33791

VNB Fashion Company

€ 250.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 317
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

17 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 30-03-2020 in 5 dagen volgeschreven door 317 investeerders

Samenvatting

VNB Fashion Company is marktleider in de handel van gebreide kleding en homewear. Er wordt een op de seizoenen afgestemde collectie kleding en plaids aangeboden. De klantenkring bestaat uit winkelketens, groothandels, retailers en specialisten in bedrijfskleding. Het grootste gedeelte van de productie vindt in eigen beheer plaats. 

De V.O.F. VNB Fashion Company is 13 jaar geleden opgericht door Klaas Veijer en Robert Bode. Klaas is met zijn familie al vele generaties lang actief in de brei-industrie. Robert is een ervaren ondernemer, die al vele jaren actief is in de productie van en handel in textiel en in- en verkoop van kleding. Inmiddels is het bedrijf marktleider op het gebied van gebreide kleding. 

Invloed coronavirus
Robert Bode geeft aan dat er niet of nauwelijks negatieve invloed is op de verkoop tot nu toe. De orders voor de zomercollectie 2020 zijn al in januari/februari uitgeleverd aan de klanten. De eigen productielocaties in Litouwen en Servië draaien gewoon door en de noodzakelijke grondstoffen voor de korte termijn orders kunnen nog aangeleverd worden. Het orderniveau voor de wintercollectie 2020 zit tot nu toe volgens Robert op een goed niveau, waarbij zijn grotere klanten al orders hebben geplaatst. Vanaf augustus wordt de wintercollectie 2020 uitgeleverd, die vanaf mei geproduceerd gaat worden. De klanten geven wel aan dat zij de exacte bestelde hoeveelheid geleverd willen krijgen en (nog) geen behoefte hebben aan een wat grotere hoeveelheid en overleveringen. Er zijn met de klantenkring op dit moment geen betaalproblemen.

Financieringsbehoefte
De financiering is bedoeld voor de aanschaf van twee nieuwe breimachines met bijbehorende software en installatie- en financieringskosten. 

De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 250.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert V.O.F. VNB Fashion Company als Laag risico. De Collin Credit Score is Voldoende.
Voor deze lening gelden de volgende zekerheden en voorwaarden:

 • De debiteuren zijn de heer K. Veijer en de heer R.J. Bode, handelend als firmanten van V.O.F. VNB Fashion Company en hun partners mevrouw A. Veijer – Krale en mevrouw D. Graaf. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim.
 • De twee aan te kopen breimachines van VNB Fashion Company worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Bij wijziging van de rechtsvorm van de V.O.F. VNB Fashion Company naar een (meervoudige) B.V. constructie zullen de heer K. Veijer, de heer R.J. Bode, mevrouw A. Veijer – Krale en mevrouw D. Graaf een gezamenlijke/persoonlijke borgstelling afgeven voor het bedrag gelijk aan het dan nog openstaande saldo van de lening. 
 • Er mogen geen rekening-courant verhoudingen en/of leningen aanwezig zijn met de eigen buitenlandse productieondernemingen in Litouwen en Servië. 
   

Leendoel

De lening wordt gebruikt voor de aankoop van breimachines, in verband met de groei van het bedrijf. Met de lening worden tevens de benodigde software en bijbehorende installatie- en financieringskosten gefinancierd. Ook is er ruimte voor werkkapitaal.

Ondernemer

VNB Fashion Company met als handelsnaam Dutch Knitting Company is een V.O.F. met als vennoten Robert Bode en Klaas Veijer.

Robert Bode (1971) is de commerciële man binnen de onderneming. Na het behalen van zijn LTS diploma is hij op jonge leeftijd (24 jaar) al gestart als zelfstandig ondernemer. Zijn activiteiten hebben altijd gelegen op het vlak van de productie van en handel in textiel en de in- en verkoop van partijen kleding. Robert ontwikkelde door de jaren heen specialisaties op het gebied van bedrijfskleding en jeans (private label). Inmiddels heeft hij zich samen met zijn compagnon ontwikkeld naar een vaste waarde op het gebied van gebreide kleding. 

Het creëren en onderhouden van relaties met grote en kleine retail bedrijven die de VNB kleding in hun assortiment verkopen is het primaire aandachtsgebied van Robert. Daarnaast, richt hij zich ook op de interne controle, financiële administratie en de kwalitatieve informatievoorziening. Robert is verkoopgericht, ad rem en ondernemend.

Klaas Veijer (1977) komt uit een confectiefamilie, met de wortels in Staphorst. Zijn hele leven is hij al actief in het vervaardigen van gebreide kleding in de vestigingsplaats Staphorst. Hij is de technische man binnen de onderneming en ook de productieorganisatie is aan hem toevertrouwd. Klaas is verantwoordelijk voor het programmeren van de breimachines, de sampling, de productieplanning en het aansturen van de productiewerknemers. Klaas is een kundige en bescheiden drijvende kracht in het bedrijf met een grote passie voor alles wat te maken heeft met de brei industrie. 
 

Onderneming

Kernprofiel
De V.O.F. VNB Fashion Company, opgericht op 1 mei 2007, is actief in de handel van gebreide kleding en homewear. Er wordt een op de seizoenen afgestemde collectie kleding aangeboden en verhandeld. De klantenkring bestaat uit winkelketens, groothandels en retailers. Het grootste gedeelte van de productie van de kleding vindt in eigen bedrijven in Litouwen en Servië plaats, onder de naam VNB Knitting. Deze bedrijven maken geen onderdeel uit van de Nederlandse vennootschap. De productie van VNB Knitting wordt verkocht door VNB Fashion Company, gevestigd in Staphorst. De belangrijkste markt voor het bedrijf is de Nederlandse markt. Ook vindt er verkoop plaats aan klanten in Duitsland, wat op dit moment goed is voor 10% van de omzet. Tevens verkoopt VNB Fashion Company aan grotere Deense klanten, die voor 10% van de omzet zorgen.
 
Doelgroepen
VNB Fashion Company richt zich op een brede range van klanten. Hierin zijn te onderscheiden: winkelketens, groothandels, home-wear, retailers en bedrijfskleding. De onderneming heeft een stabiele klantenkring, die de voorbije jaren flink is gegroeid. Bekende namen als Kyra & Co, Wehkamp, Moscow, Circle off Trust, 10days, Maratex GmbH, Buddelei, Anna Van Toor, The Stone en The Sting komen onder andere in het huidige rijtje van klanten voor.

Structuur
Binnen de looptijd van de lening bestaat de kans dat de vennootschap onder firma wordt omgezet naar een Besloten Vennootschap. 
 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop van twee nieuwe breimachines (inclusief bijbehorende software)  €220.000,-
Financieringskosten/werkkapitaal €30.000,-
Totale investering €250.000,-
Financiering via Collin Crowdfund €250.000,-

Leenbedrag: € 250.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Overige financieringen
Per ultimo januari 2020 was er bij ING Bank een totale uitstaande financiering van bijna € 700.000,- aanwezig op naam van VNB Fashion Company. Als zekerheid voor deze financiering heeft ING pandrecht op de bedrijfsactiva. ING heeft aangegeven afstand te doen van het pandrecht op de aan te kopen machines, zodat de investeerders van Collin Crowdfund een eerste pandrecht kunnen verkrijgen op de twee aan te kopen nieuwe breimachines. 

Bij Collin Crowdfund is in 2017 ook al een lening van € 350.000,- verstrekt. Het huidige leningsaldo is € 175.000,-. De investeerders hebben een eerste pandrecht op destijds aangekochte machines, omdat ING bij verstrekking van deze lening afstand heeft gedaan van haar pandrecht op deze machines. Deze lening verloopt qua betaling van rente en aflossing naar wens.

Link naar de crowdfunding in 2017: https://www.collincrowdfund.nl/vof-vnb-fashion-company/

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn de heer K. Veijer en de heer R.J. Bode, handelend als firmanten van V.O.F. VNB Fashion Company en hun partners mevrouw A. Veijer – Krale en mevrouw D. Graaf. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim.
 • De twee aan te kopen breimachines van VNB Fashion Company worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Bij wijziging van de rechtsvorm van de V.O.F. VNB Fashion Company naar een (meervoudige) B.V. constructie zullen de heer K. Veijer, de heer R.J. Bode, mevrouw A. Veijer – Krale en mevrouw D. Graaf een gezamenlijke/persoonlijke borgstelling afgeven voor het bedrag gelijk aan het dan nog openstaande saldo van de lening. 
 • Er mogen geen rekening-courant verhoudingen en/of leningen aanwezig zijn met de eigen buitenlandse productieondernemingen in Litouwen en Servië. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De risicokwalificatie voor V.O.F. VNB Fashion Company is Laag risico.
 
Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Creditscore is gebaseerd op de jaarcijfers 2018, de tussentijdse cijfers t/m augustus 2019 en de opgestelde prognoses voor geheel 2019 en 2020.

Afloscapaciteit
In 2018 werd er een omzet gerealiseerd van ruim € 2.807.000,- en een winst van € 131.000,-. Na de privé onttrekkingen resteerde er een nettowinst van € 24.000,- en een genormaliseerde cashflow van € 91.000. In 2019 is de gang van zaken ten opzichte van 2018 verbeterd, mede door het aantrekken van nieuwe klanten. De op basis van de tussentijdse cijfers 2019 opgemaakte prognose geeft een verwachte omzet van € 3.168.000,-, waarmee er na privé onttrekkingen een nettowinst resteert van € 93.000,- wordt geprognosticeerd. De verwachte genormaliseerde cashflow van € 158.000,- is voldoende om aan de aflosverplichtingen te kunnen voldoen. In 2020 stijgt de geprognosticeerde omzet verder naar € 3.326.000,-. De geprognosticeerde genormaliseerde cashflow in 2020 bedraagt € 186.000,-, naar verwachting voldoende om de bestaande en nieuwe aflosverplichtingen te kunnen dragen. Gezien de historische rentabiliteit, die een positief beeld te zien geeft, en de positieve verwachtingen voor 2019 en 2020, kwalificeren wij de score voor afloscapaciteit op Goed.

Solvabiliteit
Er is in 2018 met een eigen vermogen van € 351.000,-, sprake van een solvabiliteit van 20%. In 2019 stijgt de solvabiliteit volgens prognose naar 25%, op basis van een eigen vermogen van
€ 444.000,-. In 2020 neemt het geprognosticeerde eigen vermogen toe naar € 579.000,-, met een solvabiliteit van 30%. Wij kwalificeren de score voor solvabiliteit op Voldoende.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • De debiteuren zijn de heer K. Veijer en de heer R.J. Bode, handelend als firmanten van V.O.F. VNB Fashion Company en hun partners mevrouw A. Veijer – Krale en mevrouw D. Graaf. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim.
 • De twee aan te kopen breimachines van VNB Fashion Company worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Door de hoofdelijke aansprakelijkheid van de firmanten en hun partners, alsmede de verpanding van de aan te kopen breimachines, kwalificeren wij de zekerheden als Voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-36094 heeft € 3.000 geïnvesteerd.
30-03-2020 om 21:43
investeerder-21866 heeft € 3.000 geïnvesteerd.
30-03-2020 om 19:10
investeerder-109470 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
30-03-2020 om 19:07
investeerder-110967 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-03-2020 om 17:35
investeerder-109817 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-03-2020 om 16:42

Reacties

Anoniem
25-03-2020 11:11
De vorige lening van VNB Fashion Company is nog niet afgelost! Uw risico-inschatting was toen “goed”. Nu is dat echter voor deze lening slechts “voldoende”! Is het wel verstandig om het risico voor de hele groep investeerders in beide leningen te gaan vergroten? Dit zeker gezien de recent ontstane wereldwijde gezondheids- en economische situatie? Ik zou Uw reactie zeer op prijs stellen.

Collin Crowdfund
25-03-2020 11:52
Beste investeerder,

Met betrekking tot de bestaande lening is sprake van een probleemloos verloop en is inmiddels sprake van een door aflossingen gehalveerd leningsaldo. Het bedrijf presteert, net als bij de vorige aanvraag in 2017, nog steeds prima. Ook de verwachtingen zijn, ondanks de corona crisis, goed. De nieuwe methodiek van berekening van de Collin Credit Score zorgt met name voor een andere weging van de aanvraag dan ten tijde van de aanvraag in 2017. Ook de aanwezige zekerheden wegen thans mee bij de Collin Credit Score (i.p.v. Liquiditeit) en bovendien is de score voor Solvabiliteit t.o.v. 2017 wat lager. Uiteindelijk resulteert dit in een huidige overall score van Voldoende.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 21111
25-03-2020 15:21
Goedemorgen. Ik heb in 2017 ingeschreven. Zie tot mijn zorg dat de score van Goed naar Voldoende is gegaan. Wat is daarvan de reden? En is het verantwoord om deze nieuwe forse lening aan te gaan? Wordt het belang van de investeerders daarbij niet uit het oog verloren?

Collin Crowdfund
25-03-2020 15:23
Beste investeerder,

Met betrekking tot de bestaande lening is sprake van een probleemloos verloop en is inmiddels sprake van een door aflossingen gehalveerd leningsaldo. Het bedrijf presteert, net als bij de vorige aanvraag in 2017, nog steeds prima. Ook de verwachtingen zijn, ondanks de corona crisis, goed. De nieuwe methodiek van berekening van de Collin Credit Score zorgt met name voor een andere weging van de aanvraag dan ten tijde van de aanvraag in 2017. Ook de aanwezige zekerheden wegen thans mee bij de Collin Credit Score (i.p.v. Liquiditeit) en bovendien is de score voor Solvabiliteit t.o.v. 2017 wat lager. Uiteindelijk resulteert dit in een huidige overall score van Voldoende.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 21111
25-03-2020 15:57
Waarom is mijn reactie van eerder vandaag niet geplaatst?

Collin Crowdfund
25-03-2020 16:00
Beste investeerder,
Uw vraag is inmiddels beantwoord.
Investeerder – 109792
25-03-2020 16:32
Is het bedrijf eventueel in staat om (een gedeelte van) de produktie capaciteit om te zetten naar Corona specifieke produkten? Ik denk dan aan maskers en kleding voor medisch personeel.

Collin Crowdfund
25-03-2020 16:34
Beste Investeerder,
De ondernemer heeft een eerste opdracht voor het maken van maskers voor een gemeente in Servië ontvangen.
De onderneming heeft een eigen productielocatie in Servië. Het is dus mogelijk om maskers te produceren.

Ondernemer

Klaas Veijer

Robert Bode

Crowdfund Coach


Peter Stout