44113

Y. Yatkin en N.A.M. Loijens (box 3)

€ 80.000  |  7,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 155
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Zeer goed
Deze leningaanvraag is op 19-12-2022 in 1 uur volgeschreven door 155 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Y. Yatkin en N.A.M. Loijens (box 3)
Leendoel Onroerend goed

Leendoel

Yusuf Yatkin werkt al vele jaren als ZZP’er in de transportsector. Elke transporteur kan hem inhuren. Hij werkt voor grote sportevenementen zoals TT Assen. N.A.M. Yatkin werkt ruim 18 jaar als bestuurssecretarissen bij een gemeente. Samen hebben zij in 2003 een eerste onroerend goed aangekocht te Hilvarenbeek voor de verhuur. Het gaat om een winkel op de begane grond met daarboven 2 appartementen. Deze zijn de afgelopen 20 jaar verhuurd geweest.

In 2020 en 2021 hebben zij een huis gekocht in Tilburg en deze hebben zij getransformeerd naar 4 appartementen. De appartementen zijn allemaal verhuurd. De winkel in Hilvarenbeek wil graag uitbreiden en zoekt een locatie als ontvangstruimte voor zijn klanten. Yusuf en Yatkin willen een ruimte kopen die daarvoor geschikt is. Het gaat om het onroerend goed aan de J.F. Kennedylaan 10a te Hilvarenbeek.

Er wordt een annuïtaire lening van € 80.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden, een vaste rente van 7,0% per jaar en een slottermijn van € 68.000,-. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop onroerend goed € 100.000
Overdrachtsbelasting € 8.000
Verbouwing € 15.000
Kosten € 2.500
Totaal € 125.500
Eigen inbreng € 45.500
Collin Direct € 80.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn de heer Y. Yatkin en mevrouw N.A.M. Loijens. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De privévermogenspositie is materieel op basis van de overwaarde op de vastgoedportefeuille.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 80.000,- op het te aan te kopen bedrijfsmatig onroerend goed aan de J.F. Kennedylaan 10A, 5081 GK te Hilvarenbeek, kadastraal bekend als sectie D nummer 5708 te Hilvarenbeek, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 24 oktober 2022 heeft het onderpand een marktwaarde van € 100.000,-.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfsmatig onroerend goed aan de J.F. Kennedylaan 10A, 5081 GK te Hilvarenbeek, kadastraal bekend als sectie D nummer 5708 te Hilvarenbeek, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De ondernemers hebben de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, in de laatste 24 maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 3 maanden.
  • De ondernemers hebben de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd. De investeerders van deze financiering zullen een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.
  • De ondernemers hebben de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Vanwege het box 3 karakter van de financiering is een Dun & Bradstreet score niet van toepassing. Volledigheidshalve vermelden wij dat het bedrijf van Y. Yatkin, Yatkin Logistiek de Dun & Bradstreet score Laag risico heeft.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de jaarcijfers 2021 van Yatkin Logistiek en de taxatierapporten en huurcontracten van de bestaande vastgoedportefeuille en het aan te kopen onroerend goed. De overall Collin Credit Score is Zeer Goed.

Toelichting jaarcijfers
De ondernemers hebben naast de verhuur van het vastgoed ook inkomen vanuit enerzijds de eigen onderneming en anderzijds uit looninkomsten vanuit de gemeente. De huuropbrengsten kunnen volledig ingezet worden ten behoeve van de rente- en aflosverplichtingen van de financiering.

Jaarcijfers

Balans overzicht na financiering

Activa

  na financiering
Vaste activa € 705.000
Vlottende activa € 0
Overige vlottende activa € 35.000
Totaal € 740.000

Passiva

  na financiering
Eigen vermogen € 382.000
Langlopende schulden € 358.000
Kortlopende schulden € 0
Totaal € 740.000

Huuropbrengsten Box 3

Huurinkomsten € 92.000
Exploitatiekosten € 9.000
Rente- en aflosverplichting Collin Crowdfund € 10.000
Rente- en aflosverplichting Overig € 6.000
Netto Cashflow € 67.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-285075 heeft € 100 geïnvesteerd.
19-12-2022 om 14:13
investeerder-288196 heeft € 100 geïnvesteerd.
19-12-2022 om 14:12
investeerder-40878 heeft € 300 geïnvesteerd.
19-12-2022 om 14:12
investeerder-120470 heeft € 100 geïnvesteerd.
19-12-2022 om 14:12
investeerder-335669 heeft € 100 geïnvesteerd.
19-12-2022 om 14:12

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders