32276

Willemsen Groep B.V.

€ 50.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 108
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 30-04-2019 in 4 uur volgeschreven door 108 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Willemsen Groep B.V.
Sector Bouw
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 03-11-2010
Website www.willemsenbouwbedrijf.nl

Leendoel

De Willemsen Groep bestaat naast de holding uit Willemsen Bouw & Onderhoud B.V. en Willemsen Kitwerken B.V.. Het bedrijf richt zich voornamelijk op bouw en onderhoud, waarbij zij zich profileren als betrouwbare bouwpartner. Martin Willemsen is DGA van de Willemsen Groep B.V. en echtgenote Geurtje en zoon Luke zijn ook werkzaam voor het bedrijf. Om de aanhoudende groei vast te kunnen houden, is er behoefte aan werkkapitaal. Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 50.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn Willemsen Groep B.V., Willemsen Bouw & Onderhoud B.V. en Willemsen Kitwerken B.V.. Door de heer M.D. Willemsen wordt een garantiestelling afgegeven voor de hoogte van het leenbedrag.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Willemsen Groep B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische, geconsolideerde cijfers van Willemsen Groep B.V.. Voor 2019 wordt een verdere doorgroei van de onderneming verwacht, mede op basis van deze investering. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Extra toelichting bij jaarcijfers 2018
Eenmanszaak Afbouwbedrijf Willemsen is in 2018 volledig ingebracht in de besloten vennootschap. Bovengenoemde datum van oprichting betreft de datum van de start van de eenmanszaak. Daar de vergelijking tussen de cijfers van de eenmanszaak en de groep een scheef beeld laten zien, presenteren wij hier enkel de geconsolideerde cijfers van de besloten vennootschappen.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2018 

Activa

  2018
Vaste activa € 37.000
Vlottende activa € 80.000
Overige activa € 14.000
Totaal € 131.000

Passiva

  2018
Eigen vermogen € 23.000
Langlopende schulden € 40.000
Kortlopende schulden € 68.000
Totaal € 131.000

Winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 400.000  
Bruto winst € 266.000  
Kosten € 240.000  
Netto winst € 23.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-6822 heeft € 400 geïnvesteerd.
30-04-2019 om 16:36
investeerder-9099 heeft € 100 geïnvesteerd.
30-04-2019 om 16:34
investeerder-37783 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-04-2019 om 16:32
investeerder-14866 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-04-2019 om 16:29
investeerder-57633 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-04-2019 om 16:28

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders