47663

’t Dekkershuus B.V.

€ 500.000  |  8,5% rente  |  16 maanden  Investeerders: 447
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 20-03-2024 in 1 uur volgeschreven door 447 investeerders

Samenvatting

Arjan Demers (1974) is na zijn opleiding aan het CIOS in 1993 als ondernemer in de fitness branche begonnen. Momenteel exploiteert hij vier succesvolle fitnesscentra en een fysiotherapie praktijk. Sinds 15 jaar is hij ook actief als vastgoed belegger. Naast het investeren in vastgoed is hij ook actief als projectontwikkelaar.

’t Dekkershuus is opgericht in juli 2001 en heeft als Dun & Bradstreet kwalificatie Laag risico. Het betreft een vastgoed onderneming waar vier vastgoedobjecten in ondergebracht zijn. 

De middelen uit deze financiering zullen aangewend worden voor het herfinancieren van de huidige eerste hypotheekhouder (€ 200.000,-) en voor aanvullend werkkapitaal ten behoeve van de verbouwing van de Generaal Eisenhowerweg 3 te Berkel-Enschot en de Stationsweg 31-33 te Vorden.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 500.000,-. De looptijd is 16 maanden aflossingsvrij met derhalve een slottermijn ter hoogte van het leenbedrag en eindigt per 02-07-2025. De rente bedraagt 8,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De geldnemer is ’t Dekkershuus B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 760.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed met als adres Overweg 16, 7251 JS te Vorden, kadastraal bekend als sectie M, nummers 1513 en 1514 te Vorden verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • Deze hypothecaire inschrijving zal als volgt worden verdeeld over de reeds lopende lening en deze nieuw te verstrekken lening:
   • 1e in rang € 200.000,- ten behoeve van deze lening;
   • 2e in rang € 400.000,- ten behoeve van de bestaande lening Dekkershuus B.V. met leningnummer 33605
    • Naast deze zekerheid is er bij de lening met leningnummer 33605 een eerste hypothecaire inschrijving van € 850.000,- (openstaande schuld per heden bedraagt € 568.644) gevestigd op het bedrijfspand met als adres Generaal Eisenhowerweg 3, 5056 CR te Berkel-Enschot kadastraal bekend als sectie A nummer 3358, te Berkel. Het onroerend goed kent een waarde van € 850.740,- conform een taxatierapport d.d. 30-01-2019.
   • 3e in rang € 160.000,- ten behoeve van deze lening. 
   • Het onroerend goed kent een waarde van € 928.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 01-04-2022.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 340.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed met als adres Overweg 18, 7251 JS te Vorden, kadastraal bekend als sectie M, nummer 1101 te Vorden verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde van € 340.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 24-06-2022.
 • De heer A. Demers geeft een borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van het eigen vermogen (€ 166.000,-) in zijn onderneming Forty Three B.V. per 31-12-2022.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfsmatig onroerend goed met als adres: Overweg 16, 7251 JS te Vorden, kadastraal bekend als sectie M, nummer 1513 en 1514 te Vorden worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfsmatig onroerend goed met als adres: Overweg 18, 7251 JS te Vorden, kadastraal bekend als sectie M, nummer 1101 te Vorden worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Leendoel

De middelen van deze financiering zullen aangewend worden voor de herfinanciering van de huidige eerste hypotheekhouder van € 200.000,- en het verkrijgen van € 300.000,- werkkapitaal voor het verbouwen van Generaal Eisenhowerweg 3 te Berkel-Enschot en de Stationsweg 31-33 te Vorden.

Ondernemer

Arjan Demers (1974) is na zijn opleiding aan het CIOS (Centraal Instituut Opleiding Sportleiders) in 1993 als ondernemer in de fitness branche begonnen. Momenteel exploiteert hij vier succesvolle fitnesscentra en een fysiotherapie praktijk. Sinds 15 jaar is hij ook actief als vastgoed belegger. Naast het investeren in vastgoed beleggingen is hij ook actief als projectontwikkelaar.

Onderneming

’t Dekkershuus B.V. is opgericht in juli 2001 en heeft een D&B score Laag risico. 
Het betreft een vastgoed onderneming waar vier vastgoedobjecten in ondergebracht zijn.
Het betreft de objecten Generaal Eisenhowerweg 3 te Berkel Enschot, Overweg 16 te Vorden, Overweg 18 te Vorden en Stationsweg 31-33 te Vorden.

Arjan is naast dat hij een vastgoed B.V. bezit eigenaar van meerdere sportscholen waar hij tevens zijn management fee uit verkrijgt. Arjan hoeft niet in zijn levensonderhoud te voorzien van het surplus uit deze onderneming.

Op basis van de voorlopige jaarcijfers 2023 bedraagt de netto cashflow € 38.000,- en daarmee zijn de financieringslasten prima betaalbaar. 

Juridische structuur

A. Demers heeft nog een organisatiestructuur in de sportscholen branche waar hij actief in is. Deze hebben we in deze aanvraag buiten beschouwing gelaten.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering € 200.000,-
Verbouwing vastgoed € 300.000,-
Totaal € 500.000,-
Collin Crowdfund € 500.000,-

Leenbedrag: € 500.000,-
Rente: 8,5%
Looptijd: 16 maanden aflossingsvrij en een slottermijn van € 500.000,-.

Overige financier
Rabobank is op dit moment de eerste hypotheekhouder met een uitstaande hoofdsom van € 200.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Overweg 16 te Vorden. Rabobank wordt met deze Collin lening afgelost.

Collin Crowdfund heeft een eerste hypothecaire inschrijving verstrekt van € 850.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed met als adres Generaal Eisenhowerweg 3, 5056 CR te Berkel-Enschot en een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 400.000,- verstrekt op het bedrijfsmatig onroerend goed met als adres Overweg 16, 7251 JS te Vorden. De taxatiewaarde bedraagt tevens € 850.000,- en de uitstaande hoofdsom bedraagt op dit moment € 564.067,- en heeft een expiratiedatum op 02 juli 2025 met een slottermijn van € 500.000,-.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor ’t Dekkershuus B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de taxatierapporten, huurinkomsten, huurwaarden en de historische jaarcijfers en prognosecijfers van ’t Dekkershuus B.V. De Overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

Afloscapaciteit 
De huurwaarde bedraagt € 285.875,-. Echter bedroeg de totale omzet in 2023 € 304.391,-, dit bestaat naast de huuropbrengst ook uit de opbrengst van fitnessapparatuur. Na aftrek van kosten en rente- en aflossingsverplichtingen blijft er een netto cashflowoverschot over van € 38.000,-. Hier is geen rekening gehouden met privé opnames, omdat hierin vanuit andere inkomstenbronnen voor wordt gezorgd. De ondernemers hoeven niet in hun levensonderhoud te voorzien van het surplus uit deze onderneming. Op basis van de geprognotiseerde jaarcijfers 2024 wordt er een winst voor belasting verwacht van € 176.000,- met een netto cashflowoverschot van € 115.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Voldoende.

Solvabiliteit
De balans per 31-12-2023 kent een eigen vermogen van € 815.000,- op een balanstotaal van € 3.159.000,-. De solvabiliteit bedraagt daarmee 26%. Inclusief de Collin lening bedraagt de solvabiliteit 24%. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemer is ’t Dekkershuus B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 760.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed met als adres Overweg 16, 7251 JS te Vorden, kadastraal bekend als sectie M, nummers 1513 en 1514 te Vorden verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • Deze hypothecaire inschrijving zal als volgt worden verdeeld over de reeds lopende lening en deze nieuw te verstrekken lening:
   • 1e in rang € 200.000,- ten behoeve van deze lening;
   • 2e in rang € 400.000,- ten behoeve van de bestaande lening Dekkershuus B.V. met leningnummer 33605
    • Naast deze zekerheid is er bij de lening met leningnummer 33605 een eerste hypothecaire inschrijving van € 850.000,- (openstaande schuld per heden bedraagt € 568.644) gevestigd op het bedrijfspand met als adres Generaal Eisenhowerweg 3, 5056 CR te Berkel-Enschot kadastraal bekend als sectie A nummer 3358, te Berkel. Het onroerend goed kent een waarde van € 850.740,- conform een taxatierapport d.d. 30-01-2019.
   • 3e in rang € 160.000,- ten behoeve van deze lening. 
   • Het onroerend goed kent een waarde van € 928.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 01-04-2022.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 340.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed met als adres Overweg 18, 7251 JS te Vorden, kadastraal bekend als sectie M, nummer 1101 te Vorden verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde van € 340.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 24-06-2022.
 • De heer A. Demers geeft een borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van het eigen vermogen (€ 166.000,-)in zijn onderneming Forty Three B.V. per 31-12-2022.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfsmatig onroerend goed met als adres: Overweg 16, 7251 JS te Vorden, kadastraal bekend als sectie M, nummer 1513 en 1514 te Vorden worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfsmatig onroerend goed met als adres: Overweg 18, 7251 JS te Vorden, kadastraal bekend als sectie M, nummer 1101 te Vorden worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Door de twee eerste hypothecaire inschrijvingen op het onroerend goed kwalificeren wij de zekerheden als Goed.
Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheid: Goed
Totaalscore: Ruim voldoende

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
20-03-2024 om 12:09
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
20-03-2024 om 12:09
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
20-03-2024 om 12:08
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
20-03-2024 om 12:08
investeerder-15007 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-03-2024 om 12:08

Ondernemer

Crowdfund Coach


Juliët Postma