29026

Watergames & More

€ 250.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 238 | Reacties: 2
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
credit score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 11-12-2017 in 1 uur volgeschreven door 238 investeerders

Samenvatting

Watergames & More B.V. heeft 10 december 2015 een eerste succesvolle campagne van € 275.000,- met een looptijd van 36 maanden gelanceerd via Collin Crowdfund. 

Als specialist in waterspel biedt Watergames & More B.V. een uitgebreid programma van producten zoals Spray Parks (interactieve waterspeelplaatsen), waterglijbanen en inflatables (opblaasbare objecten) voor op natuurwater én voor in zwembaden. Het bedrijf heeft ook veel ervaring met maatwerkprojecten voor waterspeelplaatsen, levering van totaaloplossingen, decoratie en thematisering. 

Watergames & More wil kinderen en volwassenen van alle leeftijden op een zorgeloze, veilige en speelse wijze vertrouwd maken met water, een bijdrage leveren aan hun gezondheid door het stimuleren van beweging en sociale ontwikkeling door samenspel en het bevorderen van creativiteit en vriendschappelijke competitie. Dit alles kan in de visie van Watergames & More uitsluitend bereikt worden met producten van topkwaliteit. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel, zowel bij productie als gebruik. Het doel is zo spaarzaam mogelijk om te gaan met de schaarse grondstoffen die de natuur biedt. 

Watergames & More is actief in de recreatiebranche, momenteel hoofdzakelijk in de Benelux en Duitsland. Pretparken, hotels, zwembaden, campings en bungalowparken behoren tot de doelgroep. Binnen deze doelgroep wordt op hoofdlijnen onderscheid gemaakt tussen verblijfs- en dagrecreatie. De belangrijkste klanten zijn bedrijven binnen de verblijfsrecreatie die investeren om gasten te trekken. Dit is vaak het hogere segment van de verblijfsrecreatie. 

Financieringsbehoefte
Door de groei van de onderneming is Watergames & More op zoek naar extra werkkapitaal. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 250.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Watergames & More B.V. als Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn Watergames & More B.V., Japa Holding B.V., Solid Mountain B.V. en Kapebe B.V. De ondernemer P.B. van den Berg geeft samen met zijn echtgenote een persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. De huidige en toekomstige inventaris en voorraden van Watergames & More B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Er geldt een niet-onttrekkingsverklaring zolang de solvabiliteit lager dan 30% is. De bestaande lening via Collin Crowdfund wordt afgelost bij verstrekking van deze lening.

Leendoel

Watergames groeit hard, waardoor de projecten ook steeds groter worden, het onderhanden werk en debiteurenpositie toenemen. Hiervoor is men op zoek naar extra werkkapitaal. Om de aflossingsverplichtingen niet verder op te laten lopen, wordt de bestaande lening via Collin Crowdfund geherfinancierd.

Ondernemer

Paul van den Berg (65) is oprichter/directeur van Watergames & More. Paul heeft ruim 22 jaar ervaring in de recreatiebranche. Hij is directeur geweest van een vooraanstaand bedrijf in houten speeltoestellen en heeft dit bedrijf vanaf de introductie op de Nederlandse markt opgebouwd tot een top drie speler in Nederland. Mede door zijn ervaring en kunde is hij jarenlang branchevoorzitter geweest van de branchevereniging “Spelen”. Door deze ervaring zijn acquisitie en verkoop een vanzelfsprekendheid en is hij tegelijkertijd ook een serieuze gesprekspartner voor de markt waar Watergames & More in opereert. Paul beschikt over een groot relevant (internationaal) netwerk, spreekt goed Engels en Duits en heeft een enorme ervaring in het management van een organisatie, (internationale) verkoop, marketing en coaching. Paul richt zich op de commerciële activiteiten en met name de verkoop van Spray Parks en waterglijbanen.

Odmar van den Berg (30) is de jongste zoon van Paul van den Berg. Na zijn universitaire studie heeft hij de bewuste keuze gemaakt om samen met Paul bij Watergames & More te gaan werken. Odmar heeft in de afgelopen jaren zich diverse moderne marketingtechnieken eigen gemaakt. Hij bewaakt de uitstraling van het bedrijf in de breedste zin, zodat dit de professionaliteit en hoge kwaliteit waar we voor staan ook op de buitenwereld overbrengt. Odmar heeft de meeste technische inhoudelijke kennis en stuurt de projectcoördinatoren aan. Odmar vervult in de acquisitietrajecten ook de technisch rol om de vertaling naar aan passend aanbod te maken. Odmar is vanuit zijn brede kennis algemeen directeur.

Karsten van den Berg (35) is de oudste zoon van Paul van den Berg. Hij heeft na zijn universitaire studie gewerkt in IT, beleidsonderzoek en finance & control. Vanwege zijn bedrijfseconomische achtergrond regelt Karsten alle financiële zaken, waaronder begroting en bewaken van de liquiditeit. Hij berekent op basis van de bedrijfsambities de daarbij horende targets voor Odmar en Paul en bewaakt de voortgang hierop. In zijn eerdere werk heeft hij veel ervaring opgedaan met diverse wet- en regelgeving en kan daardoor makkelijk een weg vinden in de soms complexe regels waar het bedrijf mee te maken heeft en dat vertalen naar een werkbare aanpak. Karsten is vanuit deze expertise financieel directeur.

Onderneming

Watergames & More is eind 2008 opgericht. Het productprogramma is in de loop der tijd aangevuld en aangepast met een heel nadrukkelijke focus op specialist in spelen op, rond, met en in water. Op de website www.watergamesandmore.com/nl is veel informatie te vinden over het bedrijf, de producten en de referenties.

Organisatie 
De organisatie is overzichtelijk en plat, Paul van den Berg en zijn beide zoons Odmar en Karsten hebben een duidelijke taakverdeling afgesproken, zoals hierboven al beschreven. Het bedrijf maakt samen met opdrachtgever en de leveranciers van de producten per project een bestek en tekeningen. De realisatie wordt projectmatig aangestuurd door eigen projectcoördinatoren. De componenten worden vanuit diverse landen naar de bouwlocaties verscheept, opgebouwd en geïnstalleerd in samenwerking met vaste partners of onder regie van de klant, met aanwijzingen vanuit de projectcoördinatie van Watergames & More. Het bedrijf werkt met een aantal wereldwijd werkende vaste leveranciers en bouw- en installatiebedrijven in diverse landen. 

Missie
Water speelt in het leven van ieder mens een heel belangrijke rol. Water is ook het mooist denkbare speelgoed. Watergames & More wil met haar producten het spelen op, rond, met en in water stimuleren. Met deze producten wil Watergames & More kinderen en volwassenen van alle leeftijden op een zorgeloze, veilige en speelse wijze vertrouwd maken met water. Tevens wil men een bijdrage leveren aan hun gezondheid door het stimuleren van beweging en sociale ontwikkeling door samenspel en het bevorderen van creativiteit en vriendschappelijke competitie. Dit alles kan uitsluitend bereikt worden met producten van topkwaliteit. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel, zowel bij productie als gebruik. Het doel is zo spaarzaam mogelijk om te gaan met de schaarse grondstoffen die de natuur biedt. 

Positionering 
Het bedrijf richt zich momenteel hoofdzakelijk op de Benelux en Duitsland en heeft als doelstelling om uit te bouwen in heel Europa. Watergames & More wil marktleider zijn op het gebied van ‘nat spelen’ en wordt in de markt ook gezien als dé specialist. Het wil spelen met water synoniem laten zijn met het bedrijf en de producten. Bij Spray Parks, inflatables en speelsituaties in en rondom een zwembad moet aan Watergames & More worden gedacht. Dankzij Watergames & More is de term Spray Park gemeengoed geworden. Het roept meteen het beeld op van een interactieve waterspeelplaats waar kinderen in een veilige setting kunnen spelen en leren met water en daarmee de ouders ontzorgen. Door deze twee zaken met elkaar te verbinden wil het bedrijf toonaangevend zijn en blijven in de recreatiewereld. Veel aandacht wordt besteed aan veiligheid, comfort en duurzaamheid van de producten. De Spray Parks voldoen aan alle veiligheidsstandaarden. Voor waterglijbanen gelden Europese normen (EN 1069). De producten voldoen hieraan en worden na montage ook altijd door een AKI (een aangewezen keurende en certificerende instelling) gecertificeerd.
De inflatables zijn gecertificeerd volgens de Europese norm EN 15649.

Structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht 

Werkkapitaal/groei onderhanden werk € 160.000,-
Herfinanciering bestaande lening via Collin Crowdfund € 90.000,-
Lening (nieuw) via Collin Crowdfund € 250.000,-

Leenbedrag: € 250.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

De aflossingen op de bestaande lening via Collin Crowdfund bedragen € 92.000,- per jaar. Na uitbreiding en herfinanciering is de aflossing € 50.000,- per jaar.

Naast de lening via Collin Crowdfund heeft Watergames de beschikking over een rekening-courant krediet van € 50.000,- bij ING Bank met de gebruikelijke zekerheden.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Watergames & More B.V., Japa Holding B.V., Solid Mountain B.V. en Kapebe B.V.
  • De heer P.B. van den Berg en zijn echtgenote geven een persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De heer P.B. van den Berg en zijn echtgenote geven een negatieve hypotheekverklaring af op het in bezit zijnde onroerend goed (Pelmolen 3 te Bleiswijk), waarin op dit moment een ruime overwaarde zit. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het onroerend goed wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Watergames & More B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 30% of lager is.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraden van Watergames & More worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Het eerste pandrecht is gevestigd ten behoeve van de huisbankier ING Bank.
  • De bestaande lening via Collin Crowdfund wordt afgelost bij de uitboeking van deze lening. Hierover is conform de bij verstrekking van de bestaande lening van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden drie maanden rente verschuldigd aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Watergames & More B.V. en Solid Mountain B.V. als Verhoogd risico. Japa Holding B.V. en Kapebe B.V. worden als Laag risico gekwalificeerd. We hanteren voor deze aanvraag de kwalificatie Verhoogd risico van de werkmaatschappij.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor de bepaling van deze score zijn we uitgegaan van de jaarcijfers 2016, de forecast 2017 gebaseerd op de resultaten over de eerste drie kwartalen en de prognose 2018 van Watergames & More B.V. De overall score komt uit op Voldoende.

Rentabiliteit
In de pitch van de vorige aanvraag eind 2015 werd een omzet voor 2016 van € 1.880.000,- verwacht met een nettowinst van € 157.000,-. Uiteindelijk is de omzet boven prognose uitgekomen met € 2.258.000,-, maar het resultaat is lager uitgekomen op € 50.000,-. Het resultaat werd negatief beïnvloed door eenmalige lasten van € 30.000,-, het betrekken van een nieuw bedrijfs(huur)pand en het aantrekken van extra personeel om de projecten in goede banen te leiden. In 2017 stijgt de omzet verder naar een verwachte € 3.500.000,- met een operationele kasstroom van € 92.000,-, die toereikend is voor de aflossingen. Personeels- en overige kosten nemen toe met de omzet, waardoor er geen sprong kan worden gemaakt in de kasstroom. Voor 2018 verwacht men voorzichtig een verdere groei naar € 3.745.000,- met daarbij een licht stijgende kasstroom ten opzichte van 2017 (score Goed). De nieuwe aflossingen zijn met € 50.000,- lager dan de huidige, waardoor de aflossingsdruk lager wordt en er meer buffer opgebouwd kan worden. De kasstroom in 2016, 2017 (op basis van de forecast) en die geprognosticeerd voor 2018 is in alle jaren ruim toereikend voor de nieuwe lagere aflossingsdruk. We kwalificeren de Rentabiliteit gelijk aan kwalificatie bij de vorige aanvraag en deze is Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit is door de slechte beginjaren negatief, zoals in vorige campagne reeds beschreven. De ontwikkeling van het eigen vermogen in de afgelopen jaren is wel goed, waardoor deze naar verwachting rond nul euro zal uitkomen per ultimo 2017 (score Matig). Over 2018 is de verwachting dat deze lijn zich doorzet naar een positief eigen vermogen met een solvabiliteit van 16% op een balanstotaal van ruim € 575.000,- (score Voldoende). Vader Paul van den Berg heeft in privé een goede vermogenspositie, die in deze voor extra comfort zorgt middels de materiële borgstelling. Vooralsnog hanteren we voor de Solvabiliteit de score Matig van dit moment.

Liquiditeit
De liquiditeit is zeer belangrijk binnen het bedrijf. Hier stuurt men ook dagelijks op. Door het projectmatige werk ontstaan er forse onderhanden werkposities en worden erg grote bedragen gefactureerd die de liquiditeit fors beïnvloeden. De gevraagde financiering is hier ook voor bedoeld. Daarnaast heeft men hiervoor een debiteurenverzekering gesloten. Door de uitboeking van de financiering voor eind 2017 en de lagere aflossingsdruk in de kortlopende schulden, ontstaat een verbetering van de current ratio tot 1,5, hetgeen een Excellente score is. Voorzichtigheidshalve geven we de Liquiditeit de score Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-14159 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-12-2017 om 11:12
investeerder-31218 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
11-12-2017 om 11:11
investeerder-23690 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-12-2017 om 11:11
investeerder-37105 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
11-12-2017 om 11:11
investeerder-18594 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-12-2017 om 11:11

Reacties

Investeerder – 44737
11-12-2017 11:18
Beste collin medewerker/ster, De heer P.B. van den Berg en zijn echtgenote geven een persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. Op welke wijze wordt deze borgstelling voor de toekomst zeker gesteld? De heer P.B. van den Berg en zijn echtgenote geven een negatieve hypotheekverklaring af op het in bezit zijnde onroerend goed (Pelmolen 3 te Bleiswijk), waarin op dit moment een ruime overwaarde zit. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het onroerend goed wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Zijn zij privé voor deze lenig aansprakelijk? met vriendelijke groet Johan van Werven

Collin Crowdfund
11-12-2017 11:32
Beste Investeerder,

Hartelijk dank voor uw vraag. De waarde van de borgstelling betreft een momentopname. Dit houdt dus in dat op dit moment (van plaatsing van de pitch) de borgstelling een materiële waarde heeft. In de toekomst kan dit eventueel veranderen. De heer Van den Berg en zijn echtgenote zijn niet privé aansprakelijk voor de lening. Daarom is als zekerheid de borgstelling in combinatie met een negatieve hypotheekverklaring afgesproken, zodat de heer Van den Berg en zijn echtgenote voor dat deel wel aansprakelijk zijn.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

Paul van den Berg

Odmar van den Berg

Karsten van den Berg

Crowdfund Coach


Marc Kogels