31217

Bikken & Bakken

€ 130.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 110 | Reacties: 0
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
credit score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 18-10-2018 in 1 uur volgeschreven door 110 investeerders

Samenvatting

Bikken&Bakken®, (http://www.bikkenenbakken.nl/), gevestigd aan de florerende Piushaven in Tilburg, is een bakkerij waar het ambacht in ere wordt hersteld. Ouderwets lekker desembrood met eigen desemculturen, traditioneel Frans stokbrood en croissants en verrassend gebak, veelal handgemaakt in een open, transparante bakkerij. “Bakken zoals mijn opa in 1935 deed” is het credo van eigenaar Jan van Riel. Zijn vrouw Conny verwent haar gasten met diverse heerlijke koffie en thee variëteiten, belegde broodjes, smoothies en tosti’s. Zoveel als mogelijk bereid met producten van lokale boeren.

Met een van de eerste succesvolle campagnes via Collin Crowdfund, is Bikken & Bakken terug met een nieuwe aanvraag. De verhuizing naar de Piushaven in 2015 met behulp van de crowdfund campagne via Collin is een succes gebleken. Dit succes heeft ervoor gezorgd dat het bedrijf uit zijn jasje is gegroeid. Aan de toenemende vraag van met name horecaklanten kan nauwelijks meer worden voldaan en zorgt voor gebrek aan opslagcapaciteit voor grondstoffen, emballage en het gereed product.

Om dit probleem op te lossen wil Bikken & Bakken met hulp van deze campagne twee high-end, nieuw te realiseren, geschakelde opslag-units aankopen. De units zijn in de directe omgeving van Bikken & Bakken en worden voorzien van een 12 m² nieuwe vriescel. De vrijgekomen ruimte in de huidige bakkerij kan dan volledig worden benut voor de productie.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 130.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert vof Bakker Jan van Riel als Minimaal risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. Debiteuren voor de financiering zijn de vennoten van vof Bakker Jan van Riel, de heer J. van Riel en mevrouw C. van Riel. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 80.000,- op de opslagunits verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Tot slot worden de (huidige en toekomstige) voorraden en inventaris verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

De gevraagde lening wordt gebruikt voor de aankoop van garageboxen (zonder tussenmuur), vriescel (ingebouwd in de garageboxen), onvoorziene kosten en herfinanciering van de huidige Collin lening.

Ondernemer

Op 1 januari 1935 werd luxe brood- en banketbakkerij J. van Riel- van Dijk, gevestigd in de Hasseltstraat te Tilburg, ingeschreven in het handelsregister voor bedrijven. Jan van Riel, oprichter en opa van de huidige eigenaar, bouwde zijn bedrijf al snel uit met een aantal ventwijken. Door zijn slechte gezondheid was in 1952 de noodzaak al daar dat zijn oudste zoon Ad op 14-jarige leeftijd mee kwam helpen in de zaak. Door het plotselinge overlijden van opa stond Ad er al op jonge leeftijd alleen voor. In de avonduren werden middenstand- en vakbekwaamheidsdiploma’s gehaald en kreeg hij verkering met de boerendochter Mientje Bink. Na hun trouwen in 1962 werd in 1965 Jan geboren, de huidige eigenaar van de zaak.

Bij Jan van Riel (53) liep ook bakkersbloed door de aderen. Na een succesvol afgesloten vwo-opleiding schreef Jan zich in voor de bakkersopleiding in Wageningen. Jan voltooide deze bakkersopleiding en vervulde vervolgens zijn militaire dienstplicht. Hierna maakte hij in 1988 zijn intreden in het familiebedrijf.

Samen met zijn vrouw Conny van Riel (52) gaf Jan ruim 22 jaar leiding aan bakkerij Jan van Riel in de Hasseltstraat. In de zomer van 2015 hakten Jan en Conny de knoop door en begonnen zij aan een langgekoesterd nieuw avontuur… aan de Piushaven!

Onderneming

Na drie jaar is Bikken & Bakken (http://www.bikkenenbakken.nl/) niet meer weg te denken aan de Piushaven in Tilburg. Goede recensies op Google, TripAdvisor, Facebook en dergelijke leveren het bewijs. Bikken & Bakken staat nu dan ook in de top-10 van bakkerijen in Nederland in omzet/m² door de omzetverwachtingen. Bikken & Bakken weet zich met name te onderscheiden van de traditionele bakker door transparantie in de werkprocessen en beleving te creëren in de winkel.

Historie
Met inmiddels een bewezen formule kon de bakkerij op de voormalige locatie, de Hasselt in Tilburg, niet verder groeien door sociaalgeografische omstandigheden. Middels een succesvolle crowdfund campagne via Collin in 2015 heeft Bikken & Bakken de verhuizing gemaakt naar de toplocatie in Piushaven in Tilburg. De rente en aflossing hebben de ondernemers de afgelopen drie jaar ook altijd netjes voldaan.

Locatie
Piushaven is een gebied aan de grens van het centrum van Tilburg, met als kloppend hart de haven. Onder het motto ‘Piushaven, levend podium van Tilburg’ wordt het gebied ontwikkeld van een voormalige industriële haven, tot een levendig centrumstedelijk woonmilieu aan het water. Bikken & Bakken is dan ook de enige bakker aan de drukbezochte Piushaven.

Structuur
Bikken & Bakken® wordt geëxploiteerd door vof Bakker Jan van Riel. Deze vennootschap onder firma heeft twee vennoten, te weten Jan van Riel en Conny van Riel. Naast vennoten inmiddels ook alweer 28 jaar met elkaar getrouwd.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop opslagunits € 60.000,-
Aankoop vriescel € 17.000,-
Onvoorziene kosten € 10.500,-
Herfinanciering Collin lening € 42.500,-
Lening via Collin Crowdfund € 130.000,-

Leenbedrag: € 130.000,-
Rente: 7%
Looptijd: 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing.

Overige financieringen
Er loopt een lening via een bevriende relatie met een openstaand bedrag van € 41.000,- tot december 2021 met een jaarlijkse annuïteit van € 15.000,-. Daarnaast heeft de ondernemer een rekening courant krediet bij de bank. Voor beide financieringen zijn geen zekerheden afgegeven.

Na defintief worden van de lening zijn wij opnieuw geïnformeerd over de zekerheden bij de bank en deze blijken anders te zijn dan hierboven weergegeven. In tegenstelling tot het bovenstaande is er wél een verpanding afgegeven aan de Rabobank voor de rekening courant, namelijk de verpanding op de roerende zaken van Bikken & Bakken. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 80.000,- voor de vriescel en op de opslag units aan de Lovense Kanaaldijk te Tilburg verkregen. Het onroerend goed (de units) kent een marktwaarde van € 60.000,- ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraden van vof Bakker Jan van Riel worden in 2de rang verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De debiteur is vof Bakker Jan van Riel en haar vennoten J. van Riel en C. van Riel. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers comfortabel. Op het woonhuis, ter waarde van € 225.000,-, rust een hypothecaire lening van € 175.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor vof Bakker Jan van Riel is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de door de accountant (RA) ogestelde prognoses voor de jaren 2018 en 2019, halfjaarcijfers van 2018 en de jaarrekening van 2017. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
In 2017 is er een omzet gerealiseerd van € 407.000,-. In dit jaar werd er na aan privéopnamen een operationele cashflow behaald van € 62.000,-, hetgeen voldoende was om aan de aflossingsverplichtingen te voldoen in. Het huidige maandbedrag aan rente en aflossing voor de lening bij Collin Crowdfund bedraagt ongeveer € 2.800,-, met een resterende looptijd van 14 maanden. Na het realiseren van de nieuwe lening, waaronder het herfinancieren van de eerste, lopende lening, zal het maandbedrag ongeveer € 2.900,- bedragen. Door het aflossen van de eerdere leningen bij de bank, is de aflossingsverplichtingen inmiddels lager dan in 2017.

In de gerealiseerde cijfers van 2018 tot augustus is er een omzet behaald van € 247.000,-. Doordat het vierde kwartaal relatief gezien het beste kwartaal is voor bakkerijen is de verwachting dat de omzetprognose van 2018 behaald gaat worden. In 2018 wordt er een omzet verwacht van € 437.000,-. Na privéopnamen resulteert dit naar verwachting in een operationele cashflow ter hoogte van € 62.000,-, gelijk aan het boekjaar 2017, wederom toereikend voor de aflossingsverplichtingen.

In 2019 verwacht men volledig gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die de nieuwe opslag en vriescel bieden, waardoor er beter aan de vraag kan worden voldaan. Dit leidt naar verwachting tot een omzet van € 475.000,-, met een operationele cashflow € 75.000,- na privéopnamen. Voor nu hanteren we de score Ruim voldoende voor de Rentabiliteit.

Solvabiliteit
De solvabiliteit per ultimo 2017 bedraagt 38%. De solvabiliteit per eind 2018 is naar verwachting 41% op een balanstotaal van € 255.000,-. Over 2019 stijgt de solvabiliteit volgens prognose naar ruim 55% op een gelijkblijvend balanstotaal. Naast het bedrijfsvermogen is er sprake van een positieve privé vermogenspositie. Dit geheel maakt de score voor de Solvabiliteit Goed.

Liquiditeit
In 2018 is de marge gestegen met 10%, hetgeen een positief effect heeft op de liquiditeit. Per ultimo 2018 is de current ratio naar verwachting 1,1 (score Voldoende). Volgens prognose gaat deze stijgen tot 1,7 eind 2019. Voor nu hanteren we de score Voldoende voor de Liquiditeit.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Ruim Voldoende

Extra beloning

Alle investeerders ontvangen een cadeaubon ter waarde van € 10,- te besteden bij Bikken & Bakken aan de Piushaven in Tilburg.

Alle investeerders vanaf € 2.000,- ontvangen een “bikken aan boord’’ arrangement voor in de zomer van 2019. Dit zal een lunchvaart worden van Bikken & Bakken in de omgeving van de Piushaven in Tilburg.

De uitnodiging zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Door aanspraak te maken op deze beloning zal uw anonimiteit opgeheven worden in verband met de aard van de beloning.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-19656 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
18-10-2018 om 10:00
investeerder-1872 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-10-2018 om 10:00
investeerder-24156 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-10-2018 om 10:00
investeerder-54394 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-10-2018 om 10:00
investeerder-29296 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-10-2018 om 10:00

Ondernemer

Jan en Conny van Riel

Crowdfund Coach


Arwin Bandari