40642

De Bleyenhoeve 2

€ 250.000  |  6,0% rente  |  84 maanden  Investeerders: 348
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 3-09-2021 in 1 uur volgeschreven door 348 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam De Bleyenhoeve
Sector Cultuur/ recreatie
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Verbouwing onroerend goed
Datum van oprichting 21-09-2016
Website www.kunstgaleriedebleyenhoeve.nl

Leendoel

De heer Patrick van der Veen exploiteert de multifunctionele boerderij De Bleyenhoeve te Westerlee. In 2016 is hij een eerdere financiering aangegaan via Collin Crowdfund. De bestaande financiering werd aangewend voor het herbouwen (gevolg van een brand) en renoveren van de multifunctionele boerderij met als onderdelen: kunstgalerie, Bed & Broodje, trainings- en cursusruimtes, kookworkshops en opslaglocaties.

Helaas heeft de heer Patrick van der Veen de verbouwing deels moeten uitstellen. Namens ondernemer de heer Patrick van der Veen: “Begin 2017 voerde de Belastingdienst een boekencontrole uit, waar men concludeerde dat een schadevergoeding ad € 1.042.000 van de eerdere brand in de particuliere woning van de heer Van der Veen in 2010, als Winst uit Overige Werkzaamheden werd bestempeld. Dit resulteerde in zeer hoge aanslagen (waaronder € 114.279 en € 111.903) en andere correcties die niet betaald zouden kunnen worden.”

De aanslagen vanuit de Belastingdienst zijn inmiddels afgewikkeld, waardoor de ondernemer zich volledig kan focussen op de verbouwing.

Bij de bestaande financiering, oorspronkelijk € 220.000,- groot, is er aan de betalingsverplichtingen voldaan en is er een openstaande schuld van € 25.000,-.

Er wordt een lineaire lening van € 250.000,- verstrekt met een looptijd van 84 maanden, waarvan de eerste 10 maanden aflossingsvrij en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verbouwing De Bleyenhoeve € 225.000
Herfinanciering Collin Crowdfund € 25.000
Totaal € 250.000
Collin Direct € 250.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer Patrick van der Veen handelend onder de naam De Bleyenhoeve. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt zich op dit moment tot de overwaarde op het onroerend goed.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van De Bleyenhoeve worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op de boerderij aan de Hoofdweg 209, 9678 PL te Westerlee verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De boerderij is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 360.000,-, de openstaande schuld bedraagt ook € 360.000,-. Op basis van een recent taxatierapport met waardepeildatum 12-08-2021 heeft het onderpand een marktwaarde van € 820.000,- en na voltooiing van de verbouwing een marktwaarde van € 950.000,-.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste 24 maanden voor einddatum de lening algeheel vervroegd af te lossen zonder dat daarvoor extra vergoedingsrente in rekening wordt gebracht (i.p.v. 12 maanden conform de Algemene Voorwaarden).
  • Daarnaast heeft de ondernemer de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor De Bleyenhoeve is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognose cijfers van De Bleyenhoeve. De overall Collin Credit Score is Goed.

Invloed corona
Namens ondernemer: “In 2020 hebben wij te maken gehad met een terugval in de omzet, met name doordat minder klanten ons hebben bezocht. Dikwijls bezoeken kopers ons om een kunstwerk te bekijken alvorens tot aankoop over te gaan. Om de omzet zoveel mogelijk op niveau te houden hebben wij gekozen ook via veilingplatformen te werken. De omzet is uiteindelijk voldoende geweest om 2020 met een winst af te sluiten en voor 2021 en aankomende jaren is eveneens een positief resultaat geprognosticeerd.”

Toelichting jaarcijfers
De verwachting van de ondernemer is dat halverwege 2022 inkomsten gegenereerd kunnen worden uit kamerverhuur. De huidige inkomsten komen van de kunstgalerie (kunstuitleen en verkoop). Daarnaast heeft de heer Patrick van der Veen een pand in Velsen, die hij verhuurd. De langlopende schuld betreft de eerste financiering via Collin Crowdfund. De openstaande schuld bij de Rabobank heeft betrekking op het privé gedeelte van de boerderij. 

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020

Activa

  2020
Vaste activa € 1.011.000
Vlottende activa € 127.000
Overige vlottende activa € 12.000
Totaal € 1.150.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € 1.056.000
Langlopende schulden € 44.000
Kortlopende schulden € 50.000
Totaal € 1.150.000

Winst- en verliesrekening 2020

Omzet € 96.000  
Bruto winst € 62.000  
Kosten € 29.000  
Resultaat € 33.000  

 

Prognose 2022

Omzet € 140.000  
Bruto winst € 106.000  
Kosten € 51.000  
Resultaat € 55.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-22660 heeft € 200 geïnvesteerd.
03-09-2021 om 14:50
investeerder-30919 heeft € 200 geïnvesteerd.
03-09-2021 om 14:49
investeerder-30601 heeft € 100 geïnvesteerd.
03-09-2021 om 14:47
investeerder-56243 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
03-09-2021 om 14:46
investeerder-110938 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-09-2021 om 14:45

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders