30530

Veiligheids-sloten.nl B.V.

€ 275.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 311
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Aanzienlijk
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 5-06-2018 in 1 uur volgeschreven door 311 investeerders

Samenvatting

Veiligheids-sloten.nl is een webshop met eigen werkplaats en showroom in Rotterdam voor hang- en sluitwerk om te kunnen voorzien in de optimale beveiliging van een ieders woning. Met instructievideo’s wordt duidelijk uitgelegd welke producten hieraan bijdragen. Kees de Raaf heeft het bedrijf in 2013 opgericht nadat hij zelf een zoektocht naar de producten had gemaakt rondom zijn eigen verbouwingen. Sindsdien is het bedrijf hard gegroeid en wil men nu ook de volgende stap maken naar de zakelijke markt en verdere productdifferentiatie.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 275.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Veiligheids-sloten.nl B.V. als Aanzienlijk risico. Dit komt met name door de liquiditeitskrapte door de forse groei van de afgelopen jaren welke middels deze crowdfunding wordt ingevuld. De Raaf Beheer B.V. wordt door Dun & Bradstreet als Laag risico gekwalificeerd. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn Veiligheids-sloten.nl B.V. en De Raaf Beheer B.V. De huidige en toekomstige inventaris en voorraden van beide B.V. ’s worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De ondernemer K. de Raaf verstrekt samen met zijn vriendin S. Lodder een gezamenlijke persoonlijke borgtocht van € 135.000,- die op dit moment materiele waarde heeft. De ondernemer en zijn vriendin geven een negatieve hypotheekverklaring af op het in privébezit zijnde onroerend goed. Tenslotte wordt er een niet-onttrekkingsverklaring tot en met 40% geconsolideerde solvabiliteit in De Raaf Beheer B.V. afgegeven.

Video Pitch

Leendoel

Het leendoel is onder te verdelen in een aantal doelen: 

  • Door de groei in omzet is het noodzakelijk een grotere voorraad aan te houden
  • Om inkoopkorting te krijgen wil men de crediteuren sneller gaan betalen
  • Inrichting nieuwe locatie en de aanschaf van nieuwe sleutelmachines

Ondernemer

Kees de Raaf (34) is een selfmade man die is opgegroeid in een ondernemersgezin. Al tijdens zijn studie was hij als freelancer actief in de televisie-industrie en verbouwde hij zijn eerste woning tot 2 appartementen voor de verhuur. Later bij verbouwingen van andere projecten is hij zich gaan verdiepen in hang- en sluitwerk en hieruit is de webshop ontstaan. Kees is zeer vakkundig, creatief en ambitieus om zijn bedrijf de komende jaren succesvol verder te laten groeien. Samen met zijn vriendin bezitten ze naast de eigen woning in Rotterdam nog een tweetal appartementen voor de verhuur in Utrecht.

Onderneming

Historie
Veiligheids-sloten.nl (www.Veiligheids-sloten.nl) is kleinschalig vanuit huis gestart in 2013 en is daarna jaarlijks meer dan verdubbeld. Sinds 2016 Heeft men een eigen pand met werkplaats en showroom in Rotterdam, nu gaat men verhuizen naar een grotere locatie elders in Rotterdam. 

Veiligheids-sloten.nl is een webshop die de vertaling maakt van vakjargon naar voor consumenten begrijpelijke content. Online wordt duidelijk uitgelegd middels instructievideo’s hoe u kunt bepalen welke producten u nodig heeft. Veel van de producten worden in de werkplaats geassembleerd en razendsnel verzonden naar de klant. 

Assortiment/doelgroep
Tot op heden heeft men voor 2 productgroepen een volledig assortiment zijnde kerntrekbeslag en veiligheids-cilinders. Voor de komende jaren wil men verder gaan uitbreiden met diverse andere categorieën waar men nu nog niet aan is toegekomen: binnendeurbeslag, fietssloten, scharnieren, containersloten, brievenbussen, smarthome producten, (thuis)zorg producten, deurdrangers, lockerkasten en dergelijke.

Sinds eind 2017 is men gestart met producten voor een nieuwe doelgroep, zijnde de zakelijke markt. Deze is onder te verdelen in 2 categorieën: enerzijds de aannemers, bouwbedrijven en zzp’ers en anderzijds de zorginstellingen, woning coöperaties en de Verenigingen van eigenaren.
 

Tenslotte is men recent ook begonnen met een montageservice. Het is de bedoeling dat ze dit zo uitbreiden dat ieder product in de webshop kan worden aangeboden inclusief montage. Zo is voor de klant direct duidelijk wat de totaal kosten zijn en wordt een transparante markt gecreëerd.

Voorraadbeheersing
Voor iedere webshop is voorraadbeheersing van groot belang. De leveranciers van Veiligheids-sloten hebben alle producten op voorraad, dus bestellingen van klanten kunnen worden doorgezet. Indien bepaalde producten hard lopen wordt er zelf op voorraad genomen zodat men sneller kan leveren, de omzet van het product neemt dan verder toe. De voorraad standaardproducten is dus courant en bestaat uit producten die weinig aan veranderingen onderhevig zijn.

Veiligheids-sloten heeft verschillende cilinderlijnen die ze zelf assembleren. Hiervoor is het noodzakelijk van iedere cilinderafmeting de cilinderhulzen en onderdelen voorradig te hebben. De hardlopers hebben ze ruim voorradig. Van de afwijkende afmetingen hebben ze minimale aantallen op voorraad. In zijn algemeenheid geldt wel als de levertijd kan worden verkort door meer op voorraad te hebben neemt de omzet fors toe.

Structuur

TopSolute B.V. is een 50% deelneming waarin een dealerschap voor de verkoop van Amerikaanse deurbellen in Europa is ondergebracht (www.skybell.com). In deze B.V. is geen financiering ondergebracht

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Inrichting nieuwe bedrijfsruimte € 15.000,-
Uitbreiden voorraad € 120.000,-
Nieuwe sleutelmachines €35.000,-
Betaling crediteuren ter verkrijging inkoopkorting € 80.000,-
Automatisering voorraadbeheer € 15.000,-
Werkkapitaal € 10.000,-
Totaal en lening via Collin Crowdfund € 275.000,-

Leenbedrag: € 275.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Naast de lening via Collin Crowdfund zijn er geen andere langlopende schulden.

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren zijn Veiligheids-sloten.nl B.V. en De Raaf Beheer B.V.;

  • De ondernemer K. de Raaf en zijn vriendin S. Lodder geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 135.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Veiligheids-sloten.nl B.V. en De Raaf Beheer B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van De raaf Beheer B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is. Tevens mogen er geen gelden worden uitgeleend aan de 50% deelneming TopSolute B.V.
  • De ondernemer K. de Raaf en zijn echtgenote S. Lodder geven een negatieve hypotheekverklaring af op het huidige en toekomstige onroerend goed in privé. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het onroerend goed in privé wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Op dit moment is er sprake van ruime overwaarde in het onroerend goed.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert De Raaf Beheer B.V. als Laag risico en Veiligheids-sloten.nl B.V. als Aanzienlijk risico. Dit laatste is een gevolg van de huidige liquiditeitskrapte als gevolg van de forse groei van de afgelopen jaren welke steeds uit de eigen middelen is opgevangen. Deze crowdfunding is mede bedoeld om deze liquiditeitspositie weer te verbeteren. Voor deze aanvraag hanteren we de score Aanzienlijk risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit en is gebaseerd op de geconsolideerde jaarcijfers 2016, de voorlopige cijfers 2017 en de prognose voor 2018. Tevens hebben we inzicht gekregen in de interne cijfers over het eerste kwartaal van 2018. De overall Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
De omzet is de 4 laatste jaren jaarlijks meer dan verdubbeld. In 2016 bedroeg de omzet € 861.000,-, die in 2017 is doorgegroeid naar een omzet van € 1.705.000,- met een operationele cashflow van € 51.000,-. Indien we de investeringen en incidentele kosten welke ten laste van de Winst & Verlies rekening zijn geboekt corrigeren dan zou er een nog ruimere genormaliseerde operationele cashflow ontstaan. Ook in het eerste kwartaal van 2018 is de omzet gestegen van € 413.000,- in 2017 naar € 648.000,- in 2018. Door de nieuwe markten en doelgroepen zoals elders in de pitch vernoemd is het de verwachting dat de omzet in 2018 doorgroeit tot € 3.500.000,- met een operationele cashflow van € 304.000,- die ruimschoots toereikend is voor de aflossingen. Deze omzetstijging in de prognose is taakstellend en is ook niet noodzakelijk om de financieringslasten te kunnen voldoen. Deze kunnen reeds op basis van de historische cijfers van 2017 worden voldaan. De Rentabiliteit kwalificeren we als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De zichtbare eigen vermogenspositie op de geconsolideerde balans is € 62.000,- per ultimo 2017. Dit is een solvabiliteit van 14% op een balanstotaal van € 448.000,-. In de cijfers is een lijfrente-voorziening opgenomen als gevolg van de inbreng bij de omzetting van de eenmanszaak naar de huidige B.V.-constructie. Indien we deze meerekenen voor de solvabiliteit dan is de solvabiliteit per ultimo 2017 35% (score Goed). Ook de materiële borgstelling van de ondernemer geeft comfort. Voor 2018 wordt een sterke stijging van de solvabiliteit verwacht naar ruim 40% op een balanstotaal van ruim € 850.000,- (score Goed). Voor de Solvabiliteit kennen we vooralsnog de score Ruim voldoende toe.

Liquiditeit
De current ratio is per ultimo 2016 en 2017 1,2 (score Voldoende). Er zijn veel kortlopende schulden door het ontbreken van externe langlopende schulden ondanks de forse groei de afgelopen jaren. De huidige financiering is voor een deel ook een omzetting van kortlopende crediteuren naar langlopende financieringen waarmee meer passende balansverhoudingen ontstaan. Voor 2018 wordt dan ook een Excellente current ratio geprognosticeerd. Vooralsnog hanteren we voor de Liquiditeit de score Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-4058 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-06-2018 om 10:56
investeerder-3318 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-06-2018 om 10:56
investeerder-37411 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-06-2018 om 10:55
investeerder-57619 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-06-2018 om 10:53
investeerder-57112 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-06-2018 om 10:53

Reacties

C.D.P. Roosendaal
14-06-2018 11:28
Hi, ik mis in het profiel van deze onderneming de inventarisatie van cyberrisico’s en de genomen maatregelen. 60% van de bedrijven krijgt te maken met een cyberincident en het grootste deel van de MKB-ers heeft onvoldoende nagedacht over cybersecurity. Omdat dit een online retailer is die een groot deel van de omzet uit de webwinkel haalt zal een incident zoals ransomware, malware, een datalek of andere vormen van cybercrime een extreme impact hebben op de continuïteit van de onderneming. Heeft de ondernemer al eens een assessment gedaan waarbij deze risico’s in kaart zijn gebracht? En welke maatregelen heeft hij getroffen? Kent hij de beveiligingsmaatregelen van (ICT) leveranciers en andere ketenpartners? Hoe staat het met AVG compliance? Hoor het graag. Gr. Timo Roosendaal

K. de Raaf
22-06-2018 13:54
Beste meneer Roosendaal,

Bedankt voor uw vragen en het meedenken. Uiteraard zijn wij ons bewust van de door u geschetste risico’s en gevaren. Wij laten op regelmatige basis security-checks uitvoeren of onze beveiliging tegen deze risico’s nog voldoet. Daarnaast zijn wij aangesloten bij het keurmerk Thuiswinkel Waarborg met uitgebreide eisen op onder andere het gebied van Veiligheid en Wet- en Regelgeving. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor de AVG, waar wij dan ook aan voldoen. Mede door de AVG hebben wij nog meer inzicht in de beveiligingsmaatregelen van leveranciers en ketenpartners, dan we al hadden.

Met vriendelijk groet,
Kees de Raaf

Ondernemer
Kees de Raaf

Crowdfund Coach


Marc Kogels