41407

VOF Kuipers Abbas

€ 525.000  |  5,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 447
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

10 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 24-01-2022 in 3 dagen volgeschreven door 447 investeerders

Samenvatting

De ondernemers, Henk en Denise, jagen een al langer gekoesterde droom na. Het exploiteren en uitbouwen van een kleinschalig hotel (B&B) met een sterk worteling in lokale gemeenschap en veel raakvlakken met cultuur. Na een zoektocht heeft men het ideale ‘plaatje’ gevonden in Oostermeer (Friesland). 

Hier kan Herbergh De Parel aangekocht worden dat geschikt is om de idealen van de ondernemers vorm te geven. Dit ideaal is een volledig duurzaam hotel dat bekend staat als de bovenkant van de markt als het gaat om het bieden van groeps-accommodaties. Bij groeps-accommodaties denk je normaliter aan stapelbedden en gedeeld sanitair. Hier wordt voor groepen een ‘hotel voor je alleen geboden’.
Door de verkoop van beide eigen woningen kan er voldoende eigen inbreng gerealiseerd worden om een verantwoorde financiering aan te gaan. De woning van mevrouw Abbas is al verkocht en wordt tijdig voor deze transactie geleverd. De woning van de heer Kuipers staat nog te koop, na verkoop hiervan lost hij een deel van de dan gerealiseerde overwaarde op de nu te verstrekken lening af. Omdat ondernemers voor de privé opnamen niet afhankelijk van de exploitatie van Herbergh De Parel zijn, kunnen de lasten – ook op basis van een conservatieve begroting – opgebracht worden. De bestaande onderneming van Henk (Lizacompany) is namelijk niet plaatsgebonden en kan evenals nu in 30 uur per week uitgeoefend worden. De LTV (Loan To Value) is na aflossing van het overbruggingsdeel 70% en bij de slottermijn is de LTV 55%

Invloed coronavirus
Ondernemers realiseren zich dat Corona invloed zal hebben op de bedrijfsuitoefening. Naar beste weten is deze invloed verwerkt in de exploitatiebegroting. Het grootste deel van de omzet zal behaald worden door kamerverhuur, zeker ook in de vorm van B&B. De afgelopen zomerperiode, maar ook in 2020, heeft geleerd dat meer en meer mensen vakantie gaan vieren in Nederland. De verhuur aan groepen zal ook goed mogelijk zijn, immers in dat geval zitten zij als enige groep in het hotel en kunnen daardoor gebruik maken van de faciliteiten. 

Financieringsbehoefte
De totale investering is € 680.000,-. Door de eigen inbreng en lening is de gevraagde financiering via Collin Crowdfund € 525.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij met een slottermijn van € 438.875,-. Na verkoop van de eigen woning van de heer Kuipers wordt er een extra aflossing gedaan ter hoogte van € 135.000,- welke in mindering wordt gebracht op de slottermijn. Vanaf de zevende maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 60 maanden. De rente bedraagt 5,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De Collin Credit Score is Goed. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn de heer H. Kuipers en mevrouw D. Abbas t.h.o.d.n. VOF Kuipers Abbas. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt naast de waarde uit eigen woning.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 525.000,- op het onroerend goed aan de Elte Martens Beimastrjitte 15, 9261 VG te Eastermar, kadastraal bekend als sectie A, nummer 1964 en 1953, te Oostermeer, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 550.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 10 september 2021.
 • De heer H. Kuipers geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Kruislaan 15, 2131 WB te Hoofddorp, kadastraal bekend als sectie D, nummer 3472, te Haarlemmermeer. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Op dit moment is er sprake van een overwaarde in het onderpand.
 • Indien instemming van de eerste hypotheekhouder wordt ontvangen, wordt er een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 220.000,- op het woonhuis aan de Kruislaan 15, 2131 WB te Hoofddorp, kadastraal bekend als sectie D, nummer 3472, te Haarlemmermeer, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 403.000,- en openstaande schuld van € 397.500,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 622.000,- op basis van WOZ waarde d.d. 01-01-2020.
 • Na verkoop van het woonhuis wordt er € 135.000,- vervoegd afgelost zonder vergoedingsrente, welke in mindering wordt gebracht op de slottermijn. Hiermee wordt de tweede hypothecaire inschrijving vrijgegeven.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 36 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Leendoel

De lening zal worden gebruikt voor de aankoop van Herbergh De Parel te Oostermeer (Friesland).

Ondernemer

Henk Kuipers (1963) is zelfstandig ondernemer sinds 1998. Zijn onderneming is Lizacompany.  De activiteiten betreffen de verkoop en marketing van PVC kaarten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, bezoekerspassen, cadeaukaarten, tankpassen, verzekeringspassen en gerelateerde artikelen als kaartprinters, lanyards en verbruiksmaterialen. Henk voert deze activiteiten alleen uit en zal de activiteiten voortzetten vanuit Oostermeer. De tijdsbesteding is nu circa 30 uur -in drie dagen- per week en dat zal in de nieuwe situatie ook zo zijn. Naast het zelfstandig ondernemerschap is hij tussen 2002 en 2018 fractievoorzitter geweest van de VVD in Haarlemmermeer. Daarnaast is hij in diverse besturen en verenigingen actief (geweest).

Denise Abbas (1956) is zelfstandig onderneemster sinds 2000. Denise heeft een hondentrimsalon. Daarnaast is Denise tussen 2008 en 2018 fractievoorzitter van D66 geweest in Haarlemmermeer. 

Henk gaat zich met name bezig houden met de organisatie, marketing, verkoop, inkoop en planning. Denise is primair de gastvrouw. Het is, anders dan inhuur voor werkzaamheden zoals schoonmaak, niet de bedoeling personeel in dienst te nemen.

Onderneming

Herbergh de Parel bestaat sinds 1763, het is dan in gebruik als broodbakkerij en drinkgelegenheid. Het pand is in zijn huidige vorm in 1860 gebouwd als slijterij, tapperij en feestzaal in het plaatsje Oostermeer, Friesland. Het pand beschikt over een besloten achtertuin en aan de voorzijde een terras. Het ligt aan het centrale pleintje van Oostermeer. Op de eerste verdieping is een ruim appartement voor de eigenaren. Recentelijk wordt het uitgebaat als restaurant en hotel. Ondernemers zullen het hotel nadrukkelijk neerzetten als ‘huiskamer van het dorp’. De kamers in het hotel zullen een upgrading ondergaan. Na deze upgrading zullen er 10 kamers van goede kwaliteit en frisse uitstraling zijn.
                    
Het bedrijf zal niet ‘dagelijks’ uitgebaat worden als restaurant, hotel en terras. Het aanbod zal bestaan uit: 

Cursuslocatie
Het complex bevat 10 hotelkamers en is daarnaast voorzien van twee vergaderzalen met alle noodzakelijke moderne voorzieningen. Een van de twee zalen kan gebruikt worden voor lunch, diner en ‘nazit’. Denk hierbij aan bijvoorbeeld managementteams, colleges van burgemeesters en wethouders, besturen en directies van organisaties en anders samengestelde groepen. De grotere zaal kan ook gesplitst worden zodat er drie vergaderruimten ontstaan.

Familieweekenden
Families kunnen van de faciliteit gebruiken voor groepsbijeenkomsten. Er zal samen gewerkt worden met verhuurders van boten en kano’s, regionale gidsen, te verhuren fietsen om het verblijf te completeren.

Bed & Breakfast
In de beginperiode worden de kamers ook aangeboden voor Bed & Breakfast. Op langere termijn zal de nadruk komen te liggen op andersoortige groepsactiviteiten.

Culturele activiteiten
In het hotel is een zaal aanwezig waar bijvoorbeeld cabaret, muziek of toneel plaats kan vinden. Het is de bedoeling om tweewekelijks een cultureel weekend te organiseren. Bijvoorbeeld op vrijdagavond jazz, zaterdag toneel, zang of cabaret en op zondag een klassiek concert. Het publiek betaalt een bescheiden entree, omzet wordt geleverd via drank-verkoop. Het spreekt voor zich dat de zaal ook door bijvoorbeeld muziekgezelschappen, toneelgroepen en dergelijke gehuurd kan worden.

Wijn en spijsactiviteiten
Kook-workshops, wijn- of bierproeverijen en dergelijke.

Doelgroepen:
Met dit aanbod richt men zich op bedrijfsleven, politiek, overheid, trainings- en adviesbureaus, zorg- en welzijn sector en families.

In het kort doet Henk de marketing en organisatie en is Denise de gastvrouw. Het horeca deel restaurant-bar is niet doorlopend geopend maar alleen voor de groepen die daar verblijven en de evenementen die ondernemers organiseren. Hierdoor kan Henk zijn bestaande onderneming LizaCompany blijven uitoefenen.

Juridische structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop Hotel De Parel € 515.000,-
Overname inventaris   € 50.000,-
Overdrachtsbelasting/financieringskosten € 65.000,-
Upgraden kamers     € 50.000,-
Totale investering € 680.000,-
Eigen inbreng     € 135.000,-
Lening ‘Vrienden van De Parel’  € 20.000,-
Lening via Collin Crowdfund  €  525.000,-

Leenbedrag: € 525.000,-                                         
Rente: 5,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij met een slottermijn van € 438.875,-. Na verkoop van de woning wordt er een extra aflossing gedaan van € 135.000,- welke in mindering wordt gebracht op de slottermijn.

Na aflossing van het overbruggingsdeel zal de totale eigen inbreng € 270.000,- bedragen. De LTV (Loan To Value) is na aflossing van het overbruggingsdeel 70% en bij de slottermijn is de LTV 55%.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor VOF Kuipers Abbas is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Credit Score is gebaseerd op opgestelde prognoses voor Herbergh De Parel. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit
Op basis van een conservatieve prognose, waarbij de bezetting 40% is in deze branche en in Noord Nederland een bezettingsgraad van 60% tot 80% wordt behaald, wordt een netto cashflow overschot van € 37.000,- verwacht bij een omzet van € 140.000,-. De ondernemers zijn voor de privé opnamen niet afhankelijk van deze onderneming omdat men hiernaast nog een bestaande onderneming blijft uitoefenen welke in de behoefte van de privé onttrekkingen voorziet. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
Er wordt een eigen inbreng gedaan van  € 270.000,- waarvan in eerste instantie € 135.000,- als overbruggingsfinanciering verstrekt tot de verkoop van een woning. De solvabiliteit in de openingsbalans direct na aankoop bedraagt dan 35%. In de prognose balans van per ultimo 2022 wordt een balanstotaal van € 707.000,- verwacht met een solvabiliteit van 42%. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden
De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing

 • De debiteuren zijn de heer H. Kuipers en mevrouw D. Abbas t.h.o.d.n. VOF Kuipers Abbas. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt naast de waarde uit eigen woning.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 525.000,- op het onroerend goed aan de Elte Martens Beimastrjitte 15, 9261 VG te Eastermar, kadastraal bekend als sectie A, nummer 1964 en 1953, te Oostermeer, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 550.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 10 september 2021.
 • De heer H. Kuipers geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Kruislaan 15, 2131 WB te Hoofddorp, kadastraal bekend als sectie D, nummer 3472, te Haarlemmermeer. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Op dit moment is er sprake van een overwaarde in het onderpand.
 • Indien instemming van de eerste hypotheekhouder wordt ontvangen, wordt er een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 220.000,- op het woonhuis aan de Kruislaan 15, 2131 WB te Hoofddorp, kadastraal bekend als sectie D, nummer 3472, te Haarlemmermeer, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 403.000,- en openstaande schuld van € 397.500,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 622.000,- op basis van WOZ waarde d.d. 01-01-2020.
 • Na verkoop van het woonhuis wordt er € 135.000,- vervoegd afgelost zonder vergoedingsrente, welke in mindering wordt gebracht op de slottermijn. Hiermee wordt de tweede hypothecaire inschrijving vrijgegeven.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 36 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Door zowel de hypothecaire inschrijvingen als de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemers kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Extra beloning

Investeerders van € 1.000,- tot en met € 2.000,- ontvangen gedurende de looptijd van de lening 20% korting op de kamerhuur en groepsactiviteiten.
Investeerders van € 2.500,- tot en met € 4.500,- ontvangen gedurende de looptijd van de lening 20% korting op de kamerhuur en groepsactiviteiten én eenmaal per jaar een gratis overnachting voor twee personen.
Investeerders vanaf € 5.000,- ontvangen gedurende de looptijd van de lening 20% korting op de kamerhuur en groepsactiviteiten, eenmaal per jaar een gratis overnachting voor twee personen én eenmaal per jaar een gratis overnachting die je aan iemand anders kan aanbieden.

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Het doorgeven van uw investeerdersnummer kan van toepassing zijn indien u aanspraak maakt op deze beloning.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-56841 heeft € 3.000 geïnvesteerd.
24-01-2022 om 13:31
investeerder-10701 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-01-2022 om 13:24
investeerder-31072 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-01-2022 om 12:57
investeerder-63990 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-01-2022 om 12:54
investeerder-14088 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-01-2022 om 12:52

Ondernemer

Denise Abbas & Henk Kuipers

Crowdfund Coach


Ronald Seinen Crowdfund Coach