32260

Waegen / Motiv-e

€ 550.000  |  7,0% rente  |  66 maanden  Investeerders: 431
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 6-08-2019 in 2 uur volgeschreven door 431 investeerders

Samenvatting

Deze hypothecair gedekte lening wordt gerealiseerd ten behoeve van de uitbreidingsplannen van ondernemer Jan Nigten uit Zwaanshoek, nabij Hoofddorp. Jan Nigten (1980) is een ervaren ondernemer, grootschalig actief in automotive en verhuur van onroerend goed (o.g.) ten behoeve van Self-Storage.

Motiv-e
Jan Nigten is eigenaar van Motiv-e (voorheen European Car Trade Company). Dit bedrijf is al jaren gespecialiseerd in de import van kwalitatief hoogwaardige auto’s voor de B2B markt. Voorheen werden de auto’s veelal geëxporteerd naar China. Momenteel ligt de focus vooral op de verkoop van elektrische auto’s in Nederland, waar vanuit de markt zeer veel vraag naar is. 

Door het internationale, fijnmazige netwerk van Jan Nigten, is Motiv-e in staat om vrijwel alle merken voor haar klanten scherp in te kopen. De klanten van Motiv-e zijn vooral universele autobedrijven en leasemaatschappijen.

Waegen
Waegen is een nieuw platform dat op korte termijn gelanceerd gaat worden. Waegen wordt een online verkoopmodel voor de handel in jong gebruikte auto’s met bescheiden kilometerstanden (tot 80.000 kilometer) met een Experience Center in Kudelstaart. 

In het Experience Center kunnen de bezoekers de auto’s zien en kunnen zij terecht voor deskundig advies. De occasions zijn van de Duitse merken Audi, BMW, Mercedes, Porsche en Volkswagen, alsmede het Zweedse merk Volvo. Waegen zal rechtstreeks leveren aan de eindgebruiker (B2C). Naast de aankoop van een auto kan Waegen de eindgebruiker indien gewenst ook een financieringsmogelijkheid, leasedeal en/of verzekering aanbieden.

Met een zelf ontwikkelde analysetool zal Waegen een unieke propositie lanceren, waarmee voor de klant eenvoudig de beste deal wordt gerealiseerd die aansluit bij zijn wensen en behoeften. De auto’s worden verkocht in Nederland.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt (Motiv-e en Waegen) € 1.850.000,- waarvan € 1.000.000,- gefinancierd wordt door Ribank (onderdeel Credit Agricole) middels een voorraadfinanciering. Uitbreiding van het werkkapitaal wordt verder gerealiseerd via de investeerders door middel van een hypothecair gedekte lening van € 550.000,- via Collin Crowdfund en € 300.000,- via Knab Crowdfunding. De ondernemer is eigenaar van het onroerend goed in privé en pleegt vanuit eigen middelen de noodzakelijke bouwkundige investeringen. De looptijd is 66 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 7de maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 60 maanden. De rente bedraagt 7% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score wordt gekwalificeerd als Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim Voldoende. De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing:

 • De debiteuren zijn Waegen B.V., Motiv-e B.V. en Ravestijn Holding B.V.
 • Er wordt een dragende tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 850.000 op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Hanepoel 6 a t/m c, 2136 NJ Zwaanshoek verkregen ten behoeve van de investeerders. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.500.000,-  met een openstaande schuld van € 909.000,-. Het onroerend goed kent een getaxeerde marktwaarde van € 2.300.000,- op basis van een taxatierapport per peildatum 10 december 2014.
 • Ondernemer Jan Nigten geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Jan Nigten geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het onroerend goed gevestigd te Hoofdweg 148, 1433 JX Kudelstaart. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Op 15 december 2016 is de waarde bepaald op € 615.000,-. Er is hierop een hypotheek gevestigd ter hoogte van € 400.000,-.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het geconsolideerde vermogen van Ravestijn Holding B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding) 25% of lager is.
 • Ten behoeve van de investeerders wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van Jan Nigten voor een bedrag van minimaal € 200.000,-. Deze is minimaal gelijk aan de looptijd van de lening. De rechten uit deze polis worden verpand aan de investeerders.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Waegen B.V., Motiv-e B.V. en Ravestijn Holding B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding.

Gesplitste funding Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding
De financieringsaanvraag wordt voor € 550.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 300.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding, met wie Collin een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen. Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund. Om maximaal gebruik te maken van de samenwerking zal op beide platformen de financieringsaanvraag worden opengezet en creëren we zogenaamde communicerende vaten door de mogelijkheid open te houden de hoogte van de leenbedragen bij beide platformen te kunnen verhogen respectievelijk verlagen naar aanleiding van het verloop van de funding op beide platformen. Hiermee maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om een succesvolle funding te realiseren.

Leendoel

De totale financiering is nodig voor de verdere uitbouw van de bedrijven van Jan Nigten. Dit gaat gepaard met investeringen in voorraad, ICT en additioneel werkkapitaal. Twee financiers zijn actief in deze uitbreidingsfase, te weten Ribank (deel van de voorraadfinanciering) en de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding.

Ondernemer

Ondernemer Jan Nigten (1980, samenwonend met Saskia Backer) is opgegroeid in een echte auto-familie in Noord Holland.  

Jan is goed opgeleid met een afgeronde BSc Bedrijfseconomie (Nijmegen) en MSc Bedrijfskunde (Nijenrode). Daarnaast heeft hij studies gevolgd aan de IVA Driebergen (autotechniek en management) en BBA Northwood University Michigan (automotive management). 

Na zijn studies heeft Jan een goed lopend self-storage bedrijf opgezet. Vanwege zijn kennis en interesse in de automotive heeft hij zich weer op de automotive branche gericht. In eerste instantie als projectmanager bij grote garagebedrijven, daarna met het realiseren van een eigen auto-inkoopnetwerk door heel Europa. 

Doordat hij de afgelopen jaren via zijn bestaande bedrijf Motiv-e in de internationale autogroothandel actief is, is Jan Nigten goed op de hoogte van de mondiale ontwikkelingen in de automotive branche. 
 

Onderneming

Motiv-e
Jan Nigten is via zijn holding eigenaar van Motiv-e. Dit bedrijf is al jaren gespecialiseerd in de import van kwalitatief hoogwaardige auto’s voor de B2B markt. Voorheen werden de auto’s veelal geëxporteerd naar China, maar momenteel ligt de focus vooral op de verkoop van elektrische auto’s in Nederland, waar vanuit de markt veel vraag naar is. 

Door de  vraag naar elektrische auto’s, waarvan de verwachting is dat dit de komende jaren verder zal toenemen, zijn er volop groeikansen voor Motiv-e. De ondernemer wordt momenteel nog belemmerd in zijn groei door een gebrek aan werkkapitaal. De ondernemer beschikt nu over een krediet in rekening courant bij de Rabobank van € 250.000,- en een voorraadfinanciering ter grootte van € 1.000.000,- bij Ribank, maar deze worden regelmatig volop benut voor het inkopen van grote aantallen auto’s, welke direct worden doorverkocht. 

Door het internationale, fijnmazige netwerk van Jan Nigten, is Motiv-e in staat om vrijwel alle merken voor haar klanten scherp in te kopen. De klanten van Motiv-e zijn vooral universele autobedrijven een leasemaatschappijen.

Om de marges verder te kunnen verhogen is de onderneming momenteel bezig met een transitie naar rechtstreekse verkoop aan de eindgebruiker. Een transitie die traditionele dealerbedrijven vanwege de vele overheadkosten moeilijk kunnen maken, maar waar Motiv-e (en Waegen) vanwege zijn flexibele kostenstructuur prima toe in staat is.

Waegen
Waegen is een nieuw (online) platform dat op korte termijn gelanceerd gaat worden. Waegen wordt een verkoopmodel voor de handel in jong gebruikte auto’s met bescheiden kilometerstanden (tot 80.000 kilometer). Verkoop vindt plaats online, maar ook vanuit het Experience Center in  Kudelstaart. 

In het Experience Center kunnen bezoekers de auto’s zien en testen, maar ook terecht voor deskundig advies. De occasions zijn van de Duitse merken Audi, BMW, Mercedes, Porsche en Volkswagen, alsmede het Zweedse merk Volvo. Waegen specialiseert zich in deze markten vanwege de stabiele vraag en marktwaarde.

Waegen zal rechtstreeks leveren aan de eindgebruiker (B2C). Naast de aankoop van een auto zal Waegen de eindgebruiker indien gewenst ook een financieringsmogelijkheid, leasedeal en/of verzekering aanbieden.

Met een zelf ontwikkelde analysetool zal Waegen een unieke propositie lanceren, waarmee voor de klant eenvoudig de beste deal wordt gerealiseerd die aansluit bij zijn wensen en behoeften. De auto’s worden verkocht in Nederland.

Het concept is gericht op het aanbieden van het laagste prijsniveau zichtbaar op de online portals in Nederland. Het onderscheidend vermogen van Waegen ten opzichte van haar concurrenten ligt in het ruime aanbod van occasions in combinatie met een transparante prijs en maximale persoonlijke service. 

De ondernemer heeft een uitgebreid netwerk van leveranciers door heel Europa en kan hierdoor een aanbod van duizenden occasions tegelijkertijd aanbieden. Waegen kan door dit netwerk beter inspelen op de behoefte van de klant dan de concurrentie. 

Structuur

* Werkmaatschappijen Eco Automotive KFT en Ferranta KFT (niet opgenomen in organigram) zijn Hongaarse entiteiten waarin de dhr. Nigten zich bezig hield met de handel (import en export) in (luxe) auto’s. Deze entiteiten zijn inactief en worden geliquideerd, alsmede zijn er geen interne rekening courant verhoudingen aanwezig.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Voorraad € 1.350.000,-
WerkkapitaaI € 450.000,-
ICT platform Waegen € 40.000,-
Financieringskosten € 10.000,-
Totaal € 1.850.000,-
Financiering van de voorraden door Ribank (Credit Agricole) € 1.000.000,-
Lening via Knab Crowdfunding € 300.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 550.000,-

Leenbedrag: € 550.000,- 
Rente: 7,0% per jaar
Looptijd: 66 maanden, met een aflossingsvrije periode van 6 maanden bij aanvang en daarna een maandelijkse lineaire aflossing.

Overige financiers

 • De kredietfaciliteit van Ribank bedraagt € 1.000.000,- met een maximale rente van 5,9%. De zekerheden die hiervoor gelden zijn een borgstelling voor € 100.000 en verpanding in eerste verband van de voorraad.
 • Rekening Courant faciliteit van Rabobank met een limiet van € 250.000,- welke aangewend mag worden voor bedrijfsactiviteiten. De zekerheden die hiervoor gelden worden gedeeld met de hypothecaire lening die is aangewend voor financiering van bedrijfspand de Hanepoel 6 a t/m c. De zekerheden zijn een hypothecaire inschrijving van € 1.500.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Hanepoel 6 a t/m c, 2136 NJ Zwaanshoek. Daarnaast is een eerste pandrecht op de inventaris en overige vorderingen afgegeven en een borgtocht voor een bedrag van € 250.000,- afgegeven door dhr. Jan Nigten.

Risico

De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen op een totale financiering van € 850.000,-.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Waegen B.V., Motiv-e B.V. en Ravestijn Holding B.V.
 • Er wordt een dragende, tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 850.000 op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Hanepoel 6 a t/m c, 2136 NJ Zwaanshoek verkregen ten behoeve van de investeerders. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.500.000,-  met een openstaande schuld van € 909.000,-. Het onroerend goed kent een getaxeerde marktwaarde van € 2.300.000,- op basis van een taxatierapport per peildatum 10 december 2014.
 • Ondernemer Jan Nigten geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Jan Nigten geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het onroerend goed gevestigd te Hoofdweg 148, 1433 JX Kudelstaart. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Op 15 december 2016 is de waarde bepaald op € 615.000,-. Er is hierop een hypotheek gevestigd ter hoogte van € 400.000,-.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het geconsolideerde vermogen van Ravestijn Holding B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding) 25% of lager is.
 • Ten behoeve van de investeerders wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van Jan Nigten voor een bedrag van minimaal € 200.000,-. Deze is minimaal gelijk aan de looptijd van de lening. De rechten uit deze polis worden verpand aan de investeerders.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Waegen B.V., Motiv-e B.V. en Ravestijn Holding B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Waegen B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie van Motiv-e B.V. en Ravestijn Holding B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is bepaald op de geconsolideerde conceptcijfers van 2018 en prognose cijfers voor 2019 en 2020 van Ravestijn Holding B.V. De Collin Credit Score wordt gekwalificeerd op Ruim Voldoende. 

Rentabiliteit
De rentabiliteit geeft in 2018 nog sec de activiteiten van Motiv-e weer, waar men primair elektrische auto’s verhandelt in de zakelijke markt. Klanten zijn veelal leasemaatschappijen. Dat rendeert goed met de normale kostenstructuur inclusief ondernemersbeloning. 

De omzet in 2018 bedroeg afgerond € 8.200.000,-, de inkoopkosten bedroegen afgerond € 7.800.000,-, waardoor de brutomarge uitkomt op 4,8%. De gerealiseerde nettowinst is € 110.000,-. Dit heeft geresulteerd in een positieve operationele kasstroom van € 121.000,-.  

Voor 2019 prognosticeert men een omzetsprong naar € 19.200.000,- als gevolg van de omzet uit de nieuwe business to consumer activiteiten van Waegen, maar ook door de toenemende vraag naar elektrische auto’s door Nederlandse universele dealerbedrijven en leasemaatschappijen. Door ook de consumentenmarkt te bedienen met Waegen.nl verwacht men een toename van de brutomarge tot 6,75% met een nettoresultaat van circa € 477.000,- in 2019. In 2020 verwacht Jan Nigten door te groeien naar een omzet van € 24.200.000,- met een brutomarge van 7,18% en een nettowinst van € 646.000,-. We hanteren voor de Rentabiliteit de score Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
Eind 2018 bedraagt het eigen vermogen € 282.000,- op een balanstotaal van € 1.692.000,- waardoor de solvabiliteit uitkomt op 16,7%. Na crowdfunding zal de balans door verdere voorraadopbouw verlengd worden tot ca. € 4.200.000,-. Door winsttoevoeging neemt het eigen vermogen in de prognose toe tot € 758.000,- waardoor de solvabiliteit verbetert tot 18,0%. Ook in 2020 worden de geprognotiseerde winsten toegevoegd aan het eigen vermogen. Dit zorgt voor een verbeterde solvabiliteit van ca. 25% op een verwacht balanstotaal van € 5.600.000,- en is daarmee acceptabel. Belangrijkste post op de balans is voorraad. Men gaat uit van een geleidelijke groei van de voorraad auto’s. De voorraad heeft een hoge omloopsnelheid met een gemiddelde debiteurentermijn van ca. 1,2 weken en is daarom als liquide te beschouwen. We hanteren voor de Solvabiliteit de score Voldoende.

Liquiditeit
De onderneming is mede door de ruime voorraadpositie voldoende liquide. Door een toenemende voorraadpositie naar de toekomst toe zal daarmee de liquiditeit verder verbeteren. De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) bedraagt in 2018 ca. 1,2 en ontwikkelt zich naar de toekomst toe naar verwachting tot een comfortabel niveau van ca. 1,5. We hanteren voor de Liquiditeit de score Ruim Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Ruim Voldoende
Overall: Ruim Voldoende

Extra beloning

Investeerders die deelnemen vanaf € 10.000,- krijgen van de ondernemer Jan Nigten de mogelijkheid om gebruik te maken van de volgende investeringsvoordelen: 

 • het nieuwe Audi E-Tron Launch Edition model voor een middag uit proberen;
 • 10% korting op de aanschaf van een Audi E-Tron en/ of Jaguar I-Pace;
 • mogelijkheid voor de levering van een elektrische Hyundai Kona, Peugeot 208, Citroen DS3 of Nissan Leaf 60kw met 4% bijtelling (registratie 2019).

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-59414 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-08-2019 om 12:32
investeerder-4612 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
06-08-2019 om 12:31
investeerder-21501 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-08-2019 om 12:27
investeerder-29418 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-08-2019 om 12:27
investeerder-71317 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-08-2019 om 12:27

Reacties

Investeerder – 53711
06-08-2019 10:02
Bij de zekerheden en voorwaarden lees ik dat de marktwaarde van het onroerend goed gebaseerd wordt op een taxatie uit 2014. Waarom is er geen recenter rapport beschikbaar?

Collin Crowdfund
06-08-2019 10:06
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag.

Het betreft een pand welke in zeer goede (lees: nieuwe) staat verkeert. De waarde is daarmee minimaal gelijk aan de waarde zoals deze in 2014 is getaxeerd.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Investeerder – 9861
06-08-2019 17:27
De vraag m.b.t. het gebruiken van een rapport van 2014 om de waarde te bepalen is terecht. Het antwoord dat het pand in nieuwe staat verkeert en de conclusie dat daarom de waarde minimaal gelijk is zoals deze in 2014 is getaxeerd is heel erg kort door de bocht. De waarde van een bedrijfspand hangt van diverse factoren af (bijv. voldoet het aan de eisen van de huidige tijd, aanbod in de omgeving etc.). Onduidelijk of deze factoren zijn gewijzigd.

Collin Crowdfund
06-08-2019 17:39
Beste investeerder,

Bedankt voor uw bericht.

Collin was tijdens de beoordeling van deze leningaanvraag van mening dat volstaan kan worden met genoemd taxatierapport. Aannemelijk mag worden geacht dat het betreffende vastgoed een minimaal gelijke waarde heeft als destijds vastgesteld. Deze aanname is mede gebaseerd op de door Collin-functionarissen waargenomen goede staat van onderhoud van het pand, de algemene waarde ontwikkeling van vastgoed in westelijk Nederland en de ongewijzigde omgevingsfactoren.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Ondernemer

Jan Nigten

Crowdfund Coach


Jan Erik Huininga