20633

ZACK Benelux

€ 300.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 180
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 25-08-2016 in 1 uur volgeschreven door 180 investeerders

Samenvatting

Sicon Beheer B.V. is met haar 100% dochter Bestgift B.V. (handelsnaam ZACK Benelux) voor de Benelux de exclusieve importeur en distributeur van het merk ZACK. Dit is een gerenommeerd en toonaangevend woonaccessoires producent van RVS, gevestigd te Hamburg, Duitsland. De organisatie van ZACK Benelux bestaat uit circa 16 mensen (10 Fte). ZACK Benelux zal de nieuwe financiering vooral aanwenden om haar eigen marktpositie te versterken en verder uit te breiden. Zo zal de voorraad worden uitgebreid t.b.v. grotere en nieuwe klanten en biedt de financiering ruimte om de eigen webshop verder nationaal en internationaal (ook buiten de Benelux) uit te bouwen. Tevens biedt het de mogelijkheid om het functioneren als groothandel verder te optimaliseren door drop shipment mogelijk te maken. De huidige financieringsvorm bij de Rabobank biedt hiervoor te weinig mogelijkheden en wordt geheel afgelost.

Drop Shipment is een constructie, waarbij ZACK een bestelling van een eindklant ontvangt. ZACK plaatst de bestelling door naar de groothandel/producent. De groothandel/producent levert het product direct aan de eindklant. De factuur van de groothandel/producent gaat naar ZACK. De factuur van ZACK gaat naar de eindklant.

Financieringsbehoefte

De totale investeringsbehoefte is € 1.000.000,- waarvan € 700.000,- ingevuld wordt via een factoringovereenkomst met ABC Finance. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 300.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Momenteel heeft de onderneming een kredietfaciliteit van € 650.000,- bij de Rabobank (huisbankier). Het is een voorraad -en debiteuren gerelateerd krediet dat onvoldoende flexibiliteit biedt voor de seizoenspatronen. Het bedrijf wil dit krediet vervangen door een financieringswijze, waarbij de omzetgroei kan worden gefinancierd met een flexibele oplossing. 

Structuur

De activiteiten van ZACK Benelux worden geëxploiteerd door Bestgift B.V. Deze werkmaatschappij is voor 100% eigendom van Sicon Beheer B.V. De aandelen van Sicon Beheer B.V. zijn gecertificeerd in een STAK, waarvan de heer R. Sieben enig bestuurder is. 

Risico

De Dun & Bradstreet score voor Bestgift B.V. is een Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren zijn Sicon Beheer B.V. en Bestgift B.V. De heer R. Sieben en zijn echtgenote geven een gezamenlijke borgstelling af van € 175.000,-. Er is een geconsolideerde non-onttrekkingsverklaring van 30% overeengekomen. Daarnaast wordt er een 2de hypotheek gevestigd op het bedrijfspand voor een bedrag van € 300.000,- voor investeerders die € 5.000,- of meer investeren. 

Video Pitch

Leendoel

Met de gevraagde financiering van € 1.000.000,- zal de kredietfaciliteit van de Rabobank van € 650.000,- volledig afgelost worden en worden opgeheven. De bestaande borgstelling bij de Rabobank bewijsbaar worden opgeheven. De overige € 350.000,- zal aangewend worden om de voorraad uit te breiden, de verbetering van de crediteurenpositie en een deel om de debiteurentermijn te overbruggen. Dit wordt mede opgelost door de factorovereenkomst met ABC Finance, in combinatie met de lening van Collin Crowdfund. 

Ondernemer

Raymond Sieben (1961) heeft een veelzijdige achtergrond in juridische-, commerciële- en management functies. Na zijn studie Nederlands Recht is Sieben vanaf 1987 enkele jaren als jurist werkzaam geweest bij een gerenommeerd Europees semi-wetenschappelijk Instituut en vervolgens bij een Nederlandse adviesorganisatie voor het MKB. In de periode 1993-1999 is Sieben Managing Director van een dochterbedrijf van de organisatie die nu bekend is onder de naam Ziggo. Sinds 1999 is Sieben zelfstandig ondernemer, eerst als fusie- en overnamemakelaar en vanaf 2004 als eigenaar van ZACK Benelux. Raymond is het beste te omschrijven als iemand die creatief, sterk analytisch en een doorzetter is. Respect voor de medemens en denken vanuit een evenwichtig partnership staan daarbij hoog in het vaandel. Raymond is bij ZACK Benelux Executive Director.

Nicole Conradi (1965) heeft gedurende een periode van ongeveer 10 jaar bij drie bedrijven ervaring opgedaan als afdelings-, management- en directiesecretaresse. Daarna heeft zij haar werk als Coördinator Thuiszorg gecombineerd met haar opleiding Orthopedagogiek aan de Fontys Hogeschool. Vanaf 2004 heeft zij deze werkzaamheden en studie gecombineerd met projectmanagement activiteiten bij Bestgift B.V. / ZACK Benelux. Vanaf 2008 is Nicole full time toegetreden tot de directie van ZACK Benelux, waar zij eindverantwoordelijk is voor alle operationele aangelegenheden. Nicole is een manager met een groot empathisch vermogen, iemand die personeelsleden in de eigen kracht wil laten functioneren, binnen het team verbindingen aanbrengt en onderhoudt, zodat de samenwerking goed op elkaar aansluit. Nicole is kosten-kritisch, analytisch, creatief, open, transparant en zakelijk. 

Nicole en Raymond zijn ruim 30 jaar elkaars levenspartner, wonen in Roermond en hebben een zoon van 17, die dit jaar Econometrie gaat studeren aan de Tilburg University, en een dochter van 20, die nu 3e jaars Industrial Design studeert aan de TU in Delft.

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep
ZACK Benelux richt zich met haar merk ZACK op het betere middensegment van de markt. Met een goede product-prijsverhouding weet zij daarmee (a) een goede prijs voor haar producten neer te zetten, en (b) een grote groep kapitaalkrachtige consumenten te bereiken die interesse hebben in duurzame design woonaccessoires. 

Missie, visie en/of doelstellingen
Bij de bewerking van de markt vindt ZACK Benelux het van groot belang om op strategische locaties een kwalitatieve zichtbaarheid te hebben. Door met een representatieve collectie als merk zichtbaar te zijn in de centra van de steden, in de periferie van de steden en op internet, blijft ZACK als merk zichtbaar en wordt de continuïteit qua omzet het beste gewaarborgd. ZACK Benelux kiest daarbij voor een selectieve distributie: beter minder, maar wel kwalitatieve en representatieve verkooplocaties, dan meer locaties zonder zichtbaarheid en representativiteit van merk en collectie. ZACK Benelux verlangt van nieuwe dealers altijd dat zij voorraadhoudend zijn; dat is met name op internet een garantie dat zaken gedaan kunnen worden met serieuze partijen in plaats van “goudzoekers” die zonder zelf risico te lopen een collectie online zetten en de markt verstoren. ZACK biedt daarmee een zekere prijsrust, hetgeen voor wederverkopers/dealers behoud van marge betekent en voor ZACK Benelux behoud van een hoogwaardig product/kwaliteitsimago en op de lange termijn ook behoud van marge.

Positionering in markt
ZACK heeft een grote naamsbekendheid verkregen met haar RVS gematteerde stalen collectie aan woonaccessoires. Door de collectie continu qua design te verfijnen en vernieuwen blijft de collectie actueel. Door sinds enkele jaren naast gematteerd staal ook met spiegelglans RVS te gaan werken, heeft ZACK bovendien nieuwe markten aangeboord. Met name op badkamergebied was ZACK jarenlang, met gematteerd staal, een relatief kleine speler. Met spiegelglans heeft ZACK echter een zéér groot marktpotentieel aangeboord, dat onder andere ertoe heeft geleid dat het preferred supplier is geworden van de marktleider (badkamers en keukens) in Nederland, te weten DMG (Mandemakers). In de DIY markt is ZACK hét design badkameraccessoire van Maxeda (met haar formules Praxis, Plan-it en Brico). Daarnaast wordt het aangeboden bij woon-/warenhuizen (zoals Galeria INNO, Nijhof), kadowinkels, designshops en de betere meubelzaken (waaronder Eijerkamp en Hulshoff).

Concurrentiepositie
Tijdens de crisisjaren van 2008-2014 zijn veel merken en detaillisten zich gaan focussen op de onderkant van de markt, waar inmiddels een verzadiging qua aanbod is ontstaan. Té veel aanbieders, té veel aanbod van goedkope producten tegen een té lage prijs. Aan de andere kant van het “prijsspectrum” zijn er merken die door hun prijsstelling slechts een zeer selectieve groep van draagkrachtige consumenten weten te bereiken. Daartussen beweegt ZACK zich als een van de weinige spelers met haar kwalitatieve designproducten, die gekenmerkt worden door een uitermate goede product-prijsverhouding.
In de meest brede betekenis wordt concurrentie geboden door elk ander merk/product dat in een winkel meters inneemt. Concurrentie in schapruimte is cruciaal, aangezien winkels hun beschikbare ruimte op gemiddelde omzet per m2 analyseren. De producten van ZACK zijn overwegend compact, en dat in combinatie met de relatief hoge waarde, zorgt ervoor dat omzet per m2 gemiddeld erg hoog is. Daarmee wordt ZACK veelal gezien als een interessante margebrenger, zeker gelet op de prijsstabiliteit die het eveneens biedt. Binnen het segment waarin ZACK actief is, is de concurrentie op RVS gematteerd staal de laatste jaren door verschuivingen in collecties van andere aanbieders verminderd. Als relatieve nieuwkomer met spiegelglans RVS is ZACK juist een geduchte concurrent geworden voor vele andere aanbieders. Substituten van hetgeen het merk ZACK aanbiedt zijn er nagenoeg niet.

ZACK Benelux komt oorspronkelijk uit de zogenaamde “gemengde branche” van glas, porselein, aardewerk en andere huishoudelijke artikelen. Inmiddels is dit beeld gewijzigd en is het bedrijf erin geslaagd andere markten aan te boren en is het veel meer vertegenwoordigd in de bouw- en woningmarkten. Deze accentverschuiving is gepaard gegaan met andere betaalstructuren en –termijnen, een snellere “time to market” en andere vormen van bevoorrading (waaronder “drop shipment”). 

Wat wordt bereikt met de financiering?
De financiering zal vooral aangewend worden om voorraad uit te breiden t.b.v. grotere en nieuwe klanten. Mandemakers doet bijvoorbeeld al wekelijks 3-4 bestellingen en wil snel uitgeleverd worden, waardoor ZACK Benelux meer voorraad moet gaan aanhouden. Zij willen het programma verder uitbreiden. Bij welke partijen liggen dan de groeimogelijkheden bij meer werkkapitaal? Klant Maxeda (met dochters Praxis in Nederland en Brico en Plan-it in België) is bereid om van 120 dagen naar 90 dagen leverancierskrediet te gaan, maar dat gaat ten koste van de marge en dat wil ZACK Benelux niet. 

Daarnaast biedt de financiering ruimte om de eigen webshop verder nationaal en internationaal (ook buiten de Benelux) uit te bouwen. ZACK Benelux heeft alle domeinnamen (m.b.t. zackwebshop.com) van de meeste Europese landen gedeponeerd op Bestgift B.V. Dit alles is overigens in overeenstemming met ZACK GmbH. Tevens biedt het de mogelijkheid om het functioneren als groothandel verder te optimaliseren door bijv. drop shipment mogelijk te maken. Door drop shipment ligt het gehele voorraadrisico en dito kapitaalbeslag bij de leverancier (ZACK Benelux) en wordt tegen (voor ZACK Benelux) gunstigere marges direct aan de eindgebruiker geleverd. Een van de belangrijkste marktspelers in Nederland op badkamergebied is IGM, dat met formules zoals Baderie samen met Mandemakers de markt domineert. Bij Mandemakers is ZACK zoals bekend “preferred supplier”; bij IGM/Baderie kan ZACK zaken gaan doen, maar puur en alleen op basis van “drop shipment”. Dat functioneert alleen indien de garantie gegeven kan worden dat te allen tijde direct uit voorraad geleverd kan worden.

De huidige financieringsvorm is onvoldoende flexibel en biedt geen mogelijkheden om ons marktterrein en onze werkzaamheden verder uit te breiden. 

Structuur
organigram” class=img-responsive

Financieringsbehoefte

De totale financieringsbehoefte van ZACK Europe B.V. bedraagt € 1.000.000,- waarvan € 700.000,- gefinancierd zal worden door ABC Finance (factoring). De additionele €300.000,-, benodigd voor voorraad en groei, wordt gevraagd aan Collin.

Investeringsoverzicht

Aflossing en opheffing Rabobank kredietlijn € 650.000,-
Voorraaduitbreiding € 200.000,-
Debiteuren en crediteuren € 150.000,-
Totaal € 1.000.000,-
ABC Finance (factormaatschappij) € 700.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 300.000,-

Leenbedrag: € 300.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Sicon Beheer B.V. en Bestgift B.V. (ZACK Benelux)
  • Raymond Sieben en Nicole Conradi geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 175.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde. 
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een geconsolideerde non-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Sicon Beheer B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 30% of lager is.
  • Voor investeerders die € 5.000,- of meer investeren zal er een 2de hypotheek gevestigd worden op het bedrijfspand ter hoogte van € 300.000,-. 

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score geeft een Laag risico aan voor Bestgift B.V., met als handelsnaam Zack Benelux.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score wordt berekend aan de hand van definitieve geconsolideerde cijfers 2014 en 2015, en prognose 2016 en 2017 van Sicon Beheer B.V. en c.s. Deze jaarcijfers zijn opgemaakt door BDO Accountants en de prognose door NEOS Business Finance. De overall Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. 

Rentabiliteit
De geconsolideerde omzet in 2015 bedraagt € 3.500.000,- met een brutowinstmarge van 47%. Er resteert een cashflow van € 177.000,- waarmee de rentabiliteitsscore op Ruim voldoende uitkomt. De onderneming profiteert in 2016, en naar verwachting ook de daaropvolgende jaren, van het langzaam zichtbare herstel in de detailhandel. In 2016 zijn de verkoopprijzen verhoogd en is er afscheid genomen van verliesgevende klanten. De omzetprognose gaat uit van een omzetstijging naar € 3.700.000,- en een stijging van de brutowinstmarge naar 52%. Ook heeft er een verscherpt kostenbewustzijn plaatsvonden, waaruit voldoende kostenflexibiliteit is gebleken. Hierdoor verbetert de cashflow volgens de prognose naar € 398.000,-, waarmee de rentabiliteitsscore in 2016 naar verwachting uitkomt op Excellent. De tussentijdse cijfers bevestigen dit beeld. Van de geprognosticeerde cashflow 2016 resteert, na voldoening van o.a. financieringslasten, een Netto Cashflow overschot van bijna 100%. Deze zal gebruikt worden voor uitbreiding van de voorraden en verbetering van de crediteurenpositie. De verwachte omzet voor 2017 is € 3.800.000,- met een verwachte Cashflow van € 500.000,-. Het te verwachte Netto Cashflow overschot bedraagt bijna 40% van de verwachte Cashflow, waarmee de verwachte rentabiliteitsscore voor dat jaar uitkomt op Goed. De gemiddelde rentabiliteitsscore over 2015 t/m 2017 zou uitkomen op Goed. Wij hanteren vooralsnog de score Ruim voldoende o.b.v. hetgeen dat is gerealiseerd.

Solvabiliteit
Ultimo 2015 bedraagt de solvabiliteit bijna 20% op een balanstotaal van ruim € 3.600.000,- wat een solvabiliteitsscore van Voldoende zou rechtvaardigen. De kwaliteit van het eigen vermogen bestaat voor 40% uit een courant bedrijfspand met een taxatiewaarde van € 1.450.000,-. Hieruit blijkt dat er sprake is van een stille reserve op het bedrijfspand waardoor het gecorrigeerde eigen vermogen eind 2015 stijgt naar 23%. Het bedrijfspand is gefinancierd door de Rabobank (huisbankier) met een huidig uitstaand saldo van € 765.000,- en een eerste hypothecaire inschrijving op het bedrijfspand van € 1.400.000,-. Er is dus overwaarde aanwezig op het bedrijfspand. Rabobank zal de financiering continueren. Verder is er op basis van de prognosecijfers, onderbouwd door tussentijdse cijfers, de verwachting dat de solvabiliteit in 2016 oploopt naar ruim 25%. Door de aanwezige stille reserve zal het verwachte gecorrigeerde eigen vermogen in 2016 oplopen naar bijna 30%. Hiermee zou de solvabiliteitsscore uitkomen op Ruim voldoende. In 2017 is de verwachting dat het eigen vermogen verder zal verbeteren naar bijna 40%, wat een score Goed zou betekenen. Wij hanteren, mede op basis van de aanwezige stille reserve en de prognose die bevestigd wordt door tussentijdse cijfers, de score Ruim voldoende.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/ vlottende passiva) over 2015 is 1,2 wat een score Ruim voldoende oplevert. Door de ruimere werkkapitaalfinanciering en de groeiende rentabiliteit zal de liquiditeit aanzienlijk verbeteren. De current ratio op basis van de prognose cijfers 2016 en 2017 is respectievelijk 1,4 en 1,9, goed voor een score Goed en Excellent. Voor nu hanteren wij de score Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Investeerders worden mede beloond door korting op aankopen van ZACK accessoires via de eigen webshop: www.zackwebshop.com. De korting bedraagt 40% op de (bruto) verkoop adviesprijs, zoals weergegeven op de website, met een maximum per jaar van € 500,- na aftrek van de korting. Elke investeerder krijgt hiervoor een persoonlijke code.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-1872 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-08-2016 om 10:12
investeerder-16252 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
25-08-2016 om 10:11
investeerder-6360 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
25-08-2016 om 10:11
investeerder-11805 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
25-08-2016 om 10:11
investeerder-12864 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
25-08-2016 om 10:11

Ondernemer
Raymond Sieben
Nicole Conradi

Crowdfund Coach


Maurice Wijts