38002

VlaanderenCare

€ 25.000  |  9,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 50
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 3-09-2020 in 1 uur volgeschreven door 50 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam VlaanderenCare
Sector Gezondheid
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Opleiding
Datum van oprichting 10-12-2018

Leendoel

Esther Vlaanderen werkt met haar onderneming VlaanderenCare als Intensive Care verpleegkundige en als praktijkbegeleider. Daarnaast wordt zij regelmatig gevraagd om lessen te verzorgen binnen haar functie. Zij wenst een opleiding te gaan doen die het mogelijk maakt om mensen die niet uit de zorg komen om te scholen, waardoor zij zich meer kan gaan focussen op het lesgeven en zodat zij breder inzetbaar is. Voor de bekostiging van deze opleiding is zij op zoek naar een financiering.

Er wordt een lineaire lening van € 25.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Opleiding € 25.000
Collin Direct € 25.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is mevrouw E.R.E. Vlaanderen handelend onder de naam VlaanderenCare. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • Esther Vlaanderen zal een negatieve hypotheekverklaring afgeven op de privéwoning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privéwoning wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving. Op basis van de huidige WOZ-waarde van € 215.000,- hebben we de overwaarde ingeschat op circa € 20.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor VlaanderenCare is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van VlaanderenCare. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed coronavirus
De onderneemster ondervindt geen gevolgen van corona. De zorg gaat altijd door, zo ook het opleiden van zorgpersoneel.

Toelichting jaarcijfers
De onderneemster was al werkzaam in loondienst bij haar werkgever, waarna zij in 2019 op ZZP-basis verder is gegaan met haar functie. VlaanderenCare is per 10-12-2018 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is per januari 2019 van start gegaan. De onderneemster verwacht tijdens haar studie een vergelijkbaar aantal diensten te blijven draaien met haar onderneming. De omzet zal daartoe naar verwachting niet terug lopen.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019

Activa

  2019
Vaste activa € 1.000
Vlottende activa € 5.000
Overige vlottende activa € 15.000
Totaal € 21.000

Passiva

  2019
Eigen vermogen € 20.000
Langlopende schulden € –
Kortlopende schulden € 1.000
Totaal € 21.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 75.000  
Bruto winst € 75.000  
Kosten € 18.000  
Resultaat € 57.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-68041 heeft € 300 geïnvesteerd.
03-09-2020 om 14:01
investeerder-98447 heeft € 200 geïnvesteerd.
03-09-2020 om 14:01
investeerder-92168 heeft € 800 geïnvesteerd.
03-09-2020 om 14:01
investeerder-148849 heeft € 200 geïnvesteerd.
03-09-2020 om 14:01
investeerder-110295 heeft € 100 geïnvesteerd.
03-09-2020 om 14:00

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders