40639

VvE flatgebouw St. Hubertus te Ede

€ 82.500  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 72
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 26-08-2021 in 1 uur volgeschreven door 72 investeerders

Samenvatting

De VvE flatgebouw St. Hubertus te Ede heeft besloten om het groot onderhoud te laten uitvoeren. Er is voor dit noodzakelijk onderhoud een beroep gedaan op Collin Crowdfund.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 82.500,-. Het betreft een annuïtaire lening met een looptijd van 60 maanden. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet-kwalificatie voor de VvE flatgebouw St. Hubertus te Ede is Minimaal risico. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De debiteur is “Vereniging van Eigenaren flatgebouw St. Hubertus nummers: 26, 34, 126, 128, 130, 132, 134, 226, 228, 230, 232, 234, 326, 328, 330, 332, 334, 426, 428, 430, 432, 434, 526, 528, 530, 532 en 534”. Vanwege het feit dat dit een Vereniging van Eigenaren betreft, zijn alle eigenaren hoofdelijk aansprakelijk voor het leenbedrag naar rato van hun aandeel in het appartementsrecht. Middels het nieuwe appartementsrecht vindt overdracht van deze hoofdelijkheid naar eventuele nieuwe eigenaren plaats.

Leendoel

De Vereniging van Eigenaren flatgebouw St. Hubertus te Ede heeft besloten om het groot onderhoud te laten uitvoeren in de vorm van renovatie van de standleidingen.

Ondernemer

Het bestuur wordt gevormd door drie der bewoners.

Het project groot onderhoud is opgenomen in het MJOP (meerjarenonderhoudsplan) van de Vereniging van Eigenaren en is reeds unaniem per april jongstleden akkoord bevonden.

Onderneming

Het betreft de Vereniging van Eigenaren van een appartementencomplex (met 27 woningen) aan de Sint Hubertus nummers 26 t/m 534 te Ede (bouwjaar 1975). De Sint Hubertus is gelegen in de buurt Klaphek.

Door de rechtsvorm en bijbehorende regelgeving behorende bij een Vereniging van Eigenaren, zijn alle appartementsrechteigenaren tezamen middels de Vereniging van Eigenaren hoofdelijk aansprakelijk voor het leenbedrag naar rato van hun aandeel in het appartementsrecht.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Projectkosten € 132.500,-
Totaal € 132.500,-
Uit reserve € 50.000,-
Lening Collin Crowdfund € 82.500,-

Leenbedrag: € 82.500,-
Rente: 6,0%
Looptijd: annuïtaire lening met een looptijd van 60 maanden.

Overige financiers:
Er zijn geen overige financiers betrokken bij de VvE.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor de Vereniging van Eigenaren flatgebouw St. Hubertus nummers: 26, 34, 126, 128, 130, 132, 134, 226, 228, 230, 232, 234, 326, 328, 330, 332, 334, 426, 428, 430, 432, 434, 526, 528, 530, 532 en 534 te Ede is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score voor Verenigingen van Eigenaren is een score gebaseerd op de jaarcijfers van 2019 en 2020, en de prognose over 2021 & 2022 en de zekerheden. De overall score is Ruim Voldoende.

Vereniging van Eigenaren
Door de rechtsvorm en bijbehorende regelgeving behorende bij een Vereniging van Eigenaren, zijn alle appartementsrechteigenaren middels de Vereniging van Eigenaren naar rato hoofdelijk aansprakelijk voor hun aandeel in het appartementsrecht ten aanzien van de betalingsverplichtingen voortkomende uit deze lening. 

Indien een huidige appartementsrechteigenaar niet aan de verplichtingen kan voldoen, zal zijn of haar deel van de schuld automatisch overgaan op de nieuwe eigenaar van het appartementsrecht, na verkoop.

De verwachte inkomsten per heden zullen conform indexatie met 3% stijgen naar € 61.500,- per jaar. De leden hebben er voor gekozen, behoudens de indexatie, de maandelijkse bijdragen per appartement niet te verhogen, waardoor het verwachte netto cashflowoverschot nihil zal zijn.

Daar dit een Vereniging van Eigenaren betreft, is naast eigen vermogen ook de gevormde onderhoudsreserve van belang. Ultimo 2019 was de onderhoudsreserve van de vereniging € 45.500,-, zonder de aanwezigheid van vreemd vermogen. In 2020 is deze reserve gestegen tot € 51,500,-. Door de verstrekking van de lening zal de solvabiliteit conform prognose 50% zijn ultimo 2021. Hierna zal de solvabiliteit naar verwachting weer oplopen tot 60% eind 2022.

Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

  • De debiteur is “Vereniging van Eigenaren flatgebouw St. Hubertus nummers: 26, 34, 126, 128, 130, 132, 134, 226, 228, 230, 232, 234, 326, 328, 330, 332, 334, 426, 428, 430, 432, 434, 526, 528, 530, 532 en 534”. Vanwege het feit dat dit een Vereniging van Eigenaren betreft, zijn alle eigenaren hoofdelijk aansprakelijk voor het leenbedrag naar rato van hun aandeel in het appartementsrecht. Middels het nieuwe appartementsrecht vindt overdracht van deze hoofdelijkheid naar eventuele nieuwe eigenaren plaats.

Doordat de Vereniging van Eigenaren debiteur voor deze financiering is, zijn daarmee ook alle eigenaren hoofdelijk aansprakelijk voor het leenbedrag naar rato van hun aandeel in het appartementsrecht. Hierdoor kwalificeren wij de Zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-56297 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
26-08-2021 om 14:01
investeerder-110553 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-08-2021 om 14:01
investeerder-110557 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
26-08-2021 om 14:00
investeerder-269604 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
26-08-2021 om 14:00
investeerder-3895 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
26-08-2021 om 14:00

Ondernemer

Crowdfund Coach


Martin Laurijssen