fbpx
39588

Antonis Groep B.V. 2

€ 1.000.000  |  7,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 745
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 25-03-2021 in 1 uur volgeschreven door 745 investeerders

Samenvatting

Recent hebben we de eerste crowdfunding voor deze klant gerealiseerd. Antonis Groep B.V. is een familiebedrijf dat in ruim 33 jaar uitgegroeid is tot een grote, bepalende partij in de verhuur van o.a. sanitaire voorzieningen voor bouwterreinen en evenementen. Daarnaast heeft men in de loop der jaren twaalf bedrijfspanden in en rondom de thuisbasis in Goirle aangekocht voor eigen opslag en verhuur aan derden. De LTV (Loan to Value) is bij deze aanvraag 61%.

Invloed coronavirus
Het bedrijf is actief in de bouw- en evenementenbranche. De evenementenbranche is als gevolg van corona volledig stil komen te liggen. De bouwbranche heeft dit echter voor een deel gecompenseerd omdat daar, om aan de voorschriften te voldoen, meer behoefte is aan onder andere toiletten en schaftruimtes en doordat men meer materiaal aan te bieden had wat normaal voor de evenementen werd ingezet. Daarnaast heeft men ook diverse corona-test ruimtes ingericht. De extra omzet in deze activiteiten heeft het wegvallen niet helemaal kunnen compenseren, maar heeft er wel toe geleid dat de gevolgen relatief beperkt zijn gebleven.

Financieringsbehoefte
De totale investering plus herfinanciering bedraagt € 12.100.000,-. De klant brengt € 1.400.000,- eigen middelen in. De verkoper en andere financiers verstrekken samen € 8.200.000,-. Eerder hebben we via Collin € 1.500.000,- gefund. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.000.000,-. De looptijd is 36 maanden aflossingsvrij. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score van Antonis Groep B.V. is Minimaal Risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De debiteuren zijn Antonis Verhuur B.V., Antonis Groep B.V., P. Antonis B.V. en Antonis Beheer B.V.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.000.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Nieuwkerksedijk 6A en 6B en de Tijvoortsebaan 12 beide te Goirle verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.820.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 06-02-2020.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen met betrekking tot het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Nieuwkerksedijk 6A en 6B en de Tijvoortsebaan 12 beide te Goirle worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • Men heeft de mogelijkheid om tussentijds, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Leendoel

Antonis Groep B.V. gaat het bedrijfsmatige pand van de buurman kopen. Op deze manier kan men diverse activiteiten centraliseren. Het betreft een pand met ruim 20.000 m² te verhuren bedrijfsoppervlak en 3.300 m² kantoorruimte dat men deels zal gaan verhuren en deels zelf zal betrekken. De eerste huurcontracten zijn reeds afgesloten. Om de aankoop mogelijk te maken worden ook de bestaande financieringen geherfinancierd. Na aankoop worden op termijn diverse van de bestaande panden verkocht.

Ondernemer

Het bedrijf is opgericht door Peter Antonis (1956) en uitgebouwd tot het bedrijf wat het nu is. Zijn zoon Paul Antonis (1980) en dochter Erna Bolenius – Antonis (1979) zijn werkzaam binnen het bedrijf en zijn de beoogde opvolgers. Gezamenlijk vormen ze het management van het bedrijf. 

Paul is verantwoordelijk voor de planning voor de bouwsector, carrosseriebouw eigen materieel, onderhoud, schoonmaak en HR. Peter is verantwoordelijk voor het beheer van het vastgoed en allerlei overige werkzaamheden binnen het bedrijf. Daar waar mogelijk maakt men gebruik van de kennis in het bedrijf en de expertise van adviseurs. Erna is verantwoordelijk voor de werkzaamheden op kantoor.

Antonis heeft naast veel flexibele krachten een team van 23 vaste werknemers die al vele jaren werkzaam zijn bij Antonis. In het seizoen zijn ze veelal als chauffeur onderweg en in de winter verrichten ze veel onderhoud aan alle verhuurobjecten. Antonis is in het bezit van diverse eigen trucks in de kenmerkende geel – rode kleuren en diverse eigen heftrucks.

Onderneming

Het bedrijf
De Antonis Groep B.V. is een familiebedrijf dat in ruim 33 jaar uitgegroeid is tot een grote, bepalende partij in de verhuur van o.a. sanitaire voorzieningen voor bouwterreinen en evenementen. Daarnaast worden kantoor- en schaftunits voor de bouw, containers ten behoeve van opslag, marktkramen, toegangspoortjes en munthokjes voor evenementen verhuurd. Antonis is te vinden op bijna alle grote festivals en evenementen in Nederland en ook in België.

In de loop van de jaren heeft men zowel privé als zakelijk in totaal twaalf panden in en rondom de hoofdvestiging in Goirle aangekocht. De panden worden allemaal verhuurd aan meerdere huurders waarbij het bedrijf diverse panden ook zelf gedeeltelijk in gebruik heeft voor opslag. Goirle is gelegen aan de A58 tussen Breda en Eindhoven met een goede ontsluiting waardoor er een goede verhuurmarkt is voor de bedrijfspanden.

Te financieren onroerend goed
Nieuwkerksedijk 6A + 6B bestaat uit een bedrijfswoning met bouwjaar 1970 en een inhoud van 460 m3 en twee bedrijfsruimtes met bouwjaar 1965 met een vrij verhuurbaar oppervlak van 603 m2 en 654 m2 en een verhard buitenterrein van 700 m2. De totale huurwaarde bedraagt € 59.425,- en de marktwaarde in verhuurde staat is € 663.000,-, conform de taxatie van 6-2-2020

Het onroerend goed aan de Tijvoortsebaan 12 te Goirle betreft 3 bedrijfspanden met een buitenterrein van 1.750 m2. Het eerste pand dateert van 1975 en heeft een v.v.o. van 1056 m2, het tweede pand is van 1990 en kent een v.v.o. van 1154 m2 en het derde bedrijfspand is van 1995 met een v.v.o. van 783 m2. Het totaal kent een huurwaarde van € 103.273,- en een marktwaarde in verhuurde staat van € 977.500,- conform taxatie d.d. 6-2-2020. De LTV (loan to Value) van de financiering is daarmee 61%.

Juridische structuur
 
In Antonis Verhuur B.V. vinden alle operationele activiteiten plaats. In Antonis Groep B.V. en in Antonis Beheer B.V. is het eigen en te verhuren vastgoed ondergebracht.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop pand incl. k.k. € 7.700.000,-
Herfinanciering € 3.800.000,-
Kosten € 600.000,-
Totaal € 12.100.000,-
Eigen inbreng €   1.400.000,-
Financiering € 10.700.000,-
Verkoper € 1.300.000,-1
Andere financiers € 6.900.000,-2
Collin deel 1 € 1.500.000,-3
Lening via Collin Crowdfund € 1.000.000,-

1: (0% rente, looptijd 2 jaar, eerste jaar aflossingsvrij)
2: (gem. rente 7,5%, min. eerste 18 maanden aflossingsvrij)
3: (rente 7%, 18 maanden, aflossingsvrij)

Leenbedrag: € 1.000.000,- 
Rente: 7,0%
Looptijd: 36 maanden aflossingsvrij

Na herfinanciering resteren uitsluitend de in deze pitch vernoemde financieringen. 

De crowdfunding wordt uiterlijk na 14 dagen volledige funding rentedragend. Het geld wordt pas uitgeboekt als alle financieringen zijn afgerond en de hypotheken zijn gevestigd.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Antonis Verhuur B.V. en P. Antonis B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor Antonis Groep B.V. en Antonis Beheer B.V. is Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De overall score is gebaseerd op de geconsolideerde jaarcijfers (Antonis Verhuur B.V. en Antonis Group B.V.) 2019, de voorlopige geconsolideerde cijfers 2020 de prognose voor 2021. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
2019 was een heel mooi jaar voor het bedrijf met een omzet van € 4.404.000,- en een operationele cashflow van € 1.104.000,-. In 2020 is de omzet minder omdat de omzet voor de evenementen voor een groot deel is weggevallen. De bouw daarentegen is gegroeid en men heeft ook goed in de kosten kunnen bezuinigen. Over het hele jaar is een omzet van € 2.818.000,- gerealiseerd met een genormaliseerde operationele cashflow van € 666.000,-. Voor 2021 wordt langzaam herstel van de evenementenbranche verwacht. Daarnaast zullen de huuropbrengsten door het nieuw aangekochte pand fors stijgen. De geprognosticeerde omzet voor 2021 is € 3.808.000,- met een bijbehorend verwachte operationele cashflow van 800.000,-. De afloscapaciteit kwalificeren we als Goed.

Solvabiliteit
Ultimo 2020 was er een solvabiliteit van 58% op een balanstotaal van € 5.063.000,-. Na aankoop van het onroerend goed zal de balans flink verlengen waardoor de solvabiliteit zal dalen tot naar verwachting 33% ultimo 2021 met een balanstotaal van € 15.058.000. Voorzichtigheidshalve kwalificeren we de solvabiliteit Ruim Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Antonis Verhuur B.V., Antonis Groep B.V., P. Antonis B.V. en Antonis Beheer B.V.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.000.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Nieuwkerksedijk 6A en 6B en de Tijvoortsebaan 12 beide te Goirle verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.820.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 06-02-2020.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen met betrekking tot het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Nieuwkerksedijk 6A en 6B en de Tijvoortsebaan 12 beide te Goirle worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • Men heeft de mogelijkheid om tussentijds, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Door zowel de hypothecaire inschrijving als de verpanding van de huurpenningen kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-72178 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-03-2021 om 12:25
investeerder-10600 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-03-2021 om 12:25
investeerder-15381 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-03-2021 om 12:25
investeerder-122863 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-03-2021 om 12:24
investeerder-109425 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-03-2021 om 12:24

Ondernemer

Crowdfund Coach


Marc Kogels