47980

Y & D Vastgoed V.O.F.

€ 150.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 296
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Zeer goed
Deze leningaanvraag is op 2-04-2024 in 1 uur volgeschreven door 296 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Y & D Vastgoed V.O.F.
Sector Vastgoed
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Aankoop onroerend goed
Datum van oprichting 28-05-2020

Leendoel

Y & D Vastgoed VOF is een onderneming opgericht door de gebroeders Housein. Beiden hebben een eenmanszaak actief in de autobranche; Autobedrijf BAK en Zayn Cars. Beide bedrijven zijn op hetzelfde terrein gevestigd en richten zich beide op het hogere segment auto’s.
Met de opgerichte VOF gaan ze nu een bedrijfsruimte aanschaffen aan de Aldebaranweg 14N te Leeuwarden. Hiervoor is een financiering benodigd.
Er wordt een lineaire lening van € 150.000,- verstrekt met een slottermijn van € 100.000,- met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop onroerend goed € 142.500
BTW € 29.925
Overdrachtsbelasting € 15.390
Aanvullende kosten € 5.000
Totale investering € 195.315
Eigen inbreng € 45.315
Collin Direct € 150.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn :
  • D. Housein handelend onder de naam Autobedrijf Zayn
  • Y. Housein handelend onder de naam Autobedrijf BAK
  • D. Housein en Y. Housein handelend onder de naam Y & D Vastgoed V.O.F. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De privévermogenspositie van beide ondernemers is momenteel materieel van aard op basis van overwaarde op het onroerend goed in privé bezit en de spaargelden per heden.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Aldebaranweg 14 n, 8938 BD te Leeuwarden, kadastraal bekend als sectie K complexaanduiding 5766 appartementsindex 51 te Leeuwarden verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 151.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 04-03-2024;
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op het perceel grond met opstallen gelegen aan en nabij de Adonisweg 24, 8938 BJ te Leeuwarden, kadastraal bekend als sectie K nummer 7128 te Leeuwarden, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het perceel grond met opstallen is aangekocht voor € 80.000,- per 12-10-2020.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Aldebaranweg 14 n, 8938 BD te Leeuwarden, kadastraal bekend als sectie K complexaanduiding 5766 appartementsindex 51 te Leeuwarden, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Geldnemers worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De mogelijkheid bestaat om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien Geldnemer de lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening. 
 • De mogelijkheid bestaat om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor zowel Y & D Vastgoed VOF, Autobedrijf BAK als Zayn Cars is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de score Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de jaarcijfers van 2022 en 2023 van Autobedrijf BAK en Zayn Cars, en van de prognose van Y & D Vastgoed VOF voor 2024. De overall Collin Credit Score is Zeer Goed.

Toelichting jaarcijfers

De gepresenteerde cijfers zijn de jaarcijfers van 2023 van Autobedrijf BAK en Zayn Cars. 
Er zijn op dit moment nog geen huurinkomsten in Y & D Vastgoed VOF. De markthuur voor het aan te kopen onroerend goed bedraagt € 12.750,- volgens het taxatierapport met waardepeildatum 4-3-2024. De rente, kosten en aflosverplichting bedragen het eerste volledige jaar circa € 21.800,-. De eenmanszaken van beide ondernemers worden mede geldnemer zodat aan de verplichtingen voldaan kan worden.
Autobedrijf BAK heeft in 2023 een omzet behaald van € 2.262.000,-, met een netto cashflow na privéonttrekkingen van € 88.000,-. 
Zayn Cars heeft in april 2023 de activiteiten van de cafetaria (My Snax) verkocht en focust zich nu alleen op het autobedrijf. Er is een omzet behaald van € 964.000,-, met een netto cashflow tekort na privé onttrekkingen van € 15.000,-. De verwachting is dat doordat de volledige focus nu op het autobedrijf ligt de omzetten hier zullen stijgen. 
De solvabiliteit op de openingsbalans voor Y & D Vastgoed BV is 36% op een balanstotaal van € 236.000,-. Op de balans staat de financiering van Collin, het aan te kopen onroerend goed en het eerder gekochte perceel grond met opstallen. 
De solvabiliteit voor Autobedrijf BAK bedraagt 89% op een balanstotaal van € 789.000,- en voor Zayn Cars bedraagt de solvabiliteit 99% op een balanstotaal van € 120.000,-.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2023 Autobedrijf BAK

Activa

  2023
Vaste activa € 227.000
Vlottende activa € 561.000
Totaal € 788.000

Passiva

  2023
Eigen vermogen € 702.000
Langlopende schulden € —
Kortlopende schulden € 86.000
Totaal € 788.000

Winst- en verliesrekening 2023 Autobedrijf BAK

Omzet € 2.262.000
Bruto winst € 197.000
Kosten € 61.000
Resultaat € 136.000
Privé onttrekking € 48.000
Netto cashflowoverschot € 88.000

 

Balans overzicht ultimo 2023 Zayn Cars

Activa

  2023
Vaste activa € —
Vlottende activa € 120.000
Totaal € 120.000

Passiva

  2023
Eigen vermogen € 119.000
Langlopende schulden € —
Kortlopende schulden € 1.000
Totaal € 120.000

Winst- en verliesrekening 2023 Zayn Cars

Omzet € 989.000
Bruto winst € 104.000
Kosten € 71.000
Resultaat € 33.000
Privé onttrekking € 48.000
Netto cashflow tekort € 15.000

 

Balans overzicht na investering Y & D Vastgoed V.O.F.

Activa

  BNI
Vaste activa € 237.000
Vlottende activa € —
Totaal € 237.000

Passiva

  2023
Eigen vermogen € 87.000
Langlopende schulden € 140.000
Kortlopende schulden € 10.000
Totaal € 237.000

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-44951 heeft € 200 geïnvesteerd.
02-04-2024 om 11:55
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
02-04-2024 om 11:55
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
02-04-2024 om 11:52
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
02-04-2024 om 11:50
investeerder-234837 heeft € 100 geïnvesteerd.
02-04-2024 om 11:49

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders