37415

Vishandel Westrand

€ 180.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 220
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 20-07-2020 in 1 uur volgeschreven door 220 investeerders

Samenvatting

Omschrijving activiteiten
Vishandel Westrand is gelegen in een volksbuurt in Roosendaal en bereidt sinds 2015 populaire afhaalvisgerechten/en -schotels. De reviews zijn goed (4,4 gemiddeld via Google). Er kan ook online besteld worden via de eigen website of Thuisbezorgd.nl en er wordt ook aan huis bezorgd.

Achtergrond ondernemer 
Dit ondernemersechtpaar is jaren geleden vanuit Marokko naar Nederland gekomen en heeft hier een bestaan opgebouwd. Malika Aaddi is eigenaar van de eenmanszaak en heeft na haar havo een koksopleiding afgerond. Daarnaast werkt zij nog gedeeltelijk in loondienst en samen met haar man exploiteert zij de vishandel te Roosendaal.
Hakim Akouh heeft na zijn havo een mbo 3 opleiding afgerond, hij heeft voorheen jarenlang bij Philips gewerkt als teamleider.
Zij staan voor kwaliteit en klanttevredenheid, daar is dan ook alles op gericht: de klant een zo goed mogelijk product leveren en dat op een zo vriendelijk mogelijke manier doen.

Structuur 
Vishandel Westrand is een eenmanszaak met als eigenaar mevrouw Malika Aaddi.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 260.000,- waarvan € 20.000,- via een familielening en € 60.000,- uit eigen middelen wordt gefinancierd.
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 180.000,-. De looptijd is 60 maanden met een slottermijn van € 140.000,-. De rente bedraagt 6,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Invloed coronacrisis
Op het moment van de uitbraak van het virus had Vishandel Westrand hier beperkt last van, wel was de omzet gedurende een aantal weken lager. Inmiddels ligt de omzet weer op het niveau van boekjaar 2019. 
Omdat veel restaurants beperkt open zijn, blijft het afhalen en bezorgen van gerechten populair.

Risico
Dun & Bradstreet geeft Vishandel Westrand de kwalificatie Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing:

  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed met als adressen: Gerard Doustraat 10 & 10 A, Rembrandtgalerij 135 en Rembrandtgalerij 9, allen te Roosendaal verkregen, ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 250.000,- op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 4 juni 2020.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 60.000,- op het woonhuis aan de Kroevenlaan 52 te Roosendaal verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 240.500,- en een openstaande schuld van € 157.000,- (na saldering van de waarde van de SEW (spaarrekening eigen woning)). Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 220.000,- op basis van een recente waardebepaling van een erkende taxateur.
  • De debiteuren zijn mevrouw M. Aaddi ook handelend onder de naam Vishandel Westrand en de heer H. Akouh. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de onderneemster hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt.

Er is door het ondernemerspaar bewust gekozen de hoogte van de hypothecaire inschrijvingen gezamenlijk € 310.000,- te laten bedragen ten opzichte van een leenbedrag van € 180.000,-, om de investeerders een zo comfortabel mogelijke zekerheidspositie te geven.

Leendoel

De lening is bedoeld ter financiering van de aankoop van het thans gehuurde bedrijfspand met bovenwoning. De bovenwoning gaat men verhuren.

Ondernemer

Het echtpaar is jaren geleden vanuit Marokko naar Nederland gekomen en heeft hier een goed bestaan opgebouwd. Hakim Akouh (1972) heeft havo en mbo 3 als opleiding en heeft jarenlang bij Philips gewerkt als teamleider.
Malika Aaddi (1983) heeft ook een havodiploma, hierna heeft zij een koksopleiding afgerond. Zij werkt ook nog een dagdeel in loondienst bij een schoonmaakbedrijf en runt samen met haar man de vishandel. 
Zij staan voor kwaliteit en tevredenheid, daar is dan ook alles op gericht: de klant een zo goed mogelijk product leveren en dat op een zo vriendelijk mogelijke manier doen.
Malika regelt de bestellingen en Hakim verzorgt de bereidingen. Gezamenlijk doen zij de inkoop van de producten. Indien één van beiden onverhoopt uitvalt kan de ander de taken opvangen. Daarnaast is er ook familie bereid om in te springen. De lijnen zijn kort en het bedrijf beschikt over de benodigde vergunningen. 

Onderneming

Kernprofiel 
Vishandel Westrand is gelegen in een volksbuurt in Roosendaal en bereidt sinds 2015 populaire afhaalvisgerechten/en -schotels. De reviews zijn goed (4,4 gemiddeld via Google). Er kan ook online besteld worden via de eigen website of Thuisbezorgd.nl en er wordt ook aan huis bezorgd.

Het bedrijf is in 2013 gestart en heeft een goede naam in de nabije omgeving. Dankzij de mediterrane roots van het ondernemerspaar heeft Vishandel Westrand een passie voor vis.
Het assortiment bestaat uit visschotels, broodjes en frisdranken. De winkel is gevestigd op een goede locatie in een wijkwinkelcentrum in Roosendaal. Er zijn veel vaste klanten. Naast afhalen is thuisbezorgen ook mogelijk, zowel via de eigen website als via Thuisbezorgd.nl.

Missie, visie, en/of doelstellingen
Vishandel Westrand wil een zo goed mogelijk product voor een goede prijs blijven leveren en daarmee haar vaste klantenkring verder uitbreiden. De doelstelling is om op termijn een tweede winkel te openen in Bergen op Zoom en mogelijk over enkele jaren een derde vestiging.

Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen
Er zijn niet veel vaste viswinkels in Roosendaal. De vaste klanten weten dat men dagelijks open is en goede kwaliteit en service levert.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop pand € 250.000,-
Onvoorziene kosten € 10.000,-
Totaal € 260.000,-
Eigen middelen € 60.000,-
Familielening € 20.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 180.000,-

Leenbedrag: € 180.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 140.000,-

Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste 6 maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente
van 3 maanden (i.p.v. 6 maanden conform de Algemene voorwaarden). 

Overige financiers
Behoudens de familielening (die geen aflosverplichting en rente kent gedurende de eerste 15 jaar) zijn er geen andere financiers, behoudens de eerste hypotheekhouder van het woonhuis.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed met als adressen: Gerard Doustraat 10 & 10 A, Rembrandtgalerij 135 en Rembrandtgalerij 9, allen te Roosendaal verkregen, ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 250.000,- op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 4 juni 2020.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 60.000,- op het woonhuis aan de Kroevenlaan 52 te Roosendaal verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 240.500,- en een openstaande schuld van € 157.000,- (na saldering van de waarde van de SEW (spaarrekening eigen woning)). Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 220.000,- op basis van een recente waardebepaling van een erkende taxateur.
  • De debiteuren zijn mevrouw M. Aaddi ook handelend onder de naam Vishandel Westrand en de heer H. Akouh. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de onderneemster hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Vishandel Westrand is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers over 2019 en de prognoses over 2020 en 2021.
De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit
In boekjaar 2019 realiseerde Vishandel Westrand een omzet van € 102.000,- en kwam het netto cashflowoverschot uit op € 8.000,-. In het boekjaar 2020 zal na het wegvallen van de huurlasten, het genereren van € 5.000,- in privé aan huurinkomsten en na financiering, het netto cashflowoverschot uitkomen op € 11.000,- waardoor de score zal uitkomen op Goed. Voorzichtigheidshalve hebben wij de score voor de afloscapaciteit vastgesteld op Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit zal na aankoop van het pand, de eigen inbreng en na realisatie van de prognose ultimo 2020 uitkomen op 30% van het balanstotaal van € 279.000,-. Wij hebben de score voor de solvabiliteit vastgesteld op Ruim voldoende.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed met als adressen: Gerard Doustraat 10 & 10 A, Rembrandtgalerij 135 en Rembrandtgalerij 9, allen te Roosendaal verkregen, ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 250.000,- op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 4 juni 2020.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 60.000,- op het woonhuis aan de Kroevenlaan 52 te Roosendaal verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 240.500,- en een openstaande schuld van € 157.000,- (na saldering van de waarde van de SEW (spaarrekening eigen woning)). Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 220.000,- op basis van een recente waardebepaling van een erkende taxateur.
  • De debiteuren zijn mevrouw M. Aaddi ook handelend onder de naam Vishandel Westrandde en de heer H. Akouh . Vanwege de gekozen rechtsvorm is de onderneemster hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt.

Door zowel de eerste als de tweede hypothecaire inschrijving, tezamen met hoofdelijkheid in privé, kwalificeren wij de zekerheden als Goed.
Er is door het ondernemerspaar bewust gekozen de hoogte van de hypothecaire inschrijvingen gezamenlijk € 310.000,- te laten bedragen ten opzichte van een leenbedrag van € 180.000,-, om de investeerders een zo comfortabel mogelijke zekerheidspositie te geven.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-42610 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
20-07-2020 om 10:40
investeerder-5005 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-07-2020 om 10:40
investeerder-64344 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-07-2020 om 10:40
investeerder-2553 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-07-2020 om 10:39
investeerder-15966 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-07-2020 om 10:39

Ondernemer

M. Aaddi

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas