30457

Wintertuin Experience

€ 50.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 68
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 19-07-2018 in 1 uur volgeschreven door 68 investeerders

Samenvatting

In de prachtige Wintertuin in Baarn gaan ervaren game-ontwerpers Karen Sikkema en Michiel van Eunen een Escape Room openen. De Escape Room krijgt als thema de bijzondere geschiedenis van het monumentale pand en het mooie Cantonspark eromheen. In de ‘belevingstuin’ die zo gaat ontstaan, kan men vijf dagen per week terecht voor een hapje en drankje (tot 19.00 uur ’s avonds) en voor een bijzondere beleving in de Escape Room of in het park.

Financieringsbehoefte
De totale financieringsbehoefte is € 170.000,-. Hiervan wordt € 20.000,- uit eigen middelen ingebracht en € 100.000,- door de Rabobank gefinancierd. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 50.000,-. De looptijd is 60 maanden, inclusief een aflossingsvrije periode van zes maanden. Na zes maanden geldt er een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score voor deze aanvraag is Laag risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren zijn Wintertuin B.V. en K.L. Sikkema en M.H. van Eunen h.o.d.n. Living Story v.o.f. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Living Story v.o.f. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Wintertuin Experience B.V. wordt in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 

Video Pitch

Leendoel

De gevraagde financiering wordt gebruikt voor de verbouwing van de Wintertuin in Baarn, het inrichten van twee Escape Rooms en de aanschaf van inventaris en voorraden. 

Ondernemer

Karen Sikkema (1978) heeft een achtergrond in experience design en mobiele beleving en werkte in het begin van haar arbeidscarriere als consultant en beleidsadviseur. Binnen Living Story is Karen actief als business developer, ontwerper en project manager. Ze heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in game-based learning en het toepassen van spel en beleving voor leren, toerisme en cultureel erfgoed. Het ontwerpen voor dit doel toegepaste Escape Rooms is de laatste toevoeging aan de lijst van soorten games en beleving die Karen heeft ontwikkeld. 

Michiel van Eunen (1975) is van origine theatermaker en heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in gamification en Escape Room design. Hij is de oprichter van Living Story en heeft talloze spellen ontwikkeld voor bedrijfsuitjes en evenementen. Ook programmeerde Michiel de mobiele games waaraan Living Story werkte zoals Lost in Time, The Nature Game, Tezz en de Tijdsgeest. Momenteel staat hij in de top-10 van internationale gamification experts. Tevens is Michiel gamification trainer en spreekt hij met regelmaat op internationale congressen en events. 

Onderneming

In de Wintertuin in Baarn gaan Michiel en Karen een Escape Room openen, aangevuld met een mobiele game in het omliggende Cantonspark en ondersteunende horeca. De Escape Room krijgt als thema de bijzondere geschiedenis van het monumentale pand en het mooie Cantonspark eromheen. In de ‘belevingstuin’ die zo gaat ontstaan, kan men vijf dagen per week terecht voor een hapje en drankje (tot 19.00 uur ’s avonds) en voor een bijzondere beleving in de Escape Room of in het park.

Escape Rooms 
In de Wintertuin starten de ondernemers met twee Escape Rooms, die in de Oostbeuk van het gebouw gebouwd worden (op de plek van de huidige kelderbak). De Escape Rooms worden gebouwd in de vorm van een glazen plantenkas en (deels) gevuld met planten, waardoor het botanische karakter van de Wintertuin extra tot zijn recht komt. Bij gebleken succes kan het aantal Escape Rooms worden uitgebreid tot drie of vier.

Living Story
Karen en Michiel zijn samen vennoten in Living Story v.o.f., welke in 2005 is opgericht. Deze onderneming is een ervaren experience designbureau en is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitvoeren van spellen voor bedrijfsuitjes en teambuilding, serious games en op maat gemaakte gameconcepten waarbij de beleving van de deelnemers centraal staat. Het doel is altijd dat de deelnemers ervaren dat ze iets unieks beleven. Karen en Michiel noemen deze evenementen daarom ‘experiences’.

Locatie
Wintertuin Experience is gevestigd in de Wintertuin in Baarn, midden in het prachtige Cantonspark. De Wintertuin is vrij toegankelijk binnen de gestelde openingsuren. Bezoekers kunnen, zonder zich verplicht te voelen om een consumptie af te nemen, het pand bekijken, de krant komen lezen aan de grote tafel in het horeca gedeelte of genieten van de middagzon op het terras met het uitzicht op het fraaie Cantonspark.

Marktinformatie
De markt voor Escape Rooms is de laatste jaren enorm gegroeid. De Escape Room is als uitje voor particulieren en bedrijven een enorme trend, die naar verwachting nog een flink aantal jaren zal groeien. Waar een aantal jaren geleden de eerste Escape Room in Nederland haar deuren opende in Bunschoten-Spakenburg, zijn er in bijna vijf jaar tijd meer dan 500 Escape Rooms in Nederland geopend, stuk voor stuk met een groeiend aantal bezoekers. Vooral de professioneel ontworpen Escape Rooms zien hun bezoekersaantallen nog steeds stijgen, ook als ze al meerdere jaren bestaan. De markt voor Escape Rooms bestaat uit vriendengroepen, families, bedrijfsuitjes en teamactiviteiten.

Verdienmodel
Het verdienmodel van Wintertuin Experience is tweeledig. Enerzijds de prijs die mensen betalen om gebruik te maken van de Escape Rooms en daarnaast de mogelijkheid om vanuit de horeca gelegenheid dranken en simpele (lunch)gerechten aan te bieden. Het verdienmodel is gestaafd op de Escape Rooms, hoewel de verwachting is dat mensen een wandeling door de mooie tuin, die open is voor het publiek, ook gebruik zullen willen maken van de horeca. Tevens worden er ook mobiele games en speurtochten aangeboden voor jeugdigere gebruikers, wandelingen- en fietstochten, kleine tentoonstellingen over de geschiedenis en omgeving van de Wintertuin en Cantonspark en teambuilding activiteiten. Daarnaast is er de mogelijkheid tot vergaderen, fotoshoots of het organiseren van workshops op de locatie. 

Structuur

Financieringsbehoefte

Verbouwing € 49.000,-
Escape Rooms € 66.000,-
Voorraden € 5.000,-
Bankgarantie € 15.000,-
Onvoorzien € 35.000,-
Totaal € 170.000,-
Eigen inbreng € 20.000,-
Rabobank € 100.000,-
Collin Crowdfund € 50.000,-

Leenbedrag: € 50.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, inclusief een aflossingsvrije periode van zes maanden. Na de aflossingsvrije periode geldt er een lineaire maandelijkse aflossing

Overige financiering
Rabobank verstrekt een lening aan Wintertuin Experience B.V. van € 100.000,- met een looptijd van 72 maanden. Er geldt een aflossingsvrije periode in de eerste zes maanden van de financiering. Als zekerheid voor de financiering geven Karen en Michiel beiden een borgtocht af ter hoogte van € 12.500,-. Er geldt staatsgarantie voor € 75.000,- en verpanding van de inventaris en voorraden van Wintertuin Experience B.V.

Ondersteuning van de verhuurder
De verhurende partij, de gemeente Baarn, heeft een groot commitment afgegeven om de Wintertuin tot een succes te maken. Men heeft toegezegd € 423.500,- te investeren in de renovatie van de Wintertuin.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Wintertuin B.V. en K.L. Sikkema en M.H. van Eunen h.o.d.n. Living Story v.o.f. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ongeveer gelijk aan de helft van het leenbedrag bij Collin.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Living Story v.o.f. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Wintertuin Experience B.V. wordt in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Deze inventaris en voorraad is voorbelast met een verpanding van de Rabobank. 

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert de Wintertuin Experience B.V. als Verhoogd risico. Mededebiteur Living Story v.o.f. wordt door Dun & Bradstreet als Laag risico gekwalificeerd. Aangezien Living Story v.o.f. ruim 14 jaar bestaat, heeft Dun & Bradstreet meer relevante data kunnen verzamelen over deze onderneming dan van Wintertuin Experience B.V., welke zes maanden geleden is opgericht. Derhalve hanteren we de kwalificatie van Living Story v.o.f., Laag risico, voor deze aanvraag. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de openingsbalans en prognoses voor 2018 en 2019 van Wintertuin Experience B.V. 

Rentabiliteit
De exploitatieprognose voor de Wintertuin Experience is opgesteld met de ervaringen die Karen en Michiel hebben met hun vergelijkbare onderneming, Living Story hebben. De exploitatie van deze vof is buiten de cijfermatige analyse gelaten, maar is in 2014, 2015, 2016 en 2017 winstgevend geweest. In 2018 is de Wintertuin slechts beperkt geopend en moet er flink geïnvesteerd worden. Er wordt een beperkte omzet geprognosticeerd waar naar verwachting een verlies van € 14.000,- van overblijft. Dit verlies kan worden opgevangen vanuit het meegefinancierde werkkapitaal en het resultaat van Living Story. Er is in 2018 is er geen aflossingsdruk. Voor 2019 is er een verwachte omzet van € 280.000,-. De geprognosticeerde netto winst is € 12.000,- en de genormaliseerde cashflow is € 39.000,-. Bij een aflossingsdruk van € 29.000,- resteert er een netto cashflowoverschot van € 10.000,- (score Ruim voldoende). Wij achten het voorzichtigheidshalve passend om de Rentabiliteit als Voldoende te kwalificeren. 

Solvabiliteit
Op het moment van financiering is de solvabiliteit van de onderneming 12% bij een balanstotaal van € 170.000,- (score Matig). Binnen mededebiteur Living Story v.o.f. is er een vermogen van ongeveer € 25.000,- bij een balanstotaal van € 26.000,- aanwezig, waardoor wij het passend achten om de Solvabiliteit als Voldoende te kwalificeren. 

Liquiditeit
Op het moment van financiering is de current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) van de onderneming 3,0. Per ultimo 2018 is de current ratio naar verwachting 2,0 en per ultimo 2019 blijft deze current ratio volgens de prognose ongeveer gelijk. De vlottende activa bestaat hoofdzakelijk uit liquide middelen, terwijl de vlottende passiva hoofdzakelijk aflossingsdruk is aan Collin Crowdfund en de Rabobank. Wij achten het passend om de liquiditeit als Ruim voldoende te kwalificeren.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Alle investeerders ontvangen een voucher voor een gratis kop koffie bij de Wintertuin voor twee personen. 
Investeerders die een bedrag vanaf € 2.500,- investeren, kunnen eenmalig met een groep van 6 personen gratis de Escape Room in de Wintertuin spelen.

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Door aanspraak te maken op deze beloning zal uw anonimiteit opgeheven worden.
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-50728 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-07-2018 om 10:03
investeerder-43785 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-07-2018 om 10:03
investeerder-59460 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-07-2018 om 10:03
investeerder-18288 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-07-2018 om 10:02
investeerder-57762 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-07-2018 om 10:02

Ondernemer
Karen Sikkema
Michiel van Eunen

Crowdfund Coach


Guus Oerlemans