Sparen is achteruitboeren 2.0

Ongeveer een jaar geleden publiceerde ik het blog ‘sparen is achteruitboeren’. Op dat moment deed de negatieve rente op de spaarrekening bij de bank net zijn intrede. Destijds gold dit enkel voor bedragen boven de € 250.000,-. Te verwachten was dat dit bedrag verlaagd zou worden, en dat is ook gebeurd. De negatieve rente gold daarna al vanaf € 100.000,-. De meeste banken hebben onlangs aangekondigd om de negatieve rente af te schaffen. Dan nog levert uw spaargeld op de bank u precies € 0,- op. In dit blog laat ik u zien dat ook bij een spaarrente van 0,00%, u nog steeds langzaam ‘’achteruitboert’’ en dat beleggen middels crowdfunding een goed alternatief kan zijn.

Links en rechts verdwijnt de negatieve rente, maar een noemenswaardige positieve rente is nog ver weg. Met een rente van 0,00% betaalt u nog steeds voor het aanhouden van een rekening. Daarbovenop wordt er vermogensbelasting geheven, én is uw vermogen onderhevig aan inflatie. Uw vermogen daalt aldus jaarlijks. Daarentegen heeft u bij de bank wel het voordeel dat dankzij het depositogarantiestelsel uw spaargeld tot een bedrag van € 100.000,- per persoon, bij een faillissement van de betreffende bank, gegarandeerd is. Uw spaargeld staat in die zin dus veilig, en dat is een groot goed.

Naast een negatief rendement door vermogensbelasting speelt natuurlijk ook inflatie nog een rol. Welke met het huidige niveau ook een flinke hap uit uw koopkracht neemt. Volgens het CBS gaat de koopkracht van de gemiddelde Nederlander daarmee dit jaar met 6,8% achteruit (CBS). Daarbij streeft onder andere de ECB naar een inflatiepercentage van 2% per jaar. Mocht dit dus op 2% uitkomen, dan neemt alsnog de koopkracht van uw vermogen met 2% per jaar af. Verdere toelichting over inflatie en de gevolgen daarvan heb ik voor het gemak maar even buiten beschouwing gelaten. Concluderend kunnen we stellen dat uw spaargeld in waarde afneemt, met of zonder inflatie en hoe groter uw vermogen, hoe sterker de waardedaling.  

Hoe kunt u dit tegengaan?

Dit wetende, wat kunt u hier zelf aan doen? Beleggen is één manier, en dat kan op vele manieren. Denk aan aandelen, grondstoffen, staatsobligaties en crypto valuta. Dit zijn effectief bewezen beleggingsvormen over de lange termijn, maar deze beleggingsvormen (en zeker in deze tijd) kunnen op de korte termijn erg volatiel zijn. Zo zijn verschillende aandelen het afgelopen jaar fors gedaald, met individuele dalingen bij een aantal bedrijven van soms wel 50% (Google finance), en in de cryptowereld wordt een stijging of daling van 10% in één dag gezien als een relatief rustige dag (Bitvavo). Hier kan dus met de juiste aanpak een mooi rendement behaald worden. Maar zekerheid hebt u bepaald niet.

Breng rust aan uw beleggingsportefeuille

Ook investeren via crowdfinance kan een middel zijn om waardedaling van uw vermogen tegen te gaan en een mooi positief rendement te behalen. Het gemiddelde netto rendement onder onze Collin investeerders is momenteel 4,07% netto op jaarbasis, gebaseerd op onze totale portefeuille van ruim € 400 miljoen en ruim 8 jaar. Bij de publicatie van mijn vorige blog was dit nog 3,37%, en kijkend naar het rendement per jaar komt dit nog hoger uit. Over 2020 was dit 5,90%, en over 2021 zelfs 5,98%. Dit is het rendement na defaults, voorzieningen en kosten.

Over 2022 is het gemiddelde netto rendement tot nu toe 5,91%. De meeste defaults en voorzieningen treden echter pas later op. Dit percentage kan dus nog gaan bewegen. Maar onze verwachting is wel dat deze in lijn blijft met de voorgaande jaren.

Crowdfunding biedt een relatief stabiel rendement in vergelijking met andere beleggingsvormen. Het is een mooie manier om rust te brengen in uw beleggingsportefeuille. Door het spreiden van uw investeringen over diverse investeringskansen (gemiddeld zo’n 8 per week) die het platform van Collin biedt, spreidt u uw risico’s.

U hoeft slechts een klein deel van uw vermogen via crowdfunding te investeren om de negatieve effecten op uw spaargelden tegen te gaan. Wanneer u bijvoorbeeld 10% van uw vermogen belegt bij Collin, heeft u de lasten die op uw spaargeld drukken alweer terugverdiend. Door bewust en op een verantwoorde manier met een klein deel van uw vermogen iets meer risico aan te gaan, kunt u ervoor zorgen dat uw vermogen niet in waarde daalt, maar juist stijgt. 

Zorg voor een goede spreiding van uw vermogen

Elke vorm van beleggen brengt risico’s met zich mee. Sparen via de bank brengt de minste risico’s met zich mee, maar vergeet niet dat uw vermogen hier langzaam afneemt, ook zonder negatieve rente. Een goed gespreid vermogen blijft de beste optie: een deel op uw spaarrekening en een deel verantwoord gespreid belegd in verschillende beleggingsopties.

Zaak is enkel te beleggen met geld dat u kunt missen en daarnaast een beleggingsvorm te kiezen waarbij u nog steeds rustig slaapt. Een goede nachtrust is en blijft het meest waardevolle rendement dat u kunt behalen.

Jeroen ter Huurne

Jeroen ter Huurne is oprichter en algemeen directeur van Collin Crowdfund. Marktleider in de Nederlandse crowdfinance markt.

Ervaringen van investeerders

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille