39395

Versbakkerij B.V.

€ 50.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 119
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 4-05-2021 in 1 uur volgeschreven door 119 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Versbakkerij B.V.
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Aanschaf winkelinventaris
Datum van oprichting 19-03-2021
Website  

Leendoel

Versbakkerij B.V. is een nieuw opgerichte onderneming in Voorschoten onder het concept van Bakkerij Hessing, een begrip in Den Haag en omstreken. Bakkerij Hessing is een familiebedrijf van inmiddels al drie generaties en staat bekend om haar desembroden en streekproducten, waaronder de Haagsche Kakker, Den Haagelslag en de Haagsche Jantjes. Door de groei in populariteit wordt er in Voorschoten aan het Traubplein een nieuwe vestiging geopend. De onderneming zal worden geëxploiteerd door de heer Peter van Strien, een ervaren ondernemer die zijn strepen in de bakkerij heeft verdiend. Van Strien is momenteel werkzaam als Senior Bedrijfsspecialist bij Bakkerij Hessing. Voor de oprichting van de nieuwe vestiging is aanvullend kapitaal voor nodig. 

Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een aflossingsvrije periode van zes maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Inventaris € 79.000
Voorraad € 2.000
Liquide middelen € 11.000
BTW  € 14.000
Borg huur € 5.000
Totaal € 111.000
Eigen inbreng € 30.000
Financiële lease € 22.000
Crediteuren € 9.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is Versbakkerij B.V.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Versbakkerij B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De twee zakelijke aandeelhouders van Versbakkerij B.V. (elk 50%) geven ieder een zakelijke borgstelling af ter hoogte van € 17.500,-. Beide zakelijke borgen zijn op moment van de beoordeling goed voor het borgbedrag. Waarmee de borgstellingen een materiele waarde vertegenwoordigen op dit moment, gezien de ruime vermogenspositie.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Versbakkerij B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van  prognosecijfers van Versbakkerij B.V.. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed corona
De ondernemers geven aan geen negatieve impact te ondervinden door de gevolgen van corona, maar door de omzetgroei in de overige bakkerijwinkels worden juist kansen in de markt gezien. 

Toelichting jaarcijfers
De ervaren ondernemers hebben hun sporen in de sector van de bakkerijen  verdiend en hebben de prognose gedetailleerd opgesteld. In het jaar 2021 zal er naar verwachting sprake zijn van een aanloopverlies van circa € 10.000,-. De afschrijvingen bedragen in het jaar 2021 circa € 7.000,-. De totale aflossingsverplichting inclusief lease bedraagt in het jaar 2021 € 4.000,- . Conform prognose zal er in het jaar 2021 een cashflow tekort zijn van circa € 7.000,-, dit wordt opgevangen vanuit de liquide middelen (incl. terug te vorderen btw). Gezien de opstart in combinatie met het aanloopverlies is er gekozen om de eerste zes maanden een aflossingsvrije periode toe te staan. In het jaar 2022 zal er sprake zijn van € 11.000,- aan afschrijvingen en een totale aflossingsverplichting inclusief lease van € 14.000,-. Het verwachte cashflow overschot in 2022 (na aflossing) bedraagt conform prognose € 2.000,-.

Jaarcijfers

Beginbalans per 01-05-2021

Activa

  2021
Vaste activa € 79.000
Vlottende activa € 13.000
Overige vlottende activa € 19.000
Totaal € 111.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € 30.000
Langlopende schulden € 72.000
Kortlopende schulden € 9.000
Totaal € 111.000

Winst- en verliesrekening prognose 2021 per 01-05-2021

Omzet € 241.000   
Bruto winst € 111.000  
Kosten € 121.000   
Netto winst € -10.000   

Winst- en verliesrekening prognose 2022

Omzet € 387.000   
Bruto winst € 178.000  
Kosten € 173.000   
Netto winst € 5.000   

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-69235 heeft € 100 geïnvesteerd.
04-05-2021 om 14:13
investeerder-3625 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-05-2021 om 14:12
investeerder-41811 heeft € 100 geïnvesteerd.
04-05-2021 om 14:12
investeerder-243847 heeft € 200 geïnvesteerd.
04-05-2021 om 14:12
investeerder-128181 heeft € 100 geïnvesteerd.
04-05-2021 om 14:12

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders