover staat. Na afloop van de huurovereenkomst zal het dan gerenoveerde en geïsoleerde appartement tegen een hogere prijs worden verhuurd. Daarbij keert ondernemer zichzelf maandelijks een bruto salaris uit van ruim € 6.500,-. De afloscapaciteit kwalificeren wij hiermee als Goed.

Solvabiliteit
Al het vermogen van Artem zit in zijn onderneming. In privé heeft hij op dit moment geen noemenswaardig gestald vermogen. Kijkend naar de financiering in verhouding tot de waarde van de woning na inbreng van eigen middelen, kwalificeren wij de solvabiliteit hiermee als Matig.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • De debiteur is de heer Artem Tolmachev. Vanwege de gekozen financiering is de debiteur hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer nihil. Zijn vermogen zit in de Teddy Kids Groep en is beschikbaar middels uitkering van dividend.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 287.500 op het appartement aan de Burggravenlaan 233 te Leiden gevestigd. De huidige marktwaarde, vrij van verhuur, bedraagt € 235.000,- en uitgaande van een gerealiseerde verbouwing een waarde van € 287.500,- op basis van het taxatierapport met waardepeildatum 16 juli 2020.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het aan te kopen appartement aan de Burggravenlaan 233 te Leiden, worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Door zowel de hoofdelijke aansprakelijkheid, de verpanding van de huurpenningen als de eerste hypothecaire inschrijving kwalificeren wij de zekerheden als Goed.  

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Matig
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-25899 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-08-2020 om 11:21
investeerder-189733 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
06-08-2020 om 11:21
investeerder-111030 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-08-2020 om 11:20
investeerder-108211 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-08-2020 om 11:20
investeerder-110951 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-08-2020 om 11:19

Reacties

Investeerder – 4234
03-08-2020 15:27
Hoe controleert Collin of dit appartement daadwerkelijk gerenoveerd wordt? Ik zie geen opmerkingen aangaande een depot voor verbouwing.

Collin Crowdfund
03-08-2020 15:13
Beste investeerder,

De heer Tolmachev bekostigt zelf de verbouwing. Wij kunnen hier geen bouwdepot voor vragen. Gezien de huidige staat van het pand en het segment waar de heer Tolmachev aan gaat verhuren. Lijkt het ons waarschijnlijk dat de heer Tolmachev gaat renoveren.

Er volgen in de toekomst nog meer aanvragen van de heer Tolmachev. Wij zullen bij iedere nieuwe financiering de vorderingen van de renovaties van de eerder gefinancierde appartementen controleren.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Ondernemer

Artem Tolmachev

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur