41461

Auto- en Motorrijschool Marcel Knoop

€ 100.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 177
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 17-01-2022 in 1 uur volgeschreven door 177 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Coöperatieve Vereniging "Auto- en Motorrijschool Marcel Knoop U.A.”
Sector Onderwijs
Rechtsvorm Coöperatie
Leendoel Aankoop benzineauto’s
Datum van oprichting 10-08-2006
Website www.marcelknoop.nl

Leendoel

Coöperatieve Vereniging "Auto- en Motorrijschool Marcel Knoop U.A.” te Nieuwerkerk aan den IJssel is een grotere rijschool die leerlingen opleidt voor zowel het theorie- als het praktijkgedeelte. Bij Marcel Knoop en Gerrie Bergmans kun je een rijbewijs halen voor auto, motor, scooter/bromfiets/snorfiets, rijbewijs E achter B en aanhangwagen. De ondernemers onderscheiden zich door onder andere het opleiden van mensen met een kleine beperking en moeilijk lerende mensen die één-op-één begeleiding nodig hebben voor het behalen van het theorie-examen. In 2016 zijn de ondernemers eerder een financiering bij Collin Crowdfund aangegaan. In april 2020 is de financiering succesvol afgelost. Door wat mindere jaren vanwege de coronapandemie is er een liquiditeitsgat ontstaan en zijn de ondernemers op zoek naar een financiering voor de aanschaf van nieuwe benzineauto’s. Het huidige wagenpark is (deels) aan vervanging toe, waardoor er door de aankoop van de benzineauto's een substantiële besparing gerealiseerd kan worden op de reparatiekosten.

Er wordt een lineaire lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop benzineauto’s (4) € 100.000
Bromfietsen € 10.000
Werkkapitaal € 15.000
Totaal € 125.000
Eigen inbreng € 25.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is Coöperatieve Vereniging “Auto- en Motorrijschool Marcel Knoop U.A.”.
  • Door de heer M. Knoop en mevrouw G.C.M. Bergmans wordt een gezamenlijke persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 100.000,- afgegeven. De waarde van de borg is op dit moment moreel van aard.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Coöperatieve Vereniging “Auto- en Motorrijschool Marcel Knoop U.A.” worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een vierde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het woonhuis aan de Burg Van Heugtenlaan 28, 2911HA te Nieuwerkerk aan den IJssel (kadastraal bekend als sectie A, nummer 7150 te Nieuwerkerk aan den IJssel) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met cumulatief een eerste, tweede en derde hypothecaire inschrijving (dezelfde hypotheekhouder) van € 509.801,- en openstaande schuld van € 509.801,-. De WOZ waarde per 1 januari 2020 is € 494.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Coöperatieve Vereniging “Auto- en Motorrijschool Marcel Knoop U.A.” is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognose cijfers van Coöperatieve Vereniging “Auto- en Motorrijschool Marcel Knoop U.A.”. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed corona
Reactie van de ondernemers: “Na twee succesvolle jaren met een stijgende omzet en winst werden we in 2020 voor het eerst geconfronteerd met maatregelen rondom het coronavirus van maart 2020 tot en met mei 2020 hebben we de deuren volledig gesloten. Het CBR was dicht en daarmee stonden de opleidingen ook op pauze. Er kwamen ook nauwelijks nieuwe aanmeldingen binnen, terwijl de maanden maart, april en mei vaak juist drukker zijn omdat leerlingen voor de zomer hun rijbewijs willen halen. De leerlingen die pakketten hadden afgenomen, hebben deze eerst na het opstarten van de rijlessen betaald hetgeen een inkomstenderving betekende van ruim € 80.000,- in 2020. Deze situatie herhaalde zich eind december 2020 voor drie maanden en vervolgens aan het einde van het afgelopen jaar. Als “contactberoep” waren we opnieuw genoodzaakt om de rijlessen te staken. De totale schadepost bedraagt ongeveer € 140.000,-. De tegemoetkoming NOW was net voldoende om de medewerkers te betalen.

Sinds eind december 2021 valt de rijschoolbranche onder de “buitengewone dienstverlening” en mag er onder restricties met alle voertuigen les gegeven worden. We zien dit sindsdien terug in een stijging van aanmeldingen.”

Toelichting jaarcijfers
De kortlopende schulden bestaan voornamelijk uit een belastingschuld (€ 114.000,-). De ondernemers hebben een afspraak met de belastingdienst waarbij er vanaf oktober 2022 pas gestart hoeft te worden met het aflossen. De aflossing zal in 5 jaar tijd geschieden. De ondernemers geven aan dat het jaar 2021 naar verwachting vergelijkbaar zal worden afgesloten als in 2020.

Jaarcijfers

Balans overzicht 2020

Activa

  concept 2020
Vaste activa € 48.000
Vlottende activa € 44.000
Overige vlottende activa € 4.000
Totaal € 97.000

Passiva

  concept 2020
Eigen vermogen € -/-107.000
Langlopende schulden € –
Kortlopende schulden € 204.000
Totaal € 97.000

Winst- en verliesrekening 2020 

Omzet € 414.000  
Bruto winst € 352.000  
Kosten € 368.000  
Belasting € -/-3.000  
Netto winst € -/-13.000  

 

Winst- en verliesrekening prognose 2022

Omzet € 591.000  
Bruto winst € 427.000  
Kosten € 373.000  
Belasting € 0  
Netto winst € 54.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-110719 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-01-2022 om 14:06
investeerder-14241 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
17-01-2022 om 14:06
investeerder-289244 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
17-01-2022 om 14:06
investeerder-287648 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-01-2022 om 14:05
investeerder-123143 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
17-01-2022 om 14:05

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders