41550

Non publieke funding

€ 660.000  |  4,9% rente  |  60 maanden  Investeerders: 481
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Zeer goed
Deze leningaanvraag is op 3-02-2022 in 4 uur volgeschreven door 481 investeerders

Samenvatting

Willem Haars is nagenoeg zijn hele leven actief geweest in de financiële wereld. Sinds 2001 heeft hij zijn eigen makelaarskantoor, Volkert Makelaardij. Het makelaarskantoor is gevestigd aan de Achterdijk 14 te Purmerend en al jarenlang familiebezit. 

De begane grond van het woon-winkelpand aan de Achterdijk 14 wordt gehuurd door het makelaarskantoor van Willem en de vier overige huisnummer A t/m D worden residentieel verhuurd aan particulieren. Verder heeft de ondernemer nog een pand aan de Zuster bloemstraat 2 en 2A te Monnickendam, een recreatiewoning op Texel en een eigen woning met aanzienlijke overwaarde.

Leendoel betreft de herfinanciering van een verhuurd woon-winkelpand en een verhuurde woning in het bezit van Willem Haars en een gedeelte werkkapitaal.

Tezamen heeft hij samen met zijn partner in privé aan verhuurd vastgoed met een waarde van € 1.878.000,- waarvan totaal na herfinanciering € 915.000,- is gefinancierd. De totale Loan to Value (LTV) daarbij is 49%. De totale waarde van het nu te financieren vastgoed is € 1.080.000,-, met een financiering van € 660.000,- geeft dat een LTV (Loan To Value) bij start van 61% en bij slottermijn is de LTV 58%.

Invloed coronavirus
De lopende huurcontracten zijn ongewijzigd doorgelopen tijden de corona periode ook voor de recente uitbreiding van het aan te kopen pand wordt geen invloed van corona verwacht.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 660.000,-. De looptijd is 60 maanden met een slottermijn van € 627.000,-. De rente bedraagt 4,9% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De overall Collin Credit Score is Zeer goed. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn mevrouw H. Haars – Moerkerken en de heer W.V. Haars. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim door de overwaarde op het onroerend goed in privé bezit.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 660.000,- verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund op het onroerend goed aan de:
  • Achterdijk 14 A t/m D, 1441 DH te Purmerend, kadastraal bekend als sectie C, nummer 3908 A5, A7, A8 en A10, appartementsindex 5, 7, 8 en 10 te Purmerend. Het onroerend goed kent een marktwaarde in verhuurde staat van € 811.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 22 oktober 2021.
  • Zuster Bloemstraat 2, 1141 TA te Monnickendam, kadastraal bekend als sectie A, nummer 3814 A27, appartementsindex 27 te Monnickendam. Het onroerend goed kent een marktwaarde in verhuurde staat van € 269.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 23 oktober 2021.
 • Het onroerend goed kent een marktwaarde in verhuurde staat van totaal € 1.080.000,-.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het te financieren onroerend goed worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Leendoel

Leendoel betreft de herfinanciering van de appartementen in het bezit van Willem Haars en een gedeelte werkkapitaal.

Ondernemer

Willem Haars (1961) is nagenoeg zijn hele leven actief geweest in de financiële wereld. Jarenlang assurantie tussenpersoon geweest en sinds 2001 heeft hij zijn eigen makelaarskantoor, Volkert Makelaardij. Het makelaarskantoor is gevestigd aan de Achterdijk 14 te Purmerend en al jarenlang familiebezit.

Onderneming

Willem en zijn partner hebben het vastgoed in privé in hun bezit. Verder heeft de heer Haars al decennia een goedlopend makelaarskantoor in Purmerend.

Achterdijk 14 A t/m D
Het onroerend goed aan de Achterdijk 14 A t/m D, 1441 DH te Purmerend betreft vier appartementen met bouwjaar 1870 en totaal 316 m² woonoppervlakte. De appartementen zijn residentieel verhuurd aan particulieren. De bouwkundige toestand van de appartementen is beoordeeld als goed. De marktwaarde is € 811.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 22 oktober 2021. 

Zuster Bloemstraat 2
Het onroerend goed aan de Zuster Bloemstraat 2, 1141 TA te Monnickendam betreft een benedenwoning met bouwjaar 2018 en 67 m² woonoppervlakte. De benedenwoning is residentieel verhuurd aan een particulier. De bouwkundige toestand van de benedenwoning is beoordeeld als goed. De marktwaarde is € 269.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 23 oktober 2021.

De LTV (Loan To Value) is daarmee bij de start 61% en bij de slottermijn is de LTV 58%.

Juridische structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering € 465.000,-
Werkkapitaal € 195.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 660.000,-

Leenbedrag: € 660.000,- 
Rente: 4,9%
Looptijd: 60 maanden met een slottermijn van € 627.000,-

Overige financiers
Alleen voor de recreatiewoning op Texel rest nog een andere financiering bij een private investeerder.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Door de box 3 financiering is de D&B-score niet van toepassing.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de verhuur exploitatie van alle panden in box 3, aangetoond privé vermogen en het loon uit de eigen onderneming. De overall score is Zeer Goed.

Afloscapaciteit 
De totale inkomsten bedragen € 158.000,- met een netto cashflow overschot na financiering van € 53.000,- uit loon van de twee vennootschappen van de heer W.V. Haars en de huurinkomsten. Dit is toereikend voor de exploitatiekosten, rente en aflossing. We kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De verwachte solvabiliteit ultimo 2022 is 46% op een totaalbalans van € 2.768.000,- na financiering.  We kwalificeren de solvabiliteit als Zeer Goed.

Zekerheden en voorwaarden
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn mevrouw H. Haars – Moerkerken en de heer W.V. Haars. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim door de overwaarde op het onroerend goed in privé bezit.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 660.000,- verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund op het onroerend goed aan de:
  • Achterdijk 14 A t/m D, 1441 DH te Purmerend, kadastraal bekend als sectie C, nummer 3908 A5, A7, A8 en A10, appartementsindex 5, 7, 8 en 10 te Purmerend. Het onroerend goed kent een marktwaarde in verhuurde staat van € 811.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 22 oktober 2021.
  • Zuster Bloemstraat 2, 1141 TA te Monnickendam, kadastraal bekend als sectie A, nummer 3814 A27, appartementsindex 27 te Monnickendam. Het onroerend goed kent een marktwaarde in verhuurde staat van € 269.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 23 oktober 2021.
 • Het onroerend goed kent een marktwaarde in verhuurde staat van totaal € 1.080.000,-.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het te financieren onroerend goed worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijvingen, de verpanding van de huurpenningen en de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemers kwalificeren wij de zekerheden als Zeer Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Zeer goed
Zekerheden: Zeer goed
Overall: Zeer goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-88450 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
03-02-2022 om 15:41
investeerder-95163 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-02-2022 om 15:40
investeerder-41885 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-02-2022 om 15:34
investeerder-302649 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-02-2022 om 15:34
investeerder-43424 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-02-2022 om 15:33

Ondernemer

Willem Haars

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur