42584

Saigon Snacks V.O.F.

€ 50.000  |  6,0% rente  |  24 maanden  Investeerders: 109
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 13-06-2022 in 1 uur volgeschreven door 109 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Saigon Snacks
Sector Horeca
Rechtsvorm Vennootschap Onder Firma
Leendoel Verbouwing
Datum van oprichting 31-10-2001

Leendoel

De heer en mevrouw Pham exploiteren twee cafetaria’s (Friethuys Venlo & Cafetaria ‘Den Beuk’) in Venlo. Het pand aan de Kerkplein 1 te Venlo (hier is Cafetaria ‘Den Beuk’ gevestigd) is sinds 2015 in bezit en het pand aan de Vleesstraat 20 te Venlo (hier is Friethuys Venlo gevestigd) is sinds maart 2022 in bezit. Voor een verbouwing van beide panden wordt een financiering gevraagd van € 50.000,-. De ondernemers hebben in 2019 al eerder een financiering opgehaald via Collin Crowdfund, waarbij de ondernemers tot op heden altijd conform het betaalschema aan hun verplichtingen hebben voldaan.
Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 24 maanden en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verbouwing € 50.000
Totaal € 50.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn de heer A.K. Pham en mevrouw T.L.H. Nguyen, handelend onder de naam Saigon Snacks V.O.F. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim.
  • De reeds gevestigde tweede hypothecaire inschrijving voor lening 33768 ter hoogte van € 60.000,- op het bedrijfspand met als adres: Kerkplein 1 A, 5926 RG Venlo, kadastraal bekend als sectie L nummer 6834 te Venlo en Kerkplein 1, 5926 RG Venlo, kadastraal bekend als sectie L nummers 6670, 6828 en 6829 te Venlo zal ook worden gebruikt als hypothecaire inschrijving voor deze lening. De lening met leningnummer 33768 kent een openstaande schuld van € 8.333,23. De investeerders van lening 33768 hebben een voorrangspositie ten opzichte van de investeerders in deze lening. Het bedrijfspand is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door Coöperatieve Rabobank U.A. ter hoogte van € 200.000,- met een openstaande schuld van € 109.000,-. Het bedrijfspand kent een marktwaarde van € 370.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 19 januari 2022. 
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Saigon Snacks V.O.F. is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Saigon Snacks V.O.F. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
De cijfers hebben betrekking op de exploitatie van Friethuys Venlo & Cafetaria ‘Den Beuk’. In 2021 is de omzet met 8% gestegen ten opzichte van 2020. In 2021 is resultaat van € 70.000,- behaald, bij een privéonttrekking van € 39.000,-. Het eigen vermogen bedraagt € 200.000,- op een balanstotaal van € 374.000,-. De solvabiliteit bedraagt 54%.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2021

Activa

  2020 2021
Vaste activa € 336.000 € 322.000
Vlottende activa € 7.000 € 3.000
Overige vlottende activa € 24.000 € 49.000
Totaal € 367.000 € 374.000

Passiva

  2020 2021
Eigen vermogen € 169.000 € 200.000
Langlopende schulden € 170.000 € 143.000
Kortlopende schulden € 28.000 € 31.000
Totaal € 367.000 € 374.000

Winst- en verliesrekening 2020

Omzet € 194.000  
Bruto winst € 142.000  
Kosten € 100.000  
Resultaat € 42.000  

 

Winst- en verliesrekening 2021

Omzet € 210.000  
Bruto winst € 157.000  
Kosten € 87.000  
Resultaat € 70.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-9869 heeft € 100 geïnvesteerd.
13-06-2022 om 11:05
investeerder-174649 heeft € 100 geïnvesteerd.
13-06-2022 om 11:05
investeerder-316690 heeft € 100 geïnvesteerd.
13-06-2022 om 11:04
investeerder-223888 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
13-06-2022 om 11:04
investeerder-65744 heeft € 300 geïnvesteerd.
13-06-2022 om 11:04

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders