47763

Wi-safety V.O.F.

€ 90.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 196
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 22-04-2024 in 1 uur volgeschreven door 196 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Wi-safety V.O.F.
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Uitbreiding activiteiten
Datum van oprichting 01-01-2022
Website www.wi-safety.nl

Leendoel

Willem de Jeger (1968) en zijn partner Dirkje Berkepas (1963) zijn samen actief met Wi-safety V.O.F. , een adviesbureau dat inspecteert en controleert op het gebied van brand, NEN 3140 (controle van elektrische gereedschappen) en verwarmingsinstallaties. Zo controleren zij bijvoorbeeld brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichtingen.

Willem en Dirkje vragen nu financiering voor de overname en inrichting van een bedrijfswagen, de aanschaf van een afperspomp voor droge blusleidingen, koeltechnisch gereedschap en nieuwe meters voor scope 8 keuring en een scope 10 keuring.

Er wordt een lineaire lening van € 90.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een slottermijn van € 25.000,- en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Uitbreiding activiteiten € 90.000
Totaal € 90.000
Collin Direct € 90.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemers zijn de heer W. de Jeger en mevrouw D. Berkepas, handelend onder de naam Wi-safety V.O.F. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé, waarop een tweede hypothecaire inschrijving wordt verkregen.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Wi-safety V.O.F. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 90.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Jupiterweg 21 g 5 en 21 g 6, 8938 AD Leeuwarden, kadastraal bekend als sectie K complexaanduiding 7307 appartementenindex 38 en 39 te Leeuwarden, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 230.000,- en een openstaande schuld van € 222.333,36 per d.d. 10-01-2024. Het onroerend goed kent een waarde van € 320.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 15-03-2023.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.
  • Geldnemer heeft aanvullend de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om eenmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Wi-safety V.O.F. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognosecijfers van Wi-safety V.O.F. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De resultatenrekening van Wi-safety V.O.F. over 2023 betreft de maanden januari tot en met november. De balans van Wi-safety V.O.F. in dat jaar betreft de balans per 30 november 2023.

Wi-safety V.O.F. heeft een leaseovereenkomst met een termijnbedrag van € 485,27 excl BTW en een resterend aantal termijnbedragen van 38. Daarnaast heeft Capitalbox aan Wi-safety V.O.F. een lening verstrekt, waarvan de maandelijkse aflossing € 430,22 bedraagt. De laatste aflossing zal plaatsvinden op 06-10-2026. Wi-safety V.O.F. heeft ook een lening bij Funding Circle met een openstaand saldo per 15-01-2024 van € 11.120,42. De maandelijkse annuïteit bedraagt € 1.062,10. De laatste betaling zal plaatsvinden op 15-12-2024.

SK Noord heeft een lening aan Wi-safety V.O.F. lening verstrekt met een jaarlijkse aflossing van € 15.000,-. Deze lening komt voort uit een zakelijk geschil met een voormalig werkgever. Een gedeelte van het te betalen bedrag is voldaan met prive-onttrekkingen waardoor deze incidenteel hoger waren in 2023 ten opzichte van 2022 en begroot in 2024. Tevens zijn de ondernemers verhuisd in 2023, wat mede heeft geleid tot deze, incidentele, hogere prive-onttrekkingen. Daarnaast heeft men in privé in 2023 twee nieuw te bouwen bedrijfsunits gekocht als beleggingsobjecten. Op dit moment zijn de bedrijfsunits klaar. De makelaar is in onderhandeling met potentiële huurders. De verwachte huuropbrengsten van de twee units samen bedraagt € 2.500,- per maand.

Jaarcijfers

Balans overzicht 2022 en voorlopig 2023 per 30 november

Activa

  2022 2023 per 30-11
Vaste activa € 30.000 € 27.000
Vlottende activa € 83.000 € 65.000
Totaal € 113.000 € 92.000

Passiva

  2022 2023 per 30-11
Eigen vermogen € -/-105.000 € -/- 114.000
Langlopende schulden € 128.000 € 166.000
Kortlopende schulden € 90.000 € 38.000
Totaal € 113.000 € 92.000

Winst- en verliesrekening 2022

Omzet € 353.000
Bruto winst € 290.000
Kosten € 100.000
Resultaat voor privé onttrekking € 190.000

 

Winst- en verliesrekening 2023 t/m 30 november

Omzet € 335.000
Bruto winst € 260.000
Kosten € 69.000
Resultaat voor privé onttrekking € 191.000

 

Winst- en verliesrekening prognose 2024

Omzet € 395.000
Bruto winst € 315.000
Kosten € 74.000
Resultaat voor privé onttrekking € 241.000

Bijlage(n)

  • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-422090 heeft € 100 geïnvesteerd.
22-04-2024 om 11:37
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
22-04-2024 om 11:14
investeerder-427008 heeft € 100 geïnvesteerd.
22-04-2024 om 11:14
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
22-04-2024 om 11:04
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
22-04-2024 om 11:04

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders