30988

Visgraat-Parket.nl / Bob Parket

€ 160.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 169 | Reacties: 0
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
credit score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 29-10-2018 in 1 uur volgeschreven door 169 investeerders

Samenvatting

De ondernemer heeft sinds 2001 zijn eigen onderneming als vloerenlegger met als specialiteit visgraatvloeren. In die jaren heeft hij veel ervaring opgedaan in visgraatvloeren en heeft hij via de (social) media de nodige publiciteit gekregen als expert op dit terrein. De ondernemer wil de komende jaren samen met zijn echtgenote zijn bedrijf gaan transformeren naar een full-service provider voor met name visgraatvloeren. Dat wil zeggen:

  • de volledige advisering
  • levering van de vloer
  • levering van de bijbehorende producten 
  • het leggen en onderhouden van de vloer 

In de reeds geopende showroom heeft men het assortiment nog uitgebreid met raamdecoratie. De financiering is benodigd voor de inkoop van voorraad vloeren om snel en flexibel te kunnen gaan leveren.

Financieringsbehoefte
De totale investering is € 224.000,-. Daarvan is € 64.000,- uit eigen middelen voldaan. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 160.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste drie maanden aflossingsvrij. Vanaf de vierde maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 57 maanden. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd. 

Risico 
Dun & Bradstreet kwalificeert vof BOB Parket als Laag risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn de heer R. Erkelens en mevrouw M.J. Erkelens-Sonneveld handelend als vennoten van de vof BOB Parket. De huidige en toekomstige inventaris en voorraad van vof BOB Parket worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 160.000,- op het woonhuis gevestigd, die op dit moment grotendeels materieel is.

Leendoel

Om naast het leggen van de vloeren ook zelf deze vloeren te gaan verkopen is de financiering benodigd voor de uitbreiding van de voorraad en een gedeelte werkkapitaal.

Ondernemer

Bob Erkelens (42) is al 20 jaar ondernemer en heeft ervaring op het gebied van verkoop, leggen en kleuren van parketvloeren. Bob ziet altijd de nieuwste trends en mogelijkheden. Bob is zeer servicegericht en levert kwaliteit.

Martine Erkelens-Sonneveld (33) is van oorsprong maatschappelijk werkster maar is recent ook in het bedrijf gestapt. Zij richt zich met name op raamdecoratie en kleuradvies en zal verder de verkoop vanuit de showroom van het bedrijf op zich nemen, zodat ze samen nog beter de klant kunnen bedienen. Bob en Martine hebben een goede naam opgebouwd (zie de beoordelingen op hun website). 

Met hun ervaring willen ze groot gaan worden met de visgraatparket handel. Ze willen de klant beter bedienen door zelf in te kopen dichtbij de stam. Kwaliteit is daarbij een belangrijk onderdeel in combinatie met het scherp inkopen. 

Bob en Martine Erkelens zijn getrouwd en hebben samen twee kinderen. 

Onderneming

Historie/kernprofiel
De onderneming BOB-Parket (www.bobparket.nl) bestaat sinds 2001. Tot voor kort bestonden de activiteiten uit het leggen en onderhouden van houten vloeren met een specialiteit in visgraatvloeren. Soms werd de te leggen vloer zelf ingekocht.

In al die jaren heeft de ondernemer zich ontwikkeld als deskundige en autoriteit op het gebied van visgraat parketvloeren. Deze vloeren zijn de laatste jaren weer in opkomst, ook bij de jongeren.

Deze aspecten hebben de ondernemer (samen met zijn echtgenote) doen besluiten de aandacht van hun bedrijf te verleggen naar het specialiseren in de handel in visgraat parket. Ze hebben grondig onderzoek gedaan naar de herkomst en prijsstelling van diverse vloeren en hebben daarbij een aantal internationale (Roemenië, Vietnam) leveranciers geselecteerd waarmee ze een kwalitatief goede vloer tegen een aantrekkelijke prijs kunnen leveren aan de Nederlandse markt. 

Missie/visie
Visgraat-parket.nl gaat kwalitatieve visgraat parketvloeren aanbieden in negen maten met drie sorteringen, waarbij er vijf tinten verkrijgbaar zijn. Het assortiment sluit aan bij zowel industriële als landelijke, moderne en klassieke interieurs. Het parket is twee-laags met een toplaag van vier millimeter. Het twee-laags systeem is ten opzichte van tapisvloeren beter toepasbaar op een betonnen vloer of op anhydriet met daaronder vloerverwarming. 

In de inmiddels volledig ingerichte showroom kan men het product en de diverse kleurstellingen tonen en kunnen ook de klanten worden geadviseerd. Naast het visgraatparket wordt ook lijm, lak, lijmkammen en plinten geleverd; het totaalpakket aan de klant. Klanten kunnen ervoor kiezen om het zelf te leggen of ze kunnen gebruik maken van de diensten van de onderneming. Ten slotte is de onderneming ook uitgebreid met raamdecoratie waarmee het reeds meerdere opdrachten, vaak in combinatie met de vloeren, heeft gerealiseerd.

De primaire doelgroepen zijn onder meer:

  • Groothandels die visgraatparket verkopen
  • Partijen die visgraatparket willen leggen en verkopen
  • Particulieren 

De ondernemer zal actief werken aan de naamsbekendheid. Eerder was hij reeds als expert te zien in tv-programma’s van SBS6 en RTL4 wat hij nu ook weer zal gaan doen. Daarnaast heeft de ondernemer veel volgers op de verschillende social media. Dat zorgt (indirect) voor de nodige reclame en naamsbekendheid.

De ondernemer wil een verantwoorde transitie binnen zijn bedrijf realiseren. Afhankelijk van de omvang van de verkoop van de vloeren zal hij zelf ook nog vloeren blijven leggen. Mede om midden in de branche actief te blijven en te ervaren wat de ontwikkelingen, vragen en wensen van de klanten zijn. Onder andere gezien de leeftijd van de ondernemer wil hij in een aantal jaar omgeschakeld zijn en het leggen volledig gaan uitbesteden.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aanloopkosten/kleine investeringen € 64.000,-
Voorraad € 140.000,-
Werkkapitaal € 12.000,-
Herfinanciering lening Lendico € 8.000,-
Totaal € 224.000,-
Eigen middelen (reeds voldaan) € 64.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 160.000,-

Leenbedrag: € 160.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden waarvan de eerste drie maanden aflossingsvrij zijn. Daarna wordt de lening in 57 maanden lineair afgelost. 

Er zijn geen andere financieringen binnen de onderneming.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn de heer R. Erkelens en mevrouw M.J. Erkelens-Sonneveld handelend als vennoten van de vof BOB Parket. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers comfortabel.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 160.000,- op het woonhuis verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze woning is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 291.400,- en een openstaande schuld van € 228.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 380.000,- op basis van een recent taxatierapport. Derhalve is de hypothecaire inschrijving grotendeels materieel.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van vof BOB Parket worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor vof BOB Parket is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de jaarcijfers van 2017, de tussentijdse cijfers van 2018 en de prognose voor geheel 2018 en 2019. De overall score is Voldoende.

Rentabiliteit
In 2017 is met de bestaande activiteiten € 180.000,- omzet en een cashflow voor privé-opnames van € 42.000,- gerealiseerd. De privé-opnames waren iets hoger dan de beschikbare cashflow, waardoor er een klein tekort in de cashflow was. In 2018 trekt de markt aan en is de omzet een stuk hoger met reeds € 180.000,- gerealiseerde omzet tot en met augustus. De jaaromzet zal naar verwachting uitkomen op € 270.000,- met een netto cashflowoverschot van € 24.000,-. 2019 wordt het eerste jaar waarbij de bestaande activiteit (vloeren leggen) langzaam wordt afgebouwd, afhankelijk van het succes van de nieuwe activiteit (verkoop visgraat vloeren). De gecombineerde prognose van deze twee activiteiten geeft conform prognose een omzet van € 400.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 30.000,- die toereikend is voor de verplichtingen. Voor 2020 verwacht men een verdere groei in de verkoop van visgraat parketvloeren, waardoor de omzet verder zal stijgen. De Rentabiliteit kwalificeren we voorzichtigheidshalve als Voldoende.

Solvabiliteit
Het eigen vermogen ultimo 2017 is licht negatief. De vennoten hebben echter een eigen woning met een forse overwaarde van € 152.000,- waardoor de totale vermogenspositie comfortabel is. Door het aantrekken van de omzet zal ultimo 2018 het eigen vermogen naar verwachting weer positief zijn en kan er daarna gewerkt worden aan verdere verbetering van deze positie in de daaropvolgende jaren. De Solvabiliteit kwalificeren we voor nu als Voldoende.

Liquiditeit
De liquiditeitspositie was in het verleden prima. Er is nu echter geïnvesteerd in de opzet van de nieuwe activiteit waardoor de liquiditeit wat lager is. De financiering is grotendeels voor de inkoop van voorraad. Door de geleidelijke inzet van de financiering wordt te allen tijde een comfortabele liquiditeitspositie gehandhaafd. Ultimo 2018 wordt een current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) verwacht van 3,6. Conform prognose wordt deze geconsolideerd in 2019. Voor de Liquiditeit hanteren we op dit moment de score Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-43270 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
29-10-2018 om 11:04
investeerder-62803 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-10-2018 om 11:04
investeerder-23445 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
29-10-2018 om 11:04
investeerder-42938 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-10-2018 om 11:03
investeerder-29674 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-10-2018 om 11:03

Ondernemer

Martine en Bob Erkelens

Crowdfund Coach


Marc Kogels