47652

XXL Scooters

€ 150.000  |  9,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 273
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 28-03-2024 in 1 uur volgeschreven door 273 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam XXL Scooters
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Herfinanciering
Datum van oprichting 24-09-2018
Website www.xxlscooters.nl

Leendoel

René Tolhuisen exploiteert vanuit een eenmanszaak een onderneming die actief is in de verkoop en het onderhoud van (elektrische) scooters in Arnhem onder de naam XXL Scooters. De onderneming is ontstaan vanuit een overname van Mantel Scooters in 2018. Rene was daar al werkzaam vanaf 1997 en op dat moment werkzaam in de rol van bedrijfsleider. Na 22 jaar in dienst kreeg Rene de mogelijkheid om de winkel over te nemen en voort te zetten. De overname is mede gefinancierd door Rabobank, waarvan de leningen deze zomer naar verwachting volledig zijn afgelost.

Al vrij snel na de overname werd de winkel getroffen door de coronamaatregelen waardoor de winkel moest sluiten. Zo veel als mogelijk is gekeken om het personeel te kunnen behouden middels overheidssteun. In deze periode zijn er verliezen gedraaid waardoor het negatieve vermogen is ontstaan. Mede omdat men in staat is gebleken het grootste deel van het personeelsbestand te behouden is men in staat om weer positieve cijfers te draaien en hierdoor winst toe te voegen aan het vermogen. Om meer rust in de liquiditeiten te organiseren is de vraag van onderneming om een groot deel van de kortlopende schulden te herfinancieren middels een middellange lening via Collin Crowdfund.

Er wordt een lineaire lening van € 150.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden en een slottermijn van € 75.000,-. De vaste rente bedraagt 9,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering kortlopende schulden € 150.000
Totaal € 150.000
Collin Direct € 150.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer voor de financiering is de heer R.J.P. Tolhuisen, handelend onder de naam XXL Scooters. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op de eigen woning waar tevens hypotheek op wordt gevestigd. 
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op het woonhuis aan de Eindhovensingel 302, 6844 CT te Arnhem, kadastraal bekend als sectie AC, nummer 4203 te Arnhem, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 220.000,- en een openstaande schuld van € 114.828,- per 17-01-2024. Het onroerend goed kent een waarde van € 350.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 15-02-2024.
  • De heer Tolhuisen geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Eindhovensingel 302, 6844 CT te Arnhem, kadastraal bekend als sectie AC, nummer 4203 te Arnhem. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, waardoor dit op de slottermijn in mindering zal worden gebracht.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de Lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 12 maanden conform de Algemene Voorwaarden), indien Geldnemer de Lening via Collin Crowdfund herfinanciert. De Investeerders van deze financiering zullen in dat geval een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor XXL Scooters is Laag risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling mede gebruik gemaakt van de historische jaarcijfers tot en met 2022, voorlopige cijfers 2023, een prognose voor 2024 en de overwaarde op het onroerend goed waarop hypotheek gevestigd wordt. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
Op basis van ontvangen tussentijdse cijfers tot en met oktober 2023 is er een omzet van € 936.000,- gerealiseerd. Ondanks dat in de sector de verkoop van scooters is gedaald, is de onderneming in staat gebleken de marge te verbeteren door uren op de werkplaats beter te gaan rekenen. Op basis van de tussentijdse cijfers tot en met oktober 2023 is in samenspraak met ondernemer een prognose opgesteld voor 2024. In de coronajaren zijn er verliezen gedraaid waardoor er sprake is van een negatief eigen vermogen, wat deels wordt gemitigeerd door het aanwezige vermogen in privé. De verwachting is dat er met zo’n 4 jaar weer sprake is van een positief eigen vermogen binnen de eenmanszaak.

Jaarcijfers

Voorlopige balans per 31-10-2023

Activa

  31-10-2023
Vaste activa € 165.000
Vlottende activa € 211.000
Totaal € 376.000

Passiva

  31-10-2023
Eigen vermogen € -150.000
Langlopende schulden € 250.000
Kortlopende schulden € 276.000
Totaal € 376.000

Winst- en verliesrekening voorlopig tot en met oktober 2023 en prognose 2024

  t/m oktober 2023 2024
Omzet € 936.000 € 1.200.000
Bruto winst € 375.000 € 480.000
Kosten € 320.000 € 401.000
Resultaat € 55.000 € 79.000

Bijlage(n)

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
28-03-2024 om 15:11
Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
28-03-2024 om 15:11
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
28-03-2024 om 15:10
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
28-03-2024 om 15:10
Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
28-03-2024 om 15:10

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders