14798

Wagenaar Wegbebakening

€ 250.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 177
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 13-10-2015 in 1 uur volgeschreven door 177 investeerders

Samenvatting

V.o.f. Wagenaar Wegbebakening is een op en top familiebedrijf dat bestaat sinds 2000 en gevestigd is in Biddinghuizen. Vader Rob (59) en zoon Gerwin (34) – voorheen beiden fanatiek wielrenner bij de amateurs – zijn de eigenaren.

In het jaar 2000 startte de onderneming met reparatie van eenvoudige wegbebakening trailers. Door de jaren heen heeft het bedrijf zich toegelegd op de innovatieve ontwikkeling en nieuwbouw van trailers en later zogenaamde Botsabsorbers.
In 2012 ontwikkelde Wagenaar in eigen beheer een TASS (voorheen TÜV-TNO) goedgekeurd botskussen waar personenauto’s met 100 km/h veilig mee kunnen botsen. Daarmee is Wagenaar uniek in Nederland. Deze ontwikkeling vestigde de reputatie van Wagenaar Wegbebaking definitief.

De Wagenaar Wegbebakening -producten kenmerken zich door innovatieve oplossingen die volledig in dienst staan van gebruikersveiligheid en gebruiksvriendelijkheid. Oplossingen worden goed doordacht. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van elektronica om instellingen op afstand te kunnen wijzigen, zodat wegwerkers zich zo kort mogelijk in een onveilige situatie bevinden.
Door de combinatie van praktijkgerichte aanpak en innovatiekracht is Wagenaar Wegbebakening inmiddels als engineering partner betrokken bij het ontwikkelen van machines t.b.v. matras recycling en werd het bedrijf benaderd voor het ontwikkelen en produceren van afzettingsmateriaal voor luchthaven Schiphol.

Inmiddels is Wagenaar Wegbebakening de toonaangevende leverancier van wegbebakenings apparatuur in Nederland en begint het bedrijf exportmarkten te ontwikkelen.
Als gevolg van deze succesvolle innovaties groeit familiebedrijf Wagenaar Wegbebakening snel (van ca 2 miljoen omzet in 2014 naar bijna 2,7 miljoen in 2015). Met name de afzet van de Botsabsorber en bijbehorende ‘vervangingskussens’ is sterk toegenomen. In Nederland is men inmiddels marktleider.

Een botskussen is het energie absorberende deel van een Botsabsorber. Een Bostabsorber is een installatie die op een vrachtwagen wordt gemonteerd en bij wegwerkzaamheden een beschermende functie heeft voor wegwerkers én weggebruikers. In geval van een aanrijding door een personenauto absorbeert de Botsabsorber de bots energie bij crashsnelheden tot 100 km/h waarbij de kans op blijvend letsel voor de bestuurder minimaal is.
De botskussens zijn vervangingsonderdelen; na een crash dient het kussen te worden vervangen terwijl de rest van de Botsabsorber intact blijft. Het kunnen leveren van vervangingskussens uit voorraad is een belangrijke eis van de gebruikers.

Begin 2015 ontwikkelde Wagenaar Wegbebakening voor een klant de ‘D&P’ (Drop & Pick-up) wagen. Dit is een aanhangwagen waarmee 1 medewerker met 1 voertuig een complete wegafzetting met drie ‘signaalgevers’ kan realiseren.
Dit betekent een sterke kostenbesparing voor Wagenaars klanten door lagere personeelskosten én grotere veiligheid bij het opstellen van de afzettingen. Inmiddels is er interesse vanuit Duitsland en wil Wagenaar een demoversie in gaan zetten.
Het grootste deel van de groei vindt plaats door afzet in het buitenland en concentreert zich rond de Botsabsorbers en de vervangingskussens. In 2014 werd een contract gesloten met twee internationale distributeurs (Adolf Nissen Elektrobau GMBH uit Duitsland en Saferoad Traffic uit Zweden, die in ruim 15 landen de afzet gaan verzorgen (kopie contracten in bezit Collin). Ter financiering van de groei is werkkapitaal nodig.

Wagenaar doet een beroep op de crowd voor een bedrag van € 250.000,- tegen een rente van 7,5% met maandelijkse lineaire aflossing.

Financieringsbehoefte

De financieringsbehoefte bedraagt € 250.000,- waarvoor een lineaire lening wordt gevraagd met een looptijd van 60 maanden en een rente van 7,5%. Door de snelle groei is extra werkkapitaal nodig. Het geleende bedrag zal worden gebruikt om de debiteurenstand en het onderhanden werk te financieren, maar ook om een voorraad botskussens aan te leggen.

Verdere financiering van V.O.F. Wagenaar bestaat uit een lening van een zakenrelatie ter grootte van € 150.000 (vanaf 2017 eerste aflosverplichting gebaseerd op 36 maanden looptijd). Daarnaast heeft huisbankier ING – waarmee het contact goed is – Wagenaar Wegbebakening en Collin bevestigd dat de bestaande kredietlijnen ter grootte van ca € 325.000 (waarvan € 235.000 RC aflossingsvrij) na succesvolle crowdfunding tot nader order gehandhaafd zullen blijven.

Structuur

V.O.F. Wagenaar is een Vennootschap Onder Firma, met als enige vennoten vader Rob en zoon Gerwin Wagenaar. Daarmee zijn beide heren hoofdelijk aansprakelijk voor het correct terugbetalen van rente en aflossing van deze lening.

Risico

De Dun & Bradstreet score rapporteert een laag risico. 
De Collin Credit Score (zie hieronder de toelichting) is Ruim Voldoende.

Video Pitch

Leendoel

Het financieringsbedrag van € 250.000,- is benodigd als werkkapitaal en wordt als volgt aangewend:

Groei debiteuren € 80.000,-
Aanleg voorraad botskussens (voorraad) € 80.000,-
Groei Onder Handen Werk € 90.000,-
Totaal € 250.000,-

Ondernemer

Rob en Gerwin begonnen in 2000 met het repareren van eenvoudige pijlwagens. Met de ruime praktijkervaring van Rob bij het werken met deze apparatuur werd repareren al gauw verbeteren en in 2003 werd het eerste eigen product geproduceerd.

Gerwin (34) is als eerste aanspreekpunt voor klanten de innovator van het bedrijf. Klantwensen vertaalt hij in goed gevonden oplossingen, waarmee klanten steeds weer verrast worden. Gerwin is gehuwd en is vader van twee jonge kinderen.

Rob (59) heeft binnen Rijkswaterstaat ruim 25 jaar ervaring in toezicht en onderhoud van wegen. Hij bewaakt zo de gebruiksvriendelijkheid van de producten en de veiligheid voor de wegwerkers. Daarnaast verzorgt hij de planning en aansturing van de productie. Rob is gehuwd en vader van drie volwassen kinderen.

Rob en Gerwin hebben allebei een verleden als amateurwielrenner en beschikken beiden over een topsportmentaliteit: ‘We doen het goed en anders niet’.
Het bedrijf heeft 6 vaste medewerkers in dienst. Ter opvang van piekdrukte beschikt Wagenaar ook over een pool van inleenkrachten. Tijdens een piek werkt men met maximaal 17 mensen.
De ondernemers beschikken over een uitstekend netwerk van adviseurs op het terrein van bedrijfskundige adviezen, accountancy, en juridische zaken (voor het grootste deel bij Collin bekend).
Vader en zoon Wagenaar realiseren zich dat de groei gepaard gaat met krachten die van een andere orde zijn. Door samen te werken met de juiste adviseurs bewaken zij de continuïteit van V.O.F. Wagenaar.

Onderneming

‘Wegbebakening’ is te omschrijven als de verzameling van producten die met name op snelwegen worden ingezet om het verkeer te regelen bij afwijkende omstandigheden (bijvoorbeeld wegwerkzaamheden of calamiteiten). De Botsabsorber (ook wel genoemd de TMA; Truck Mounted Attenuator) is een belangrijk product in deze sector.

Een Botsabsorber bestaat uit een aanbouwbok waarmee de installatie aan een truck is bevestigd én een botskussen dat de energie absorbeert in geval van een aanrijding. Wagenaar ontwikkelde in 2012 in eigen beheer een botskussen dat voldoet aan de gebruikte normen. De keuringen werden uitgevoerd door een onafhankelijk testinstituut, TASS (voorheen TÜV-TNO).

Wagenaar positioneert zich in de markt als meedenker & innovator. Hoe complex de klantwens ook is, Wagenaar bedenkt en bouwt de oplossing. De Wagenaar ontwikkelingen kenmerken zich altijd door een praktische toepassing van constructiekennis, elektrische en/of hydraulische aandrijvingen en moderne ‘state of the art’ elektronica. Bediening op afstand over WIFI, GSM en UMTS helpen bij het vergroten van gebruiksgemak en veiligheid van de gebruikers. Steeds vaker worden milieuvriendelijke componenten als zonnepanelen en led verlichting toegepast.

Ruim 85% van de omzet wordt gerealiseerd in wegbebakening. De praktijkgerichte innovatiekracht bleef niet onopgemerkt en Wagenaar is inmiddels als engineering partner betrokken bij het ontwikkelen van machines t.b.v. matras recycling en ook werd het bedrijf benaderd voor het ontwikkelen en produceren van afzettingsmateriaal voor luchthaven Schiphol.

Organisatiestructuur
Wagenaar Wegbebakening is een VOF met als enige vennoten Rob en Gerwin Wagenaar met gelijk winstrecht en zeggenschap.

Missie & doelstellingen
Vergroten verkeersveiligheid rondom werk aan de weg. Focus op veiligheid voor wegwerkers én efficiency voor de aannemers door: • Mechaniseren en automatiseren (minder personen op de weg) • Minder storingen • Kartrekkende rol op gebied van regelgeving nastreven Opgedane kennis en ervaring toepassen in andere aandachtgebieden, bijvoorbeeld het projectmatig ontwikkelen van machines en installaties voor fabrieken. Doelstelling van het bedrijf is continuïteit, niet als grootste, maar wel als beste bedrijf in de markten waarin het actief is.

Markt, positie en concurrentie
Om files te bestrijden legt de overheid de komende jaren ongeveer 800 kilometer aan rijstroken aan. De overheid investeert tot 2028 zo’n € 25 miljard in het aanleggen en verbeteren van wegen.

In Nederland zijn wegenbouw en -onderhoud door de overheid (Rijkswaterstaat) volledig uitbesteed aan aannemers. Veelal schrijven grote aannemers in op aanbestedingen en worden specifieke klussen uitbesteed aan onderaannemers. De klanten van Wagenaar zitten in de groep van aannemers en onderaannemers.

Export
Voor het buitenland kiest Wagenaar voor het werken met distributeurs om de markt te bewerken. Belangrijkste reden daarvoor is dat de regelgeving per land verschilt en het moeilijk is om dat voor alle individuele landen bij te houden. Door te werken met gespecialiseerde distributeurs ligt die taak bij deze distributeurs. De bestaande distributieovereenkomsten behelzen ruim 15 landen.

De in Nederland toegepaste concepten en producten zijn vaak een voorbeeld voor andere landen. Bij het ontwikkelen van regelgeving in landen wordt veelal gekeken naar producten uit Nederland. Door partnerschap met distributeurs die in de betreffende markten actief zijn levert dit groeikansen op.

Concurrentie
Wagenaar onderscheidt zich van de concurrentie door praktische toepassing van constructiekennis, elektrische en/of hydraulische aandrijvingen en moderne ‘state of the art’ elektronica. Dit leidt tot praktijkvriendelijke oplossingen met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Wagenaar is daarnaast voorstander van transparantie en openheid met betrekking tot regelgeving en goedkeuringen.

Financieringsbehoefte

De financieringsbehoefte bedraagt € 250.000,- waarvoor een lineaire lening wordt gevraagd met een looptijd van 60 maanden en een rente van 7,5%. Door de snelle groei is extra werkkapitaal nodig. Het geleende bedrag zal worden gebruikt om de debiteurenstand en het onderhanden werk te financieren, maar ook om een voorraad botskussens aan te leggen.

Verdere financiering van V.O.F. Wagenaar bestaat uit een lening van een zakenrelatie ter grootte van € 150.000 (vanaf 2017 eerste aflosverplichting gebaseerd op 36 maanden looptijd). Daarnaast heeft huisbankier ING – waarmee het contact goed is – Wagenaar Wegbebakening en Collin bevestigd dat de bestaande kredietlijnen ter grootte van ca € 325.000 (waarvan € 235.000 RC aflossingsvrij) na succesvolle crowdfunding tot nader order gehandhaafd zullen blijven.

Risico

De lening wordt aangegaan door VOF Wagenaar Wegbebakeningen. Rob en Gerwin Wagenaar zij de enige vennoten.

Dun & Bradstreet Score
De Dun & Bradstreet score rapporteert een laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score die gebaseerd is op basis van een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit score is ‘Ruim Voldoende’.

Rentabiliteit
De omzet groeit van ruim 2 miljoen naar ruim 2,7 miljoen in 2015 en 3,1 miljoen in 2016.
De aangekondigde groei van de omzet in 2015 wordt bevestigd via tussentijdse cijfers per 30 juni van de accountant (De Jong & Laan te Dronten).
Het cashflow overschot na aflossingen en vervangingsinvesteringen scoort ‘ruim voldoende’ in 2015.
Bij de door deze accountant aangeleverde en door Collin getoetste prognose 2016 zit – naast bestaande aflosverplichtingen – de aflossing crowdfunding/extra rentelast opgenomen en resteert uiteindelijk de kwalificatie ‘Goed’.
Voor de Collin Credit Score hanteren wij echter voorzichtigheidshalve de kwalificatie ‘Ruim Voldoende’.

Solvabiliteit
De solvabiliteit is ‘straigt forward’ en wordt door winstinhoudingen na privé opnames verder versterkt.
Solvabiliteit per 30/6/2015: 27% op een balanstotaal van ruim 1 miljoen euro. Geprognosticeerde solvabiliteit per 31-12-2016: + 30%
Beide vennoten beschikken in privé over onroerend goed met overwaarde als we de WOZ als uitgangspunt hanteren. Omwille van de aanhoudende onzekerheid op de woningmarkt in delen van het land, hebben wij deze overwaarde niet meegenomen in onze solvabiliteitsberekening. Na balansverlenging in verband met kredietverlening (ultimo 2015) komt de score uit op 26%.
Deze score houden wij aan als uitgangspunt voor de CCS-score: ‘Ruim Voldoende’

Liquiditeit
De liquiditeit (berekend via de current ratio) wordt beïnvloed door de relatief hoge voorraadpositie en onder handen werk positie als gevolg van de groei. Als we een wat meer constante factor hechten aan die onder handen werk en deze uitsluiten van de berekening, dan resteert een current ratio van 1,5; hetgeen gelijk staat aan de kwalificatie excellent. Nuanceren we deze score met de kortlopende aflosverplichting (van lang vreemd vermogen naar kort gebracht), dan doet de kwalificatie ‘Goed’ meer recht aan de realiteit.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Goed
Overall: Ruim Voldoende

Extra beloning

Investeerders met een inleg vanaf € 2.500,- worden uitgenodigd voor een informatieve en leuke sessie over beveiliging op de weg. Hiernaast is er een rondleiding over het gehele bedrijfterrein.
Uiteraard wordt dit alles vergezeld door een natje en een droogje!

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
13-10-2015 om 10:29
Anonieme investeerder heeft € 2.000 geïnvesteerd.
13-10-2015 om 10:28
Anonieme investeerder heeft € 5.000 geïnvesteerd.
13-10-2015 om 10:28
Anonieme investeerder heeft € 2.500 geïnvesteerd.
13-10-2015 om 10:27
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
13-10-2015 om 10:26

Ondernemer

Rob & Gerwin Wagenaar

Crowdfund Coach


Servicedesk