33882

Kinderopvang de Giraffe

€ 100.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 218
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 27-11-2019 in 2 uur volgeschreven door 218 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Kinderopvang de Giraffe
Sector Gezondheid
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Onroerend goed/Herfinanciering
Datum van oprichting 12-08-2013
Website www.kinderopvangdegiraffe.nl

Leendoel

In januari 2019 is Kinderopvang de Giraffe gestart met een nieuwe locatie. Op dit moment loopt de locatie 5 maanden voor op de prognose. De vraag naar opvang is groter dan verwacht. Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen wil men de locatie uitbreiden. Dit willen de ondernemers, tevens vader en zoon, Hans en Steven Brevink doen door een extra slaapkamer aan te bouwen en het kantoor te verplaatsen waardoor de kinderopvang meer ruimte krijgt. Hier hebben zij een financiering voor nodig. Daarnaast willen zij het resterende deel van de eerdere financiering via Collin Crowdfund herfinancieren. De voorgaande aanvraag is te vinden door middel van de volgende link: Eerdere aanvraag Kinderopvang de Giraffe. Er wordt een lineaire lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders

Financieringsbehoefte

Verbouwing onroerend goed € 80.000
Herfinanciering eerdere Collin Crowdfund lening € 20.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn De Giraffe Groep B.V., De Giraffe Wingerd B.V. & de Giraffe Beatrixlaan. Door de heer H.T.M. Brevink en de heer S.J.H. Brevink wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van De Giraffe Groep B.V., De Giraffe Wingerd B.V. & de Giraffe Beatrixlaan worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor De Giraffe Groep B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruikt gemaakt van de historische cijfers van De Giraffe Groep B.V., De Giraffe Wingerd B.V. & de Giraffe Beatrixlaan. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2017-2018 

Activa

  2017 2018
Vaste activa € 465.000 € 769.000
Vlottende activa € 50.000 € 84.000
Overige vlottende activa € 5.000 € 3.000
Totaal € 520.000 € 856.000

Passiva

  2017 2018
Eigen vermogen € 145.000 € 220.000
Langlopende schulden € 259.000 € 448.000
Kortlopende schulden € 116.000 € 188.000
Totaal € 116.000 € 188.000

Winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 1.037.000  
Bruto winst € 975.000  
Kosten € 891.000  
Belasting € 9.000  
Netto winst € 75.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-25067 heeft € 300 geïnvesteerd.
27-11-2019 om 11:42
investeerder-65515 heeft € 100 geïnvesteerd.
27-11-2019 om 11:41
investeerder-94789 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-11-2019 om 11:40
investeerder-109453 heeft € 100 geïnvesteerd.
27-11-2019 om 11:40
investeerder-100270 heeft € 200 geïnvesteerd.
27-11-2019 om 11:39

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders