31600

Velam Beheer B.V.

€ 200.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 186
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 18-02-2019 in 1 uur volgeschreven door 186 investeerders

Samenvatting

Al ruim 40 jaar is Maas & Waal B.V. handelend onder de naam "Maas en Waal" Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten een regionaal werkend bedrijf, gespecialiseerd op het gebied van schoonmaak, onderhoud, renovatie, bescherming en facilitaire diensten in en om het object. Opdrachtgevers van Maas & Waal zijn het bedrijfsleven, waaronder industrie en zakelijke dienstverlening, maar ook non-profit organisaties als scholen, gemeenten en instellingen. De overname van QPC sluit aan bij de ambitie van Maas & Waal om haar positie als schoonmaakspecialist in de regio te versterken. Deze overname past gezien de activiteiten, klanten portefeuille en werkgebied goed binnen de groeistrategie als lokale en regionale dienstverlener. Een overname van een vergelijkbaar familiebedrijf past perfect in de bedrijfscultuur en strategie om de ambities waar te maken. Met de overname wordt ook de reeds in het bedrijf werkende zoon van de ondernemer aandeelhouder als eerste stap van de opvolging.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 400.000,- waarvan de Rabobank € 200.000,- financiert. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 200.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Maas & Waal B.V. als Laag risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn Maas & Waal B.V., Velam B.V., Velam Beheer B.V., Venus Holding B.V. en QPC Schoonmaak Uden B.V. De ondernemer J.G.M. Veens verstrekt een persoonlijke borgstelling van € 200.000,- welke wordt gesecureerd door een 2e hypothecaire inschrijving van € 100.000,- op het woonhuis. De borgstelling is mede door de woningwaarde momenteel materieel van aard.

Leendoel

Maas & Waal gaat collega schoonmaakbedrijf QPC Schoonmaak Uden B.V. middels een aandelentransactie overnemen.

Ondernemer

Jos Veens (62) heeft een opleiding Hoger Kader facilitaire diensten afgerond en heeft meer dan 35 jaar ervaring als leidinggevende in de schoonmaakbranche. Hij is nu ruim 10 jaar DGA van Maas & Waal B.V. Hij is actief als lid van de MKB Commissie van de landelijke ondernemersbond schoonmaak OSB en bestuurslid van de businessclub van Maas en Waal. Jos is een gedreven ondernemer die de kansen ziet en deze durft in te vullen.

Zijn zoon Joris Veens (25) heeft een bedrijfseconomische studie afgerond met daarnaast een aantal vakinhoudelijke cursussen en is al vanaf zijn 14e als uitvoerende actief in de branche en heeft veel ervaring in alle specialistische reinigingstechnieken. Sinds een paar jaar heeft hij ook een leidinggevende functie binnen het bedrijf en met deze overname wordt hij ook aandeelhouder naast zijn vader. Joris is meer behoedzaam dan zijn vader, maar zeker ook zeer toegewijd. 

Onderneming

Historie
Al ruim 40 jaar is Maas & Waal B.V. een regionaal werkend bedrijf, gespecialiseerd op het gebied van schoonmaak, onderhoud, renovatie, bescherming en facilitaire diensten in en om het object. Opdrachtgevers van Maas & Waal zijn bedrijven in onder andere industrie en zakelijke dienstverlening, maar ook non-profit organisaties als scholen, gemeenten en instellingen.

Cultuur
In het spectrum van schoonmaakbedrijven is Maas & Waal een middelgroot schoonmaakbedrijf. Maas & Waal onderscheidt zich van haar concurrenten op basis van kwaliteit, flexibiliteit en een servicegerichte instelling. Deze eigenschappen worden breed gedragen door het vaste team van hechte en loyale medewerkers die nauw betrokken zijn bij de organisatie en hart hebben voor de zaak. Te allen tijde worden de activiteiten uitgevoerd door een ervaren team van 115 gemotiveerde en enthousiaste medewerkers. Opleiding en begeleiding staan hoog in het vaandel, vanaf de werkvloer tot en met hoger kader. Maas & Waal is een organisatie die kwaliteit biedt door gebruik te maken van moderne gereedschappen en milieubesparende schoonmaakchemicaliën. Binnen de organisatie is er in ruime mate kennis aanwezig over vele verschillende schoonmaakmiddelen en methodieken. De cultuur binnen Maas & Waal wordt omschreven als open, eerlijk en direct. Er heerst een warme familiaire cultuur binnen Maas & Waal waardoor de medewerkers worden gemotiveerd.

Onderscheidend vermogen
Maas en Waal Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten en QPC willen zich onderscheiden bij mensen en organisaties die gebruik maken van externe schoonmaakservice. De mentaliteit van de medewerkers en de kwaliteit van het werk dat ze bij de opdrachtgevers leveren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze beogen continuïteit in een relatie die de klant en zijzelf ervaren als effectief en plezierig. 
Zo is onderscheidend schoonmaken het doel en het werk.

Overname
De overname van QPC sluit aan bij de ambitie van Maas & Waal om haar positie als schoonmaakspecialist in de regio te versterken. Deze overname past gezien de activiteiten, klanten portefeuille en werkgebied goed binnen de groeistrategie als lokale en regionale dienstverlener. Een overname van een vergelijkbaar familiebedrijf past perfect in de bedrijfscultuur en strategie om de ambities waar te maken. De focus zal blijven liggen op de persoonlijke benadering en menselijke factor. Opdrachtgevers zijn steeds meer op zoek naar dergelijke organisaties die groot worden door klein te blijven en in staat zijn om echt aandacht te blijven geven. Door deze overname wordt de groeistrategie voortgezet en het werkgebied uitgebreid. 

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Overname aandelen € 400.000,-
Totaal  € 400.000,-
Lening Rabobank € 200.000,-
Lening via Collin Crowdfund  € 200.000,-

Leenbedrag: € 200.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Het bedrijf beschikt over € 150.000,- creditmiddelen benodigd voor het werkkapitaal.

Naast de nieuwe lening van Rabobank is er een rekening-courant krediet van € 100.000,- en een bestaande lening met een restantschuld van € 103.910,-. De zekerheden bestaan uit staatsgarantie, verpanding inventaris, voorraden en debiteuren en een borgtocht van € 75.000,- gesecureerd met een 3e hypothecaire inschrijving achter de inschrijving voor de investeerders van Collin Crowdfund.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Maas & Waal B.V., Velam B.V., Velam Beheer B.V., Venus Holding B.V. en QPC Schoonmaak Uden B.V.
  • De ondernemer de heer J.G.M. Veens verstrekt een persoonlijke borgstelling van € 200.000,- Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde door de waarde van de woning
  • Er wordt een 2e hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het woonhuis verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 450.000,- en een openstaande schuld van € 450.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 580.000,- op basis van een recent taxatierapport.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor de werkmaatschappijen Maas & Waal BV en QPC Schoonmaak Uden B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor Velam Beheer B.V., Velam B.V. en Venus Holding B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor de analyse zijn de cijfers van alle B.V.’s over 2017, de forecast 2018 op basis van de tussentijdse cijfers tot en met november en de prognose na overname voor 2019 gebruikt. De overall score is Voldoende

Rentabiliteit
De omzet in Maas & Waal B.V. in 2017 bedroeg € 1.817.000,-.De cashflow was met € 84.000,- voldoende voor de aflossingsverplichtingen. De omzet in QPC over 2017 bedroeg € 1.797.000,- met een winst en positieve cashflow. Van 2018 hebben we inzage in de cijfers over de eerste 11 periodes van Maas & Waal B.V. Er is sprake van een verbetering van het rendement bij een omzet van € 1.780.000,- met een verwachte cashflow over heel 2018 van € 130.000,-, wat ruim voldoende is voor de aflossingen. In 2019 is een bestaande lening met een forse aflossingsverplichting volledig afgelost waardoor de aflossingen van de nieuwe leningen voor een groot deel vervanging van aflossing is. De begroting 2019 is de optelsom van de 2 bedrijven. Er ontstaat zo een bedrijf met € 3.862.000 omzet en een goede cashflow van ruim € 300.000,- wat veel ruimte biedt voor tegenvallers. De rentabiliteit kwalificeren we Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
Op basis van de geconsolideerde balans na overname van Velam Beheer B.V. bedraagt de solvabiliteit na overname 4% op een balans van € 1.224.000,- wat matig is. De lage solvabiliteit komt door eerdere overnames en forse afschrijvingen op de goodwill hierover. Indien de prognoses worden gerealiseerd groeit de solvabiliteit snel. In privé heeft de ondernemer zoals aangegeven overwaarde in zijn woning. De solvabiliteit kwalificeren we als matig.

Liquiditeit
De historische current ratio is matig. Door de overname verbetert deze en zijn er € 150.000,- liquide middelen aanwezig in het bedrijf. De liquiditeit kwalificeren we als Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-63266 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-02-2019 om 13:37
investeerder-64123 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-02-2019 om 13:37
investeerder-63231 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-02-2019 om 13:37
investeerder-22699 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-02-2019 om 13:37
investeerder-49738 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-02-2019 om 13:37

Ondernemer

Joris Veens en Jos Veens

Joris Veens en Jos Veens

Crowdfund Coach


Marc Kogels