46372

Globe Bearings Investments B.V. 2

€ 2.050.000  |  9,0% rente  |  24 maanden  Investeerders: 939
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 2-04-2024 in 1 uur volgeschreven door 939 investeerders

Samenvatting

Middels deze financiering zullen de heren Anand de grondposities aankopen. Via een financiering eerder dit jaar zijn de waarborgsommen en voorbereidingskosten gefinancierd. Met deze financiering zal de grond voor het project in Nijmegen daadwerkelijk worden aangekocht. Op dit perceel worden 64 bedrijfsunits gerealiseerd. De LTV (Loan to Value; de verhouding tussen het leenbedrag en de berekende residuele grondwaarde € 2.800.000,-) bedraagt 73%. De familie Anand heeft reeds meerdere crowdfundleningen bij Collin Crowdfund lopen en heeft altijd keurig aan de betalingsverplichtingen voldaan. Eerder hebben ze met het project Gouderak aangetoond een project voor de bouw van bedrijfsunits te kunnen managen. Nu wordt er geïnvesteerd in een perceel grond in Nijmegen waar 64 bedrijfsunits worden gerealiseerd.

Financieringsbehoefte

De totale investering bedraagt € 3.402.000,-. Uit eigen middelen en eerder opgehaalde financiering wordt € 1.352.000,- ingelegd. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 2.050.000,-. De looptijd is 24 maanden aflossingsvrij. De rente bedraagt 9,0% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Risico

De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De geldnemers zijn:
  • Globe Bearings Investments B.V.
  • DKA Capital B.V.
  • HSA Investments B.V.
  • HSA Vastgoed B.V.
  • De heren H.S. Anand en T.S. Anand in privé, waarbij de vermogenspositie in privé zeer ruim is door de overwaarde in het in bezit zijnde verhuurde onroerend goed.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 2.050.000,- gevestigd op het perceel grond met toebehoren in het plangebied Bijsterhuizen te Nijmegen, kadastraal bekend Sectie L, nummer 303, gemeente Neerbosch. De residuele grondwaarde op basis van een principeakkoord met de gemeente bedraagt € 2.800.000,- op basis van een recente berekening van Cushman & Wakefield met als waardepeildatum 11-04-2023.
 • De grond wordt in 64 percelen middels koop-/aanneemovereenkomsten verkocht waarbij er bij de verkoop € 50.000,- per perceel, vergoedingsvrij, wordt afgelost in batches van minimaal 5 stuks onder vrijgave van het bijbehorende hypotheekrechtgedeelte.
 • Geldnemers hebben de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de geldnemers de lening via Collin Crowdfund gaan herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Leendoel

Het leendoel is de aankoop van een grondpositie voor de ontwikkeling van 64 bedrijfsmatige units.

Ondernemer

De heer T.S. Anand (1954) is sinds 1956 woonachtig in Nederland en is getogen in Rotterdam. Hij heeft zeer ruime ervaring in het onroerend goed en heeft in het verleden reeds diverse bedrijvencomplexen ontwikkeld en verworven. Een deel hiervan is aangehouden voor belegging (in box 3). De heer Anand heeft het beheer van zijn vastgoed uitbesteed aan zijn zoon H.S. Anand (1990) en twee dochters.

Naast deze crowdfundlening zijn er momenteel nog 3 crowdfundleningen voor projecten in privé en een aantal zakelijke crowdfundleningen.

Naast het beleggingsvastgoed bezit de heer T.S. Anand nog een privéwoning in Nederland.

Onderneming

Locatie Nijmegen

Het perceel grond is 8.400 m2 groot en is 1 van de laatste beschikbare kavels op bedrijventerrein Bijsterhuizen te Nijmegen. Het bedrijventerrein is goed bereikbaar via de A73 en N326. Op het terrein zijn veel bedrijven gevestigd uit de handels- en logistieke sector en conform bestemmingsplan zijn industriële en ambachtelijke bedrijven toegestaan.

Het plan bestaat uit 3 gebouwen met in totaal 64 bedrijfsunits met voldoende parkeerplaatsen. De units variëren van 60 m2 tot 120 m2 en de prijzen zullen tussen de € 105.900,- en € 225.000,- komen te liggen.

De vergunning is op 8 februari jl. verleend door de gemeente. De geplande start verkoop is mei 2024, de geplande start van de bouw is bij 70% verkochte units.

De residuele grondwaarde op basis van een principeakkoord met de gemeente bedraagt € 2.800.000,- op basis van een recente berekening van Cushman & Wakefield met als waardepeildatum 11-04-2023.

De LTV (Loan to Value) is daarmee 73%.

Juridische structuur
 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop grond € 2.050.000,-
BTW € 430.000,-
Voorbereiding/ontwikkeling € 722.000,-
Werkkapitaal € 200.000,-
Totaal € 3.402.000,-
Eigen middelen € 1.352.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 2.050.000,-

Leenbedrag: € 2.050.000,-
Rente: 9,0%
Looptijd: 24 maanden, aflossingsvrij

Overige financiers:

In Globe Bearings Investments BV zit een eerdere crowdfundlening. Aan de ondernemers in privé en aan andere B.V.’s heeft Collin inmiddels diverse andere crowdfundleningen lopen waarop de betalingsverplichtingen worden keurig nagekomen.

De grond wordt in 64 percelen middels koop-/aanneemovereenkomsten verkocht waarbij er bij de verkoop € 50.000,- per perceel wordt afgelost in batches van 5 stuks onder vrijgave van het bijbehorende hypotheekgedeelte.

Risico

Dun & Bradstreet

Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Globe Bearings Investments B.V., DKA Capital B.V. en HSA Investments B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor HSA Vastgoed B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De overal score is gebaseerd op het onderhavige project, de te verwachten project resultaten en de Box 3 exploitatie in privé. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit

De verwachte totaalopbrengst van de verkoop van de 64 units is € 11.520.000,-, de verwachte bouw-, ontwikkel- en rentekosten bedragen € 7.217.000,-, de aankoop van de grond bedraagt € 2.050.000,- waardoor er een goed potentieel verwacht project resultaat is. De rente gedurende de looptijd kan uit de zakelijke en privé huurinkomsten worden voldaan. De huurinkomsten van al het onroerend goed bedragen € 1.319.000,- per jaar. Hiervan kunnen de exploitatiekosten, privé opnames en de lasten op de financiering bij Volksbank en de crowdfundleningen ruimschoots worden betaald met een overschot van € 287.000,-. De verdere investeringen en aflossingen worden uit ontwikkelresultaten en reeds aanwezige liquiditeit betaald. We kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit

De BV’s zijn pas eind 2022 opgericht en in de loop van 2023 zijn daar de aangekochte projecten in ondergebracht. Er zijn nog geen projectwinsten geboekt dus de gecombineerde solvabiliteit is per ultimo 2023 nog € 552.000 negatief. In 2024 zullen de eerste projecten worden gestart en zullen er winsten worden genomen. In privé is er een zeer forse overwaarde in de vastgoedportefeuille van € 7.641.000,- waardoor we de solvabiliteit (gecombineerde zakelijke en privé vermogenspositie) als Goed kwalificeren.

Zekerheden en voorwaarden

De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn: 

 • De geldnemers zijn:
  • Globe Bearings Investments B.V.
  • DKA Capital B.V.
  • HSA Investments B.V.
  • HSA Vastgoed B.V.
  • De heren H.S. Anand en T.S. Anand in privé, waarbij de vermogenspositie in privé zeer ruim is door de overwaarde in het in bezit zijnde verhuurde onroerend goed.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 2.050.000,- gevestigd op het perceel grond met toebehoren in het plangebied Bijsterhuizen te Nijmegen, kadastraal bekend Sectie L, nummer 303, gemeente Neerbosch. De residuele grondwaarde op basis van een principeakkoord met de gemeente bedraagt € 2.800.000,- op basis van een recente berekening van Cushman & Wakefield met als waardepeildatum 11-04-2023.
 • De grond wordt in 64 percelen middels koop-/aanneemovereenkomsten verkocht waarbij er bij de verkoop € 50.000,- per perceel, vergoedingsvrij, wordt afgelost in batches van minimaal 5 stuks onder vrijgave van het bijbehorende hypotheekrechtgedeelte.
 • Geldnemers hebben de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de geldnemers de lening via Collin Crowdfund gaan herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Door zowel de eerste hypothecaire zekerheid als de hoofdelijke aansprakelijkheid kwalificeren we de zekerheden als Goed.

Samenvattend

Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-412813 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
02-04-2024 om 19:39
investeerder-353967 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
02-04-2024 om 19:38
investeerder-74508 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
02-04-2024 om 19:36
investeerder-102918 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
02-04-2024 om 19:36
investeerder-376025 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
02-04-2024 om 19:35

Ondernemer

Crowdfund Coach


Marc Kogels