43977

Lano Klussenbedrijf B.V. 2

€ 200.000  |  9,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 228
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 13-12-2022 in 4 uur volgeschreven door 228 investeerders

Samenvatting

Dennis Offermans is eigenaar van Lano Klussenbedrijf B.V. Met dit bedrijf verzorgt hij de plaatsing van schuttingen en wordt er een website geëxploiteerd. Dennis heeft de mogelijkheid gekregen om het bedrijf over te nemen welke rechtstreeks werkt voor de grote landelijke partijen zoals Intergamma (Gamma en Karwei). Een gedeelte van de overnamesom zal gefinancierd worden via Collin Crowdfund.

Lano Klussenbedrijf B.V. is eenmaal eerder middels de investeerders van Collin Crowdfund gefinancierd. Tot op heden is er altijd netjes aan de betalingsverplichtingen voldaan.

Financieringsbehoefte
Voor de bedrijfsoverdracht is een koopsom overeengekomen van € 750.000,-. Vanuit eigen middelen wordt er € 50.000,- ingebracht. Er wordt € 500.000,- gefinancierd via derden. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 200.000,-. De looptijd is 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing. De rente bedraagt 9,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn Lano Totaal B.V. en Lano Klussenbedrijf B.V.
 • Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 705.000,- op de bedrijfswoning met grond van ruim 7.000 m2 en bijbehorende loodsen aan de Lisdoddeweg 2, 8251 SM te Dronten, kadastraal bekend als sectie B nummer 1642 te Dronten. De investeerders van deze financiering komen achter de investeerders van de eerste financiering (actuele schuld € 545.169,49,-).
 • De heer D. Offermans geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Lano Totaal B.V. en Lano Klussenbedrijf B.V. worden in 2e verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund (achter de investeerders vanuit de eerste financiering). 
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen voortkomend uit de verhuur van de loodsen aan de Lisdoddeweg 2, 8251 SM te Dronten, kadastraal bekend als sectie B nummer 1642 te Dronten, worden in 2e verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund (achter de investeerders vanuit de eerste financiering).
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Leendoel

De lening is bestemd voor de bedrijfsoverdracht (activa/passiva)overeenkomst van een deel van het bedrijf Rammo Tuinhout VOF en dan specifiek het deel betreffende de verkoop en plaatsing van schuttingen. De overdracht bestaat uit:

 • Showroomopstellingen;
 • Bedrijfsinventaris- en uitrusting;
 • Vervoersmiddelen;
 • Lopende overeenkomsten met klanten, leveranciers en dienstverleners;
 • Klantenbestand;
 • Lopende orders
 • Handelsnaam;
 • Huurovereenkomst ten aanzien van de Pioniersweg 1 te Dronten.

Ondernemer

Dennis Offermans (1982) heeft na de middelbare school een beroepsopleiding gevolgd tot bloemschikker en is daarna op de veiling gaan werken. Vervolgens is hij gaan werken als inkoper en verkoper in de bloemenhandel van zijn ouders. Na het overlijden van zijn vader is Dennis verdergegaan als ZZP-timmerman, waarbij hij zich heeft gespecialiseerd in geveltechniek. In 2018 is Lano Klussenbedrijf B.V. opgericht, waarbij hij zich focust op de plaatsing van allerlei type schuttingen. Dit bedrijf loopt goed en is snel uitgebreid, zeker nu de overname van haar naaste concurrent gaat plaatsvinden.

Onderneming

Lano Klussenbedrijf (hierna: Lano) is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het plaatsen van allerlei type schuttingen. Reeds eerder is een financiering verstrekt via Collin Crowdfund. Met deze lening is een bedrijfswoning met bijbehorende loodsen aangekocht. 

Lano verkoopt de schuttingen via 2 platforms; https://lanoklussenentuinen.nl/ en www.gigaschutting.nl. Op de websites kan men volledig haar eigen schutting configureren, een offerte ontvangen en vervolgens een afspraak maken voor plaatsing. Een groot deel van de opdrachten wordt nu uitgevoerd voor Rammo Tuinhout VOF (hierna: Rammo), een bedrijf dat eveneens gespecialiseerd is in het plaatsen van schuttingen maar dit voornamelijk doet in opdracht van grote landelijke partijen zoals Intergamma (= Gamma en Karwei). De eigenaren van Rammo gaan deze activiteiten overdragen aan Lano, voornamelijk ook gezien de reeds bestaande en intensieve samenwerking. 

Juridische structuur

Dennis bezit een personal holding (=Lano Totaal B.V.) met daarin de aandelenbelangen in de werkmaatschappijen. Tevens is het vastgoed (bedrijfswoning met loodsen) en de daaraan gekoppelde lening bij Collin Crowdfund opgenomen in de holding. 

Party Gigant B.V. is beoogd om te gebruiken voor de verhuur van springkussens. Feitelijk betreft het momenteel een ‘lege’ B.V. waarin geen activiteiten plaats vinden. Lano Klussenbedrijf B.V. is gespecialiseerd in het plaatsen van schuttingen. De nieuw over te nemen activiteiten worden ondergebracht in Lano Klussenbedrijf B.V.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Overnamesom Rammo Tuinhout VOF € 750.000,- 
Totale investering € 750.000,- 
Financiering bij derde € 350.000,-
Financiering bij October € 150.000,- 
Eigen middelen € 50.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 200.000,- 

Leenbedrag: € 200.000,-
Rente: 9,5%
Looptijd: 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing
 

Overige financiers:
Een derde partij (kennis van de ondernemer) financiert € 350.000,- tegen 6,0% rente. Het bedrag zal lineair afgelost worden in 60 maanden. Er zijn voor deze financiering geen zekerheden gevestigd.

October financiert € 150.000,- tegen 9,4% rente. De looptijd bedraagt 48 maanden. Naast een persoonlijke borgstelling vanuit de ondernemer worden er geen zekerheden gevestigd.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Lano Totaal B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor Lano Klussenbedrijf B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor Party Gigant B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze is gebaseerd op basis van de aangeleverde jaarrekeningen, consolidatiestaten en prognoses. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
Over het 1e half jaar van 2022 is door Lano een omzet behaald van € 512.000,- met een winst na belasting van € 72.000,-. De overname van het goedlopende Rammo Tuinhout (1e halfjaar van 2022 een omzet van € 2.700.000,- en een bijbehorende winst van € 248.000,-) zal de winstgevendheid van het bedrijf aanzienlijk versterken. Voor 2023 wordt een omzet geprognosticeerd van € 6.500.000,- met een resultaat na belastingen van € 525.000,-. Het netto cashflow overschot bedraagt daarbij € 506.000,-. De aangeleverde prognose is gebaseerd op basis van de huidige exploitatiecijfers van beide entiteiten. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
Na de overname zal het eigen vermogen € 243.000,- bedragen op een balanstotaal van € 1.739.000,-. De solvabiliteit bedraagt hierbij 14%. Hierbij merken we wel op dat er nog een schuld is aan de ondernemer privé van € 166.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Lano Totaal B.V. en Lano Klussenbedrijf B.V.
 • Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 705.000,- op de bedrijfswoning met grond van ruim 7.000 m2 en bijbehorende loodsen aan de Lisdoddeweg 2, 8251 SM te Dronten, kadastraal bekend als sectie B nummer 1642 te Dronten. De investeerders van deze financiering komen achter de investeerders van de eerste financiering (actuele schuld € 545.169,49,-).
 • De heer D. Offermans geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Lano Totaal B.V. en Lano Klussenbedrijf B.V. worden in 2e verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund (achter de investeerders vanuit de eerste financiering). 
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen voortkomend uit de verhuur van de loodsen aan de Lisdoddeweg 2, 8251 SM te Dronten, kadastraal bekend als sectie B nummer 1642 te Dronten, worden in 2e verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund (achter de investeerders vanuit de eerste financiering).
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Door de persoonlijke borgstelling in combinatie met het eerste recht van hypotheek op het object aan de Lisdoddeweg 2 te Dronten (in 2e verband achter de investeerders van de eerdere funding) kwalificeren wij de zekerheden als Ruim Voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Iedere investeerder vanaf € 1.000,- ontvangt een voucher van 10% korting op een offerte via de website www.gigaschutting.nl. Deze voucher is geldig gedurende de looptijd van de lening bij Collin Crowdfund. 

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Het doorgeven van uw investeerdersnummer kan van toepassing zijn indien u aanspraak maakt op deze beloning.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-301318 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-12-2022 om 17:43
investeerder-250329 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-12-2022 om 17:32
investeerder-349549 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-12-2022 om 17:24
investeerder-272837 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-12-2022 om 17:24
investeerder-251827 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-12-2022 om 17:17

Ondernemer

D. Offermans

Crowdfund Coach


Lars van Meer