35669

A Real Solution Groep B.V.

€ 80.000  |  7,5% rente  |  30 maanden  Investeerders: 173
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

4 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 1-04-2020 in 1 uur volgeschreven door 173 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam A-Real-Solution Groep B.V.
Sector ICT
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Ontwikkeling / bedrijfskapitaal
Datum van oprichting 10-12-2002
Website www.arealsolution.nl

Leendoel

A-Real-Solution Groep B.V., de nieuwe naam van Activium Groep B.V., is een onderneming die gespecialiseerd is in bedrijfssoftware. Ondernemer Henk-Jan Wijnbergen heeft eind vorig jaar besloten om de focus te gaan leggen op de eigen ontwikkelde ‘’Real’’-producten. De Real producten voegen missende functionaliteiten toe aan het succesvolle Synergy platform van Exact Software, de marktleider in bedrijfssoftware. De Real producten zorgen voor een logische werking en verhogen aantoonbaar de acceptatie van vrijwel alle gebruikers. De franchise activiteiten voor de standaard software, inclusief de naam Activium, zijn aan een aantal franchisenemers verkocht. A-Real-Solution B.V. (de nieuwe naam van de werkmaatschappij) is een lean and mean organisatie geworden, waarin de abonnementen in 2020 ongeveer 50% van de omzet bedragen.

Er is behoefte aan financiering om de Real producten verder door te ontwikkelen, om een lening te herfinancieren en voor een stuk werkkapitaal. Ondernemer zorgt zelf ook voor de invulling van een deel van deze behoefte. Een eerdere financiering van deze ondernemer die via Collin Crowdfund is afgesloten, is reeds succesvol afgelost. De link naar de pitch van de eerdere financieringsaanvraag: https://www.collincrowdfund.nl/activium/ Er wordt een lineaire lening van € 80.000,- verstrekt met een looptijd van 30 maanden en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering € 45.000
Development € 40.000
Werkkapitaal € 35.000
Totaal € 120.000
Eigen middelen € 40.000
Collin Direct € 80.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn A-Real-Solution B.V., A-Real-Solution Groep B.V. en Wijnstam B.V. Door de heer H.J. Wijnbergen wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 80.000,- op het woonhuis aan de sneeuwroem 15 te Twello verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 650.000,- en een openstaande schuld van € 530.000,-. Op basis van een taxatierapport (per maart 2020) heeft het onderpand een marktwaarde van € 840.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor A-Real-Solution Groep B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische, geconsolideerde cijfers van Activium Groep B.V. en de verwachtingen voor 2020. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Extra toelichting jaarcijfers
In 2019 is er extra geïnvesteerd in het franchisegedeelte, de voorlopige cijfers laten een kleine winst zien. De abonnementen zijn een stabiele factor die in 2020 zo’n vijftig procent van de omzet zullen bedragen.

Invloed Coronavirus
De abonnementen en de dienstverlening blijven ook met de Corona maatregelen “gewoon” doorgaan, zowel A-Real-Solution als haar klanten werkten ook voor de maatregelen al veelal op afstand (remote). In het laatste kwartaal van 2019 heeft ondernemer Henk-Jan Wijnbergen de focus in zijn bedrijf verlegd. De klanten van A-Real-Solution zijn goed verspreid over diverse sectoren, zoals (bouw)nijverheid, onderwijs en de agrosector. Door het verleggen van de focus zijn de niet renderende bedrijfsonderdelen afgestoten en is er fors in de kosten gesneden. Bij het opstellen van de prognose 2020 is er rekening gehouden met een worst case scenario. Ook is er de mogelijkheid om nog verder op de kosten te besparen. Door deze maatregelen verwacht de ondernemer voldoende buffer te hebben om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2017-2018 

Activa

  2017 2018
Vaste activa € 154.000 € 130.000
Vlottende activa € 293.000 € 414.000
Overige vlottende activa € 27.000 € 9.000
Totaal € 474.000 € 553.000

Passiva

  2017 2018
Eigen vermogen € -50.000 € 13.000
Langlopende schulden € 200.000 € 131.000
Kortlopende schulden € 324.000 € 409.000
Totaal € 474.000 € 553.000

Winst- en verliesrekening 2018 en P2020

  2018 P2020
Omzet € 1.177.000 € 556.000
Bruto winst € 856.000 € 440.000
Kosten € 781.000 € 384.000
Belasting € 12.000 € 9.000
Resultaat € 63.000 € 47.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-51347 heeft € 400 geïnvesteerd.
01-04-2020 om 10:32
investeerder-13033 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-04-2020 om 10:31
investeerder-151178 heeft € 100 geïnvesteerd.
01-04-2020 om 10:29
investeerder-53154 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-04-2020 om 10:29
investeerder-94881 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-04-2020 om 10:29

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders