33249

Vitrine Masters

€ 180.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 194
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 5-12-2019 in 1 uur volgeschreven door 194 investeerders

Samenvatting

Ondernemer Mark Luijten is zich aan het begin van zijn carrière in de avonduren blijven ontwikkelen middels een opleiding accountmanagement. Deze achtergrond heeft hem later doen beseffen dat hij het werk wat hij voor een vitrinefabriek deed, voor zichzelf wilde doen. Zo is Vitrine Masters ontstaan. Het bedrijf heeft zich in de afgelopen tien jaar ontwikkeld van een verkoper via internet vanuit huis naar een compleet functionerende eigen fabriek.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 180.000,-. De looptijd is 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing. De rente bedraagt 9,0% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Vitrine Masters als Laag risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing:

  • De debiteur is Vitrine Masters, een eenmanszaak van de heer M. Luijten. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer beperkt.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer M. Luijten voor een bedrag van minimaal € 180.000,- Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Vitrine Masters worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

Vitrine Masters heeft enkele dure kortlopende leningen welke momenteel op de liquiditeit drukken. Door deze via Collin voor een langere periode te herfinancieren, krijgen zij weer ademruimte om de beoogde groei door te kunnen zetten.

Ondernemer

Mark Luijten (1979), getrouwd en vader, is de eerste twee jaar van zijn carrière begonnen als installatiemonteur. Hij heeft tot zijn 19de in deze branche gewerkt. Daarna is hij gaan werken bij een vitrinefabriek als chauffeur/monteur, ondertussen heeft hij tot zijn 27ste een opleiding gevolgd in de avonduren aan de Avans Hogeschool in de richting van accountmanagement. Na zeven jaren is hij bij dat bedrijf de verkoop gaan doen. Het is gedurende deze periode dat hij dacht het ook voor zichzelf te kunnen doen, waarop hij in het diepe is gesprongen en zijn eigen handelsonderneming is gestart. Mark ziet zijn kwaliteiten in het totale ondernemerschap maar met name de verkoop.

Onderneming

Vitrine Masters is de op één na grootste producent van vitrinekasten in Nederland.

Mark is vanaf het moment dat hij zelfstandig is geworden, klant geworden bij het bedrijf waar hij eerst nog zelf werkte. Na hier twee jaar klant te zijn geweest is hij overgestapt naar een andere leverancier. Na vijf jaar bij deze nieuwe leverancier klant te zijn geweest ging deze partij failliet. Dit was een kans voor Vitrine Masters, men heeft het bedrijf toen overgenomen. Van verkoper via het internet vanuit huis naar een compleet functionerende eigen fabriek in nog geen 10 jaar.
Vitrine Masters levert zowel particulier als zakelijk. Van deze laatste doelgroep zijn winkels de grootste klantengroep. Dit doet men vanuit de webshop, zonder gebruik te hoeven maken van tussenleveranciers. 
Men onderscheidt zich door het grote assortiment, waardoor klanten welke eigenlijk de behoefte hebben aan maatwerk, toch vanuit het voorraadassortiment bediend kunnen worden. Hierdoor hoeven zij dus ook geen maatwerk-prijs te betalen. Ook de geboden service is belangrijk, men plaatst de vitrines op de gewenste locatie in het pand en geeft levenslange garantie op de constructie en het framewerk.
In de toekomst wil men alle klanten van Nederland kunnen bedienen. Dit door bijvoorbeeld koel- maar ook houten vitrines te gaan leveren.

Juridische structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aflossing derden € 139.000,-
Werkkapitaal, o.a. ten behoeve van de Belastingdienst € 41.000,-
Financiering via Collin Crowdfund € 180.000,-

Leenbedrag: € 180.000,-
Rente: 9,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing
 

Overige financiers
Er zijn nog enkele bedrijfsmiddelen zoals transportmiddelen en glasmachines via lease gefinancierd. Het gefinancierde bedrijfsmiddel geldt daarbij als onderpand voor de financiering.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is Vitrine Masters, een eenmanszaak van de heer M. Luijten. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer beperkt.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer M. Luijten voor een bedrag van minimaal € 180.000,- Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Vitrine Masters worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Ter handhaving van de solvabiliteit is de ondernemer geadviseerd zijn privé-uitgaven te matigen naar maximaal € 50.000,- per jaar.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Vitrine Masters is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2018, de tussentijdse cijfers van 2019 en de prognose over 2019 en 2020. De Collin Credit Score is Voldoende.

Afloscapaciteit
In 2017 was de omzet € 565.000,- met een brutomarge van 36% en een genormaliseerde cashflow van € 54.000,-. In 2018 zijn al vele procesverbeteringen doorgevoerd, waardoor er een omzet van € 749.000,- gerealiseerd is met een brutomarge van 67%. Om deze verbeteringen door te kunnen voeren, is er echter wel financiering aangetrokken, waardoor de genormaliseerde cashflow naar verwachting € 33.000,- zal bedragen. Voor 2019 verwacht men een omzet van € 774.000,- met een geprognosticeerde brutomarge van 70%, leidend tot een verbeterde genormaliseerde cashflow van € 143.000,-. Wij kwalificeren de Afloscapaciteit als Ruim voldoende. 

Solvabiliteit
De solvabiliteit was ultimo 2017 negatief met een negatief eigen vermogen van – € 41.000,- op een balanstotaal van € 28.000,-. In 2018 heeft men hier op in kunnen lopen, met een stand aan het einde van 2018 van – € 34.000,- op een balanstotaal van € 239.000,-. In 2019 wordt er een nettowinst van € 119.000,- geprognosticeerd, waardoor ultimo 2019 het eigen vermogen op positief € 36.000,- verwacht wordt op een balanstotaal van € 256.000,-. Wij kwalificeren de Solvabiliteit vooralsnog als Matig. 

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

  • Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer beperkt.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Vitrine Masters worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Door zowel de hoofdelijke aansprakelijkheid in privé als de verpanding van de roerende zaken kwalificeren wij de zekerheden als Matig.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Matig
Zekerheden: Matig
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-110990 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-12-2019 om 11:07
investeerder-63069 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-12-2019 om 11:07
investeerder-109073 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
05-12-2019 om 11:07
investeerder-113426 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-12-2019 om 11:07
investeerder-116528 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-12-2019 om 11:07

Ondernemer

Mark Luijten

Crowdfund Coach


Martin Laurijssen