43962

VPV Bootverhuur

€ 110.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 213
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 22-12-2022 in 3 uur volgeschreven door 213 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam VPV Bootverhuur B.V.
Sector Recreatie
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Voorraadfinanciering
Datum van oprichting 07-11-2022

Leendoel

Joey van Piggelen (1993) heeft vanaf kinds af aan altijd al op de kade gestaan bij het botenverhuurdersbedrijf van zijn ouders. Een van zijn eerste bijbaantjes was meewerken bij een sloepenverhuurbedrijf aan de Loosdrechtse Plassen. Nu jaren later kan hij zelf aan de slag met zijn eigen sloepenverhuurbedrijf. Middels deze financiering koopt Joey 11 stalen sloepen in van 7,80m x 2,55m met binnenboordmotor, voor de verhuur aan de Loosdrechtse Plassen en De Vecht. Daarnaast is er behoefte aan liquiditeit voor het klaarmaken van de sloepen en een stuk werkkapitaal. 

Er wordt een lineaire lening van € 110.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij, en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop sloepen € 150.000
Klaarmaken sloepen en werkkapitaal € 110.000
Totaal € 260.000
Eigen inbreng € 75.000
Achtergestelde lening* € 75.000
Collin Direct € 110.000

*De achtergestelde lening wordt verstrekt door Van Piggelen Vastgoed B.V., de holding van de zus van de ondernemer is hier enig aandeelhouder van. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is VPV Bootverhuur B.V.
  • De heer J.B. van Piggelen geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 110.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment een grotendeels morele waarde en bestaat uit de overwaarde in de privéwoning. 
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 110.000,- op het onroerend goed aan de Neuweg 29 8, 1211 LV, Hilversum, kadastraal bekend als sectie N nummer 7324 appartementsindex 9, gevestigd ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door Lot Hypotheken B.V. ter hoogte van € 205.000,- en een openstaande schuld van € 202.681,86. Het onroerend goed kent een taxatiewaarde van € 270.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 25 augustus 2021.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van VPV Bootverhuur B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De lening van Van Piggelen Vastgoed B.V. ter hoogte van € 75.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor VPV Bootverhuur B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de prognosecijfers van VPV bootverhuur B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De prognose is opgesteld op basis van informatie van bestaande sloepverhuurbedrijven. 

Jaarcijfers

Balans na investering

Activa

  na investering
Vaste activa € 208.000
Vlottende activa € 44.000
Overige vlottende activa € 8.000
Totaal € 260.000

Passiva

  na investering
Eigen vermogen € 75.000
Achtergestelde lening € 75.000
Langlopende schulden € 99.000
Kortlopende schulden € 11.000
Totaal € 260.000

Winst- en verliesrekening prognose 2023

Omzet € 150.000
Bruto winst € 150.000
Kosten € 121.000
Afschrijvingen € 21.000
Belasting € 2.000
Netto winst € 6.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-217853 heeft € 4.200 geïnvesteerd.
22-12-2022 om 16:17
investeerder-219430 heeft € 100 geïnvesteerd.
22-12-2022 om 16:14
investeerder-68158 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-12-2022 om 16:13
investeerder-174649 heeft € 100 geïnvesteerd.
22-12-2022 om 16:07
investeerder-348460 heeft € 100 geïnvesteerd.
22-12-2022 om 16:05

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders