37808

Vastgoedfinanciering D. Akbaba

€ 260.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 286
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 24-08-2020 in 1 uur volgeschreven door 286 investeerders

Samenvatting

De ondernemer D. Akbaba exploiteert samen met zijn zus een supermarkt met eigen bakkerij. Hij huurt het pand waarin hij zit al jaren samen met de aangrenzende panden die hij doorverhuurt. Hij heeft nu de mogelijkheid om de drie panden te kopen en kan veel eigen middelen inbrengen waardoor hij een crowdfunding vraagt op basis van een LTV van 63%.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 260.000,-. De looptijd is 60 met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 200.000,-. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Corona invloed
Zoals alle supermarkten is de exploitatie van de supermarkt doorgegaan zoals voorheen. De levering van eigen gemaakt brood aan de horeca is tijdelijk gedeeltelijk teruggelopen. Beide huurders van de locaties hebben de huur doorbetaald zonder achterstanden.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Bakkerij “Günes1” als Laag risico. De Collin Credit Score is Goed. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is de heer D. Akbaba. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim middels overwaarde in de eigen woning en de vermogenspositie in zijn VOF.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 260.000,- op de winkelpanden Vaillantlaan 362, 362 a en 362 b te Den Haag gevestigd met een getaxeerde waarde van € 412.500,- conform het taxatierapport d.d. 25-10-2019. 
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van de winkelpanden, gevestigd aan de Vaillantlaan 362, 362 a en 362 b te Den Haag, worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om na 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Leendoel

Het leendoel is de aankoop van de drie winkelpanden welke nu reeds werden gehuurd.

Ondernemer

De ondernemer is de heer D. Akbaba (1978). Hij is reeds jarenlang ondernemer en runt samen met zijn zus een supermarkt met eigen bakkerij.

Onderneming

Voor de ondernemer is dit het eerste beleggingspand. Hij huurt het pand reeds meerdere jaren waarbij hij de twee buitenste units met toestemming van de eigenaar doorverhuurde en in het middelste pand zelf de supermarkt en bakkerij exploiteert. Nu krijgt hij in privé de kans om het pand te kopen waarbij zijn VOF de huurder wordt van hem in privé.

De VOF exploiteert een supermarkt c.q. toko met daarbij een eigen bakkerij waar hij voornamelijk Turks brood bakt voor zijn supermarkt maar ook voor derden, o.a. horeca.

Onroerend Goed
Het betreft drie commerciële winkelruimtes waarin een kapsalon, een internetshop en de supermarkt met eigen bakkerij zijn gevestigd. De ruimtes zijn onderdeel van de VvE (Vereniging van Eigenaren) die een eeuwigdurend erfpachtrecht van de Gemeente Den Haag hebben verkregen. De panden dateren uit 1994 en hebben een gezamenlijk VVO (Verhuurbare vloeroppervlakte) van 252 m², de markthuur is getaxeerd op € 38.000,- per jaar en de marktwaarde op € 412.500,- d.d. 25-10-2019. Daarmee is de LTV (Loan To Value) aan het begin van de financiering 63%.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop pand € 410.000,-
Eigen middelen

€ 150.000,-

Collin Crowdfund lening  € 260.000,-

Leenbedrag: € 260.000,-
Rente: 6,0%
Looptijd: 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 200.000,- .

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is de heer D. Akbaba. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim middels overwaarde in de eigen woning en de vermogenspositie in zijn VOF.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 260.000,- op de winkelpanden Vaillantlaan 362, 362 a en 362 b te Den Haag gevestigd met een getaxeerde waarde van € 412.500,- conform het taxatierapport d.d. 25-10-2019.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van de winkelpanden, gevestigd aan de Vaillantlaan 362, 362 a en 362 b te Den Haag, worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om na 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Bakkerij “Günes1” is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we daarom de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Overall score is gebaseerd op de cijfers 2019 en prognose 2020 van de VOF en de fictieve balans, inkomsten en uitgaven van de heer D. Akbaba. De Overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
De VOF kent in 2019 een omzet van € 576.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 36.000,-. Voor 2020 is de verwachte omzet € 587.000,- met een genormaliseerde cashflow conform prognose van € 40.000,-. De helft van de cashflow is voor onze debiteur. Daarnaast bedragen de huurinkomsten van de drie winkelruimtes € 38.000,- waardoor er ruime inkomsten zijn voor de privé uitgaven en de financieringslasten van deze financiering. De afloscapaciteit kwalificeren wij als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit van de VOF is ultimo 2019 90% op een balanstotaal van € 170.000,-. Naast de overwaarde in de aan te kopen panden heeft de ondernemer een overwaarde op zijn privé woning waardoor de totale vermogens- en solvabiliteitspositie Goed is.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • De debiteur is de heer D. Akbaba. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim middels overwaarde in de eigen woning en de vermogenspositie in zijn VOF.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 260.000,- op de winkelpanden Vaillantlaan 362, 362 a en 362 b te Den Haag gevestigd met een getaxeerde waarde van € 412.500,- conform het taxatierapport d.d. 25-10-2019.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van de winkelpanden, gevestigd aan de Vaillantlaan 362, 362 a en 362 b te Den Haag, worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.

Door zowel de hoofdelijke aansprakelijkheid, de verpanding van de huurpenningen als de eerste hypothecaire inschrijving kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed 
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-36914 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-08-2020 om 10:34
investeerder-189514 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-08-2020 om 10:33
investeerder-2337 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-08-2020 om 10:33
investeerder-103339 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-08-2020 om 10:33
investeerder-23419 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-08-2020 om 10:33

Ondernemer

D. Akbaba

Crowdfund Coach


Marc Kogels