33092

VOF MT Leeuwarden speelparadijs

€ 35.000  |  9,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 46
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 30-08-2019 in 1 uur volgeschreven door 46 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Monkeytown Leeuwarden Speelparadijs
Sector Recreatie
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Werkkapitaal / verbouwing
Datum van oprichting 01-03-2011
Website www.monkeytown.eu

Leendoel

Evelien en Erwin Jousma exploiteren Speelparadijs Monkeytown in Leeuwarden. Zij willen de entree van het bedrijfspand verbeteren door er nieuwe elektrische schuifdeuren te plaatsen en de buitenkant van het gebouw te schilderen. Hier hebben zij een financiering voor nodig. Er wordt een lineaire lening van € 35.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Elektrische schuifdeuren € 15.000
Werkkapitaal € 20.000
Collin Direct € 35.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn E.P. Jousma en E. Jousma – Kooistra handelend onder de naam Monkeytown Leeuwarden Speelparadijs. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Monkeytown Leeuwarden Speelparadijs worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Monkeytown Leeuwarden Speelparadijs is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Monkeytown Leeuwarden Speelparadijs. De overall Collin Credit Score is Voldoende. 

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2017-2018 

Activa

  2017 2018
Vaste activa € 181.000 € 263.000
Vlottende activa € 20.000 € 36.000
Overige activa € 92.000 € 77.000
Totaal € 293.000 € 376.000

Passiva

  2017 2018
Eigen vermogen € 4.000 € 51.000
Langlopende schulden € 242.000 € 244.000
Kortlopende schulden € 46.000 € 81.000
Totaal € 292.000 € 376.000

Winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 625.000  
Bruto winst € 493.000  
Kosten € 323.000  
Resultaat € 170.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-86384 heeft € 200 geïnvesteerd.
30-08-2019 om 9:05
investeerder-69580 heeft € 200 geïnvesteerd.
30-08-2019 om 9:05
investeerder-87342 heeft € 100 geïnvesteerd.
30-08-2019 om 9:04
investeerder-77762 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
30-08-2019 om 9:04
investeerder-85044 heeft € 200 geïnvesteerd.
30-08-2019 om 9:03

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders