45163

VNB Fashion Company

€ 200.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 232
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 10-05-2023 in 1 uur volgeschreven door 232 investeerders

Samenvatting

VNB Fashion Company is marktleider in de handel van gebreide kleding en homewear. Er wordt een, op de seizoenen afgestemde, collectie kleding en plaids aangeboden. De klantenkring bestaat uit winkelketens, groothandels, retailers en specialisten in bedrijfskleding. Het grootste gedeelte van de productie vindt in eigen beheer plaats. 
De V.O.F. VNB Fashion Company is 16 jaar geleden opgericht door Klaas Veijer en Robert Bode. Klaas is met zijn familie al vele generaties lang actief in de brei-industrie. Robert is een ervaren ondernemer, die al vele jaren actief is in de productie van en handel in textiel en in- en verkoop van kleding. Inmiddels is het bedrijf marktleider op het gebied van gebreide kleding. 
Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 200.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 200.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% per jaar gedurende de gehele looptijd. 
Risico
De Dun & Bradstreet score voor V.O.F. VNB Fashion Company is Minimaal risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

  • De geldnemers zijn de heren K. Veijer en R.J. Bode, handelend onder de naam V.O.F. VNB Fashion Company. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim op basis van overwaarde op de privéwoningen. Op basis van WOZ-waarde per 01-01-2022 is er sprake van een gezamenlijke overwaarde van circa € 370.000,-.
  • De aan te kopen 3D breimachines van V.O.F. VNB Fashion Company worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Leendoel

De lening wordt gebruikt voor de aankoop van 2 nieuwe 3D breimachines, in verband met de groei van het bedrijf.

Ondernemer

VNB Fashion Company, met als handelsnaam Dutch Knitting Company, is een vennootschap onder firma met als vennoten Robert Bode en Klaas Veijer.

Robert Bode (1971) is de commerciële man binnen de onderneming. Na het behalen van zijn LTS diploma is hij op jonge leeftijd (24 jaar) al gestart als zelfstandig ondernemer. Zijn activiteiten hebben altijd gelegen op het vlak van de productie van en handel in textiel en de in- en verkoop van partijen kleding. Robert ontwikkelde door de jaren heen specialisaties op het gebied van bedrijfskleding en jeans (private label). Inmiddels heeft hij zich samen met zijn compagnon ontwikkeld naar een vaste waarde op het gebied van gebreide kleding. 
Het creëren en onderhouden van relaties met grote en kleine retail bedrijven die de VNB kleding in hun assortiment verkopen is het primaire aandachtsgebied van Robert. Daarnaast richt hij zich ook op de interne controle, financiële administratie en de kwalitatieve informatievoorziening. Robert is verkoopgericht, ad rem en ondernemend.

Klaas Veijer (1977) komt uit een confectiefamilie, met de wortels in Staphorst. Zijn hele leven is hij al actief in het vervaardigen van gebreide kleding in de vestigingsplaats Staphorst. Hij is de technische man binnen de onderneming en ook de productieorganisatie is aan hem toevertrouwd. Klaas is verantwoordelijk voor het programmeren van de breimachines, de sampling, de productieplanning en het aansturen van de productiewerknemers. Klaas is een kundige en bescheiden drijvende kracht in het bedrijf met een grote passie voor alles wat te maken heeft met de brei industrie. 

Onderneming

Kernprofiel
V.O.F. VNB Fashion Company, opgericht op 1 mei 2007, is actief in de handel van gebreide kleding en homewear. Er wordt een op de seizoenen afgestemde collectie kleding aangeboden en verhandeld. De klantenkring bestaat uit winkelketens, groothandels en retailers. Het grootste gedeelte van de productie van de kleding vindt in eigen bedrijven in Litouwen en Servië plaats, onder de naam VNB Knitting. Deze bedrijven maken geen onderdeel uit van de Nederlandse vennootschap. De productie van VNB Knitting wordt verkocht door VNB Fashion Company, gevestigd in Staphorst. De belangrijkste markt voor het bedrijf is de Nederlandse markt. Ook vindt er verkoop plaats aan klanten in Duitsland, wat op dit moment goed is voor 10% van de omzet. Tevens verkoopt VNB Fashion Company aan grotere Deense klanten, die voor 10% van de omzet zorgen.

Doelgroep
VNB Fashion Company richt zich op een brede range van klanten. Hierin zijn te onderscheiden: winkelketens, groothandels, home-wear, retailers en bedrijfskleding. De onderneming heeft een stabiele klantenkring, die de voorbije jaren flink is gegroeid. Bekende namen als Purdey, Wehkamp, Moscow, BeOne, 10days, Maratex Textil, Beatrice San Francisco, Anna Van Toor, Summum en SjaalMania, komen onder andere in het huidige rijtje van klanten voor.

Juridische Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop 2 nieuwe 3D breimachines € 190.000,-
Kosten aankoop/plaatsing € 10.000,-
Totale investering € 200.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 200.000,-

Leenbedrag: € 200.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 48 maanden met eenlineaire maandelijkse aflossing

Overige financiers:
Via Collin Crowdfund zijn in 2017 en 2020 leningen van respectievelijk € 350.000,- en € 250.000,- verstrekt. De lening van € 350.000,- is inmiddels geheel conform het aflosschema afgelost. Op de lening van € 250.000,- staat nog € 100.000,- open. De bestaande investeerders hebben een eerste pandrecht op destijds aangekochte machines. De bestaande lening verloopt qua betaling van rente en aflossing volgens afspraak. Bij ING Bank loopt een krediet in rekening-courant van € 640.000,- ter financiering van voorraden en debiteuren. 

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor V.O.F. VNB Fashion Company is Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Credit Score is gebaseerd op de voorlopige jaarcijfers 2022 en de prognoses voor 2023 en 2024. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
De omzet bedroeg in 2022 € 3.218.000,- met een netto cashflow overschot na privé-opnames van € 38.000,-. De geprognosticeerde omzet over 2023 bedraagt € 3.200.000,- met een netto cashflow na privé-opnames van 
€ 159.000,-. In 2023 is een deel van de aflosverplichtingen op geheel afgeloste leningen weggevallen, waardoor de netto cashflow volgens prognose ruim voldoende is om aan de bestaande en nieuwe aflossingen te kunnen voldoen. We kwalificeren de Afloscapaciteit als Goed. 

Solvabiliteit
Ultimo 2022 bedroeg de solvabiliteit 45% op een balanstotaal van € 1.726.000,-. Door de aankoop van de nieuwe machines en de verwachte winstreservering over 2023, zal de solvabiliteit per ultimo 2023 naar verwachting 50% bedragen op een balanstotaal van € 1.931.000,-. We kwalificeren de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemers zijn de heren K. Veijer en R.J. Bode, handelend onder de naam V.O.F. VNB Fashion Company. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim op basis van overwaarde op de privéwoningen. Op basis van WOZ-waarde per 01-01-2022 is er sprake van een gezamenlijke overwaarde van circa € 370.000,-.
  • De aan te kopen 3D breimachines van V.O.F. VNB Fashion Company worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Door de verpanding van de twee nieuwe 3D breimachines, kwalificeren wij de Zekerheden als Ruim voldoende.
Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Ruim voldoende
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-226097 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
10-05-2023 om 11:03
investeerder-13395 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-05-2023 om 11:03
investeerder-369927 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-05-2023 om 11:03
investeerder-111030 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-05-2023 om 11:03
investeerder-381735 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-05-2023 om 11:03

Ondernemer

Klaas Veijer

Robert Bode

Crowdfund Coach


Peter Stout