47407

W & J Beheer B.V.

€ 490.000  |  7,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 352
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Zeer goed
Deze leningaanvraag is op 17-04-2024 in 1 uur volgeschreven door 352 investeerders

Samenvatting

Het ondernemersechtpaar Jianglin Xu en Wanjing Xia exploiteren een goedlopende cafetaria in Gorinchem. Zij doen dit als franchise van Big Bread Kitchen (BBK). Zij beleggen hun vermogen in onroerend goed voor hun latere pensioen. Via de Big Bread Kitchen zijn ze geattendeerd op een woon/winkelpand aan de Eendrachtsweg 57 te Puttershoek. Het gehele pand wordt verhuurd aan een franchisenemer van de BBK groep. De totale opbrengsten uit de verhuur van het pand en de exploitatie van de eigen cafetaria zijn ruim voldoende om aan de verplichtingen jegens Collin te voldoen. 

Naast de hypothecaire dekking van het aan te kopen pand zal er tevens een hypothecaire inschrijving worden verkregen op een eerder aangekocht pand in box 3 met een WOZ-waarde van € 255.000,- per 01-01-2023.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 690.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 490.000,-. De looptijd is 48 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 350.000,-. De rente bedraagt 7,5 % per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is een Laag risico. De overall Collin Credit Score is Zeer Goed.

 • De geldnemer is W & J Beheer B.V. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 490.000,- op het pand aan de Eendrachtsweg 57, 3297AD Puttershoek, kadastraal bekend als sectie C nummer 2733 te Puttershoek verkregen, ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde van € 585.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 15-08-2023.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 490.000,- op het pand aan de Dokter van Stratenweg 220, 4205LC Gorinchem, kadastraal bekend als sectie E complexaanduiding 1512 appartementsindex 90 te Gorinchem verkregen, ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een WOZ-waarde van € 255.000,- per 01-01-2023.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed aan de Eendrachtsweg 57, 3297AD Puttershoek, kadastraal bekend als sectie C nummer 2733 te Puttershoek worden verpand aan de Investeerders van Collin Crowdfund;
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Geldnemer worden verpand aan de Investeerders van Collin Crowdfund;
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven en de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De lening wordt aangewend voor de aankoop van het pand aan de Eendrachtsweg 57 te Puttershoek.

Ondernemer

Ondernemers zijn op 18- en 19-jarige leeftijd naar Nederland gekomen en hebben altijd in de horeca gewerkt. Sinds de start van de onderneming in 2011 zijn zij eigenaar van de zaak. De ondernemers zijn hardwerkende mensen met een vast team aan personeel om hun heen. De heer Xu werkt in de keuken en mevrouw Xia is gastvrouw in de zaak en ze zijn zes dagen in de week open met hun zaak. Inmiddels zijn ze ingeburgerd in Gorinchem. Sinds de start in 2011 zijn zij aangesloten bij de Big Bread Kitchen formule.

Onderneming

Het aan te kopen pand bestaat uit een woongedeelte en een bedrijfsgedeelte dat gezamenlijk verhuurd is.

Het pand zal na de aankoop verhuurd worden aan een franchisenemer van de Big Bread Kitchen groep. Big Bread Kitchen heeft meerdere cafetaria in deze formule opgenomen en daarmee goede resultaten behaald.

De ondernemers hebben daarnaast sinds 2011 een eigen goedlopende cafetaria zaak in Gorinchem.

Juridische structuur


 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop pand € 625.000,-
Kosten koper € 65.000,-
Totale investering € 690.000,-
Eigen inbreng € 200.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 490.000,-

Leenbedrag: € 490.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 48 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 350.000,-.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor W&J Beheer is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op de concept jaarcijfers 2023 en prognose jaarcijfers 2024 van W & J Beheer B.V. en het taxatierapport van het aan te kopen pand. De overall Collin Credit Score is Zeer Goed.

Afloscapaciteit
Op basis van de conceptcijfers 2023 is er een omzet gerealiseerd van € 150.000,- met een nettocashflowoverschot van € 96.000,-. In 2024 wordt er een omzet geprognotiseerd van € 198.000,- met een nettowinst van € 99.000 en een netto cashflowoverschot van € 78.000 na de verplichtingen aan Collin. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Zeer Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit ultimo 2023 bedroeg 89% op een balanstotaal van € 136.000,-. Na investering bedraagt de solvabiliteit 30% op een balanstotaal van € 721.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemer is W & J beheer B.V. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 490.000,- op het pand aan de Eendrachtsweg 57, 3297AD Puttershoek, kadastraal bekend als sectie C nummer 2733 te Puttershoek verkregen, ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde van € 585.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 15-08-2023.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 490.000,- op het pand aan de Dokter van Stratenweg 220, 4205LC Gorinchem, kadastraal bekend als sectie E complexaanduiding 1512 appartementsindex 90 te Gorinchem verkregen, ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een WOZ-waarde van € 255.000,- per 01-01-2023.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed aan de Eendrachtsweg 57, 3297AD Puttershoek, kadastraal bekend als sectie C nummer 2733 te Puttershoek worden verpand aan de Investeerders van Collin Crowdfund;
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Geldnemer worden verpand aan de Investeerders van Collin Crowdfund;
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven en de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving op het aan te kopen pand en het appartement in box 3, alsook de verpande huurpenningen en roerende zaken, kwalificeren wij de zekerheden als Zeer Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Zeer Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Zeer Goed
Overall: Zeer Goed

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
17-04-2024 om 11:05
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
17-04-2024 om 11:05
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
17-04-2024 om 11:05
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
17-04-2024 om 11:04
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
17-04-2024 om 11:04

Ondernemer

Crowdfund Coach


Johan Thissen