40433

New Horizons Vastgoed B.V. 3

€ 880.000  |  7,0% rente  |  12 maanden  Investeerders: 572
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 19-07-2021 in 1 uur volgeschreven door 572 investeerders

Samenvatting

Fred Krautwurst is ondernemer sinds 1989 via verscheidene bedrijven waarin hij als medeoprichter een directierol vervulde. Inmiddels is Fred acht jaar professioneel bezig met vastgoed. Aan het eind van 2020 is er reeds eerder een financiering via Collin verstrekt, recentelijk is er ook een tweede financiering verstrekt aan deze onderneming.

Het pand aan de Nieuwe Bosscheweg 19, liggend aan de oostzijde van Tilburg Centrum, heeft een getaxeerde marktwaarde d.d. 16-06-2021 van € 858.000,- in de huidige staat en een getaxeerde marktwaarde in verhuurde staat, na verbouwing, van € 1.163.000,- met daarbij een gezamenlijke getaxeerde huurwaarde van € 62.785,- en een gezamenlijk verhuurbaar vloeroppervlak van 388m². Conform het taxatierapport is de algemene onderhoudstoestand goed en de kans op leegstand wordt minimaal geacht.

Invloed coronavirus
De vraag naar woonruimte in Tilburg is momenteel dusdanig hoog, dat het coronavirus naar verwachting nauwelijks tot geen invloed zal hebben op de verhuur van dit vastgoed.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 1.055.250,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 880.000,-. De looptijd is 12 maanden, waarvan de eerste 11 maanden volledig aflossingsvrij en met een slottermijn van € 880.000,-. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. De Loan to Value (LTV) bedraagt 103% bij de start. Ten tijde van de slottermijn, na de verbouwing, zal deze naar verwachting 76% bedragen. Na de looptijd van deze financiering zal er naar verwachting een goedkopere financier gevonden zijn, op basis van de verwachte verhuurde staat en de waardestijging door de verbouwing tegen die tijd.

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 880.000,- op de woning aan de Nieuwe Bosscheweg 19 te Tilburg, kadastraal bekend als sectie B nummer 5782, te Tilburg, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een huidige marktwaarde van € 858.000,- en een marktwaarde in verhuurde staat na verbouwing van € 1.163.000,-, op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 16 juni 2021.
 • De debiteur is New Horizons Vastgoed B.V.
 • De heer M.J.A.G. Krautwurst geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,- Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het aan te kopen vastgoed worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De lening van de heer Krautwurst ter hoogte van € 640.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • Er wordt een negatieve hypotheekverklaring afgegeven op de panden aan zowel de Verwerijstraat 26 a -28 c, 4331TC te Middelburg en aan de Ginnekenweg 74-74a, 4818JH te Breda. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op deze panden wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Op dit moment is er sprake van een ruime overwaarde in het onderpand.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste drie maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de aanschaf van het pand aan de Nieuwe Bosscheweg 19 te Tilburg.

Ondernemer

Ondernemer Fred Krautwurst (1963, B.Sc., M.Sc., MBA, DBA) is ondernemer sinds 1989 via verscheidene bedrijven waarin hij als medeoprichter een directierol vervulde. Inmiddels is Fred acht jaar professioneel bezig met vastgoed. Fred zijn hobby’s zijn koken, muziek en hardlopen.

Onderneming

New Horizons Vastgoed B.V. is aan het eind van vorig jaar opgericht, om hierin zowel het voormalige Box 3-vastgoed evenals toekomstig aan te kopen panden in onder te brengen.

Onroerend goed
Het pand aan de Nieuwe Bosscheweg 19, liggend aan de oostzijde van Tilburg Centrum, heeft een getaxeerde marktwaarde d.d. 16-06-2021 van € 858.000,- in de huidige staat en een getaxeerde marktwaarde in verhuurde staat, na verbouwing, van € 1.163.000,- met daarbij een gezamenlijke getaxeerde huurwaarde van € 62.785,- en een gezamenlijk verhuurbaar vloeroppervlak van 388m². Conform het taxatierapport is de algemene onderhoudstoestand goed en de kans op leegstand wordt minimaal geacht. De verbouwing omhelst de realisatie van zes appartementen met parkeergelegenheid aan de achterzijde van de woning, met deels een eigen tuin.

Verhuur vastgoedportefeuille
Naast het aan te kopen vastgoed en het vastgoed uit zowel de eerste als de meest recente financieringsaanvraag, zijn er nog twee panden, bestemd voor de verhuur, in de bv. Het betreft een monumentaal wooncomplex aan de Verwerijstraat 26-28, 4331TC te Middelburg en een herenpand aan de Ginnekenweg 74-74a, 4818JH te Breda. Het pand in Middelburg is reeds geheel verhuurd met een probleemloos betaalgedrag van alle negen huurders. Vanuit het pand in Breda worden inmiddels de eerste huurstromen ontvangen.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop panden (v.o.n.) € 880.000,-
Verbouwing € 175.250,-
Totale investeringsbehoefte € 1.055.250,-
Eigen middelen € 175.250,-
Lening via Collin Crowdfund € 880.000,-

Leenbedrag: € 880.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: De looptijd is 12 maanden, waarvan de eerste 11 maanden volledig aflossingsvrij en met een slottermijn van € 880.000,- in de twaalfde maand. De Loan to Value (LTV) bedraagt 103% bij de start. Bij de slottermijn, na de verbouwing, zal deze naar verwachting 76% bedragen. Na de looptijd van deze financiering zal er naar verwachting een goedkopere financier gevonden zijn, op basis van de verwachte verhuurde staat en de waardestijging door de verbouwing tegen die tijd.

Overige financiers
Het vastgoed uit de eerste financieringsaanvraag loopt tot ultimo december 2021. Het vastgoed uit de tweede financieringsaanvraag loopt tot juli 2022. De overige twee panden aan de Verwerijstraat 26 a -28 c, 4331TC te Middelburg en aan de Ginnekenweg 74-74a, 4818JH te Breda, zijn gezamenlijk voor € 1.600.000,- gefinancierd, met een gezamenlijke getaxeerde marktwaarde van € 2.315.000,-. Op beide panden zal een negatieve hypotheekverklaring worden afgegeven.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor New Horizons Vastgoed B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de IB-aangifte over 2020, de tussentijdse jaarcijfers tot en met juni 2021 en de prognose over 2021 en 2022. De overall score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit
De vorig jaar pas opgerichte B.V. kent geen historische cijfers, de heer Krautwurst had zijn portefeuille oorspronkelijk in Box 3. De prognose over 2021 en 2022 is opgesteld op basis van de halfjaarcijfers over 2021. In 2021 verwacht men een omzet van € 298.000,- en een netto cashflow overschot van € 37.000,-, deels vanuit herfinanciering. In 2022 verwacht men, door de nieuwe vastgoedverwervingen, een omzetstijging naar € 423.000,- met daarbij een te realiseren netto cashflow overschot van € 76.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit was ultimo 2020 30,4% met een risicodragend vermogen van € 699.000,- op een balanstotaal van € 2.300.000,-. In 2021 zal deze door de twee nieuwe transacties naar verwachting licht dalen naar 23,4%, met een geprognosticeerd stand van het risicodragend vermogen aan het einde van 2021 van € 1.250.000,- op een balanstotaal van € 5.350.000,-. Ultimo 2022 verwacht men een solvabiliteit van 24,4% met een risicodragend vermogen van € 1.326.000,- op een balanstotaal van € 5.426.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit vooralsnog als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 880.000,- op de woning aan de Nieuwe Bosscheweg 19 te Tilburg, kadastraal bekend als sectie B nummer 5782, te Tilburg, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een huidige marktwaarde van € 858.000,- en een marktwaarde in verhuurde staat na verbouwing van € 1.163.000,-, op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 16 juni 2021.
 • De debiteur is New Horizons Vastgoed B.V.
 • De heer M.J.A.G. Krautwurst geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,- Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het aan te kopen vastgoed worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De lening van de heer Krautwurst ter hoogte van € 640.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • Er wordt een negatieve hypotheekverklaring afgegeven op de panden aan zowel de Verwerijstraat 26 a -28 c, 4331TC te Middelburg en aan de Ginnekenweg 74-74a, 4818JH te Breda. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op deze panden wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Op dit moment is er sprake van een ruime overwaarde in het onderpand.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste drie maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.

Door zowel de hypothecaire inschrijving, de materiële borgstelling en de verpandingen van de huurpenningen kwalificeren wij de zekerheden als Ruim voldoende.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-23865 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-07-2021 om 11:10
investeerder-108464 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
19-07-2021 om 11:10
investeerder-39852 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
19-07-2021 om 11:10
investeerder-123619 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
19-07-2021 om 11:10
investeerder-26379 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-07-2021 om 11:10

Ondernemer

F. Krautwurst

Crowdfund Coach


Martin Laurijssen