41833

Cambreur Beheer B.V.

€ 75.000  |  6,0% rente  |  23 maanden  Investeerders: 153
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 18-05-2022 in 1 uur volgeschreven door 153 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Cambreur Beheer B.V.
Sector Vastgoed
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Herfinanciering
Datum van oprichting 29-04-1980
Website  

Leendoel

Cambreur Beheer B.V. wordt geëxploiteerd door Joep van den Hoven. Cambreur Beheer B.V. is in het bezit van een monumentaal pand te Brielle, welke wordt verhuurd voor zakelijk gebruik. Er is op dit moment een supermarkt in gehuisvest als huurder met een meerjarig huurcontract. Daarbij zijn er uitgewerkte plannen om een gedeelte van het pand te transformeren naar appartementen en deze vervolgens te verhuren. Vorig jaar is de ondernemer een succesvolle financiering aangegaan via Collin Crowdfund. Daarbij was de ondernemer nog in afwachting op de benodigde vergunning, waardoor een tijdelijke financiering wenselijk was. Inmiddels is het vergunningstraject gestart en loopt deze via de gemeente. Doordat het onder andere een monumentaal pand betreft, is de vergunning nog niet rond. Daarbij heeft de ondernemer wel een intentie verkregen waarbij wordt aangemerkt dat gemeente Brielle zich hard zal maken om mee te werken aan het realiseren van 3 appartementen. Omdat het proces langer duurt en kostbaarder is dan vooraf gedacht is de ondernemer op zoek naar een aanvullende (tijdelijke) financiering. Na het verkrijgen van de vergunning zal er wederom een herfinanciering plaatsvinden om de verbouwingskosten in het kader van de transformatie te financieren. 

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 75.000,- verstrekt met een looptijd van 23 maanden (gelijklopend met de eerdere Collin lening, waarbij de eerste rentebetaling in juni zal plaatsvinden) en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. De LTV (Loan To Value) bedraagt 47%.

Financieringsbehoefte

Verbouwing € 38.000
Kosten vergunning € 18.000
Werkkapitaal  € 19.000
Totaal € 75.000
Collin Direct € 75.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor deze financiering is Cambreur Beheer B.V.
  • Er is een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 600.000,- op het pand met als adres: Nobelstraat 26 en 30, 3231 BC Brielle (kadastraal bekend als sectie B, nummer 3745 te Brielle) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het pand kent een taxatiewaarde, met als peildatum 02-03-2020 van € 475.000,-. Investeerders van deze investeringskans krijgen een tweede rang ten opzichte van de bestaande investeerders uit de eerdere Collin lening (met leningnummer 39662) op het eerste hypotheekrecht. De eerdere Collin lening betreft een aflossingsvrije lening met een leenbedrag van € 150.000,-.
    • Er is een verhoogde hypothecaire inschrijving verkregen zodat bij een eventuele vervolgfinanciering gebruik gemaakt kan worden van deze hypothecaire inschrijving.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het (bedrijfs)pand met als adres: Nobelstraat 26 en 30, 3231 BC Brielle, worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De debiteur heeft de mogelijkheid om na 6 maanden vergoedingsvrij vervroegd af te lossen. Mocht de ondernemer eerder willen aflossen dan 6 maanden, dan zullen de resterende termijnen betaald worden tot en met de zesde termijn naast de volledige aflossing.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Cambreur Beheer B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en toekomstige cijfers van Cambreur Beheer B.V. De overall Collin Credit Score is Goed.

Jaarcijfers

Winst- en verliesrekening prognose 2022

Omzet € 31.000  
Bruto winst € 31.000  
Kosten € 27.000  
Netto winst € 4.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-179418 heeft € 100 geïnvesteerd.
18-05-2022 om 16:12
investeerder-5729 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-05-2022 om 16:12
investeerder-163274 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-05-2022 om 16:11
investeerder-39423 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-05-2022 om 16:11
investeerder-14163 heeft € 100 geïnvesteerd.
18-05-2022 om 16:11

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders